Olagliga och odemokratiska Israel

Israel fortsätter uppenbarligen med sina olaglig försök att stoppa fartyg på väg med hjälpsändningar till Gaza. Just nu är det ett libyskt fartyg och ett fartyg registrerat i Moldavien som Israel på olika olagliga och oacceptabla sätt försökt stoppa från att leverera hjälp till Gaza. Det första skeppet är utanför Gaza just nu och omringat av israelisk flotta. Det senare lär vara nånstans i närheten av Kreta.

Samtidigt visar Israel upp sig från sin mer odemokratiska sida även på annat sätt. Detta genom att en demokratiskt vald parlamentsledamot straffas för att hon, Hanin Zoabi, kritiserar Israels politik och deltog i Ship to Gaza och Frihetsflottiljen:

Av knessetpolitikerna röstade 34 för och 16 emot en motion som ger myndigheterna rätt att hindra Hanin Zoabi, som företräder det arabiska partiet Balad, att lämna landet och att ta ifrån henne rätten till diplomatiskt pass.

Agerandet visar att acceptansen för demokrati är begränsad bland israeliska parlamentsledamöter, men har ingen juridisk giltighet då endast högsta domstolen i Isarel får besluta om sådant.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Uno

  Det du sier er helt feil og du må åpne øynene slik at du kan se virkeligheten.

  Israel er i krig.

  Skip som er på vei til en krigssone, må man faktisk regne med at blir stoppet for kontroll.

  Israel har godkjent at hjelpesendiger slipper gjennom til gaza, men at disse sendingene må gå via Egypt og kontrolleres der før hjelpesendingene går videre til Gaza.

  Hva er så problemet med det ? Gjør man det på den måten, kommer hjelpen frem.

  /*off topic, borttaget*/

  • Anders_S

   UNO: Israel är inte formellt i krig. Men de är i krig på så sätt att de ockuperat andra människors land och isolerat och bombat andra människor samt förnekar dem fri kontakt med omvärlden. Israel har ingen som helst rätt att begränsa ett annat lands handel eller förhindra hjälpsändningar till ett annat land. Inte heller har de någon som helst rätt att kontrollera laster på väg till annat lands territorium.

 • Holoho

  israel är en terrorist stat & det största hotet mot världsfreden. USA & EU är stöttar denna rasist stats handlingar i ur och skur och därmed en del av hotet mot världen. Det globala civila samhället är enda hoppet att sätta den skurstat på plats och tvinga den att leva enligt internationella lagar och normer.

  • Anders_S

   Var vänliga följ kommentarsreglerna. Tillför kommentaren inget till debatten tas den bort, är den avsedd som provokation tas den bort. Hjälpsändningar till Haiti är off-topic även om IHH (de som sponsrade bland annat Mavi Marmara) var en av de första organisationerna som skickade hjälp dit.

   http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

 • Uno:
  Israel anser sig ju bara vara i krig när det passar dem. När deras fiender beskjuter dem så kallas det terrorism och när deras soldater tas till fånga så kallar de det kidnappning. De fångar Israel håller kallas inte och behandlas inte som krigsfångar.
  Israel åberopar bara krigstillstånd när det är till deras fördel, alltid annars hävdar de (implicit) att det inte är krig.

  Israel har heller inte godkänt hjälpsändningar efter kontroll. De har gått med på att varor som inte utsätts för total blockad ska få ingå i Gazas ransonering som motsvarar om Sverige fick in varor motsvarande 1/14 av Gbg:s hamn. De hjälpsändningar som stoppades senast var redan kontrollerade i flera hamnar innan de stals av Israel.

  Det är också så att blockaden av Gaza skulle vara förbjuden även om det var krig. Det är tillåtet med blockader i krig, men de får inte utformas hur som helst.

 • Pingback: Hur länge ska detta få fortgå? | annarkia()