S:t Petersburgsvenskarna – Nobel, Odhner med flera

Del 1 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

En grupp svenska kapitalister och forna finansfamiljer grundlade sin förmögenhet och hade sin verksamhet i Ryssland innan den ryska revolutionen. De flesta av dessa bodde också i Ryssland och då främst i S:t Petersburg. Mest kända av dessa familjer och dessutom framgångsrikast var och är utan tvekan familjen Nobel, men det fanns också en rad andra familjer. Som exempelvis Littorin, Lidvall, Nordenström, Odhner, Hagelin och Heilborn. Gemsnamt för mång ava de rika var att de var direktörer och/eller aktiägare i oljebolaget Bröderna Nobel (Branobel). De flesta svenskar i S:t Petersburg tillhörde dock inte överklassen utan var arbetare. 45 % av alla svenskar i staden var metallarbetare år 1900, i huvudsak anställda på Nobels verkstäder.

Läs mer: DN, PH, SR, Sankta Katarina kyrka, SVD,

Andra källor:
Bangt Jangfeldt, Svenska vägar till S:t Petersburg, 1998
Robert W.Tolf, The Russian Rockefellers. The Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series NavigationLittorin – direktörer och godsägare >>
Advertisements