Sjöfyllerilagen är bra och vettig

Jag tycker det är helt rimligt att samma regler för nykterhet ska gälla till sjöss som på land. Det finns ingen anledning att folk ska tillätas åka omkring packade i fartvidunder på havet. Därför är det bar att den nya sjöfyllerilagen skärpt kraven på nykterhet till sjöss. Det hela är allt annat än en rättsskandal:

Från och med 1 juni i år trädde den nya lagen i kraft där samma promillegräns gäller för sjöfart som för biltrafik. Det vill säga, undre gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille. Dock finns det ett undantag som hänförs till den gamla lagen, som säger att ”båtar under 10 meter och/eller båtar som inte går fortare än 15 knop omfattas inte av den nya lagen”. Nytt, utan undantag är att såväl polis som kustbevakning får göra stickprovskontroller, vilket man inte fick tidigare.

Det är bra med samma regler  på land och till sjöss. Därför ska naturligtvis ockå det undantag som finns kvar i sjöfyllerilagen tas bort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Leif Thedvall

    Den nya lagen om nykterhet till sjöss är helt felkonstruerad och baserad på vanföreställningen att det tidigare var tillåtet att vara onykter på sjön. Det som är bra är att polisen får göra utandningsprov utan att det finns någon allvarlig misstanke om fylleri.
    Jag bävar dock för att vi skall få fartkontroller typ på land så att vi får ett antal segelbåtar ligga och driva med fladdrande segel medan polisen klättrar om bord för att ta nykterhetsprov
    I övrigt anser jag att lagen är en fara för säkerheten till och bör revideras i samarbete med de som vet hur förhållandena ser ut

  • Pingback: Ingen borde dricka alkohol till sjöss | Svensson()