Inga fler jobb med sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar?

Den borgerliga regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften när någon anställer en ung person. Syftet med detta var att minska arbetslösheten bland ungdomar. Hotell och Restaurangfacket (HRF) har undersökt om detta haft någon betydelse på deras avtalsområde och kommit fram till att det inte ökat antalet ungdomar i arbete inom deras avtalsområde:

Vi har utvärderat sänkningen av arbetsgivaravgiften och jämfört perioden mellan år 2006, innan sänkningen infördes, och 2009, då avgiften var lägre för alla under 26 år. Utvärderingen visar att andelen unga anställda sjunkit från 53,9 procent till 53,5 procent mellan åren 2006 och 2009. Trots den ekonomiska krisen har båda våra branscher blivit större och antalet anställda fler. Men trots detta har arbetsgivarna alltså inte sett ungas arbetskraft som mer eftertraktad än tidigare.

En ytterligare viktig jämförelse att göra är om unga har arbetat större andel av det totala antalet timmar än vad de gjorde före sänkningen. En indikation på att sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle ha haft avsedd effekt vore i sådant fall att unga stod för en större andel av de arbetade timmarna.

Vår utvärdering visar att tvärtemot regeringens avsikt har andelen arbetade timmar som utförts av den yngre gruppen minskat i båda branscherna. Inom privat detaljhandel har det minskat från 36,7 procent till 35,3 och inom hotell och restaurang från 46,7 procent till 45,5 procent.

Problemet med facket udnersökning och resonemang är dock att det faktiskt inte säger nånting om huruvida sänkningen av arbetsgivaravgiften har haft nån betydelse eller inte. Detta för att en annan händesle under den undersökta perioden förmodligen betytt mer och är det som avspeglas i det minskade antalet timmmar som unga arbetat. Nämligen den finansiella och ekonomiska krisen. Sänkningen av arbetagivaravgiften genomfördes från 2007, 2008 kom krisen och 2009 ökade arbetslösheten enormt samtidigt som antalet nya jobb i tsort sett försvann. En kombination som förstås slog hårt mot ungdomars möjligheter att få jobb. Utifrån HRF:s undersökning kan vi däfrö inte dra slutsasten att regeringen sänkning av arbetsgivaravgiften inte haft någon effekt. Det kan den mycket väl ha haft men inte heller det kan vi veta utifrån den aktuella undersökningen.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget,
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anna

  Troligen har sänkningen av arbetsgivaravgiften möjliggjort för ungdomarna att jobba kvar.

  • Anders_S

   Anna: Som jag skriver kan man inte heller dra den slutsatsen. Framförallt inte eftersom den motsägs av de faktiska uppgifterna. Det enda man kan konstatera är att färre och lägre andel ungdomar arbetar i restaurangbranschen år 2009 än 2006.

 • jonas rapp

  ”lägre andel ungdomar arbetar i restaurangbranschen år 2009 än 2006″kan det kanske ha nåt att göra med att världen var mitt uppe i den värsta ekonomiska nedgången sen 20 talet?

  • Anders_S

   jonas rapp: Det kanske vore bra om du läste mitt inlägg. Det är nämligen just det som jag skriver.