Bilinbrotten minskar rejält

Under en längre tid har antalet bilinbrott och antalet bilstölder i Sverige minskat stabilt och mycket. En smärre inbrottvåg i bilar som den som just nu ägt rum på Heden och andra centrala platser i Göteborg förändrar inte  detta. Bilinbrott håller däremot inte direkt på att bli ett ovanligt brott uatn är fortfarande ganska vanligt. Men minskningen under senare år har varit stor. 1990 anmäldes 267 029 bilbrott av olika slag (stölder ur bilar, stölder av bilar etc), 1995 anmäldes 214 433 och år 2000 264 158. Därefter börjar minskningen och 2009 anmäldes bara 145 581 bilbrott (Källa: BRÅ) Som synes är det en mycket kraftig minskning de senaste 10 åren.

Att antalet anmälda brott minskar betyder i detta fall helt säkert att antalet verkliga brott ockås minskar. Egendomsbrott, stölder och liknande anmäls till 100% i Sverige och ibland till och med mer än till 100%. Detta då det krävs en polisanmälan för att få ut försäkringspengar. Det finns däremde inget mörkertal. Överanmälningar beror på föräkringsbedrägerier. Så en rejäl minksning av antalet anmälda bilbrott innebär en minskning av det verkliga antalet brott. Den viktiga anledningen till detta anses vara bättre förebyggande arbete i form av bättre inbrottsskydd och stöldskydd i bilarna och på prylar i bilarna, samt att folk är försiktigare. Hot om straff eller långa straff har inget med saken att göra.

En tillfällig våg av inbrott i bilar förändrar inte denna positiva utveckling mot färre bilstölder och bilinbrott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • kafoe

  Jag är inte övertygad om att minskat antal anmälda brott bevisar att antalet verkliga brott gått ner i samma takt då färre och färre ser någon anledning att anmäla brott som inte går över självrisken i försäkringen och polisens insatser när det gäller s.k. vardagsbrott är nästintill obefintliga. I Lövgärdet var det inbrott i minst 70 bilar inom en vecka i juni, t.ex., men där bor inga högt uppsatta politiker eller personer inom polisen …

  • Anders_S

   kafoe: Det finns gott om belägg för att det är så. En minskning i antalet anmälda bilbrott från 270 000 till 140 000 kan inte förklaras med de saker du anger. Polisens insatser i smband med enan typ av brott har inget med antalet anmälda brott att göra. Det är också troligt att antelat föräkringsbedrägier väl uppväger de bilbrott som inte anmäls av de orsker du anger. Dvs har man fått ske stulna för under självrisken ser man till att anmäla ytterliagrer saker stulna så att man kommer över gränsen. Dessutom är det förmodligen ofta så att reparationskostnaderna för en bil där det varit inbrott är hägre än självrisken.

   Kort sagt, förutom forskningen som visar att det jag skrivit är riktigt, så finns det en mängd logiska skäl som också pekar på riktigheten i mitt resonemang.

 • Anders_S:
  Det är ju bara egendomsbrott där nästan alla har försäkringar som anmäls till ungefär 100%. Bilinbrott och villainbrott torde vara de mest typiska.
  Under samma period som bilinbrotten minskat så har mer svårupptäckta tillgripelser ökat, t.ex. snatterier. Troligen är det ungefär samma värdenivå på allt det som stjäls (knarkarna behöver knarka lika mycket) men att brottsspecifika förebyggande åtgärder minskat vissa typer av brott.

  • Anders_S

   profanum: Anmälda egendomsbrott har minskat överlag (men det är bilbrott som minskat mest och det finns sådana som ökat förstås) och anmälda våldsbrott (våldtäkter, delvis på grund av ändrad lagstiftning, misshandel) ökat. Men det är säkert så att vissa brott ökar när det blir svårare att begå andra brott.

 • Pingback: Sommar och nyhetstorka - tidningar överdriver om brott | Svensson()