Littorin – direktörer och godsägare

Del 2 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Sven Littorin (1796-1869) etablerade sig som grosshandlare i Kristianstad 1828. Han handlade främst med spannmål och brännvin. Det senare var en mycket lönsam verksamhet och firman växte sig stor med rederiverksamhet och lagerlokaler i Åhus, vars hamn byggts ut under 1840- och 1850-talen. För en del av sin förmögenhet köpte han år 1860 Öllestorps gård i Gärds härad. Främst för att komma åt gården skogsegendomar samt för att anlägga ett bränneri därstädes. Gården sköttes 1862-1864 av sonen Sven Henrik Littorin (1833-1903).

Sven Henrik Littorin köpte i sin tur år 1856 ett gods på västgötaslätten, Bjertorp, och var också lokalpolitiker i trakten samt rikspolitiker under en period. Han var gift med Bernhardina Elisabeth Kiökemeister, dotetr till en såptillverkare och hotellägare i Halmstad. Brodern John Littorin (1847-1877) köpte också en gård i Västergötland, Stora Halla i Jungs socken. Denna gård övertogs vid hans död av den äldre brodern och senare av Ivar Carlheim-Gyllensköld. Åt sin äldste son Bernhard Littorin (1857-1933) inköpte Sven Henrik Littorin år 1882 en annan gård, Gällenäs udde. Bernhard Littorin behöll gården intill 1892 och arrenderade därefter Kvänums herrgård i 8 år. Sedan flyttade han och hans familj till Göteborg där han först arbetade åt målarfirma C. Rusch & Son, sedan åt Bäcksin & Co. Systern Ida Littorin (1871-1943) var i sitt första äktenskap gift med med Johan Oskar Fredrik Bäcksin (1860-), ägare av Bäcksin & Co. I sitt andra gifte var hon gift med Georg Friedrich (Fritz) Wilhelm Kalb (1874-1931), bryggmästare och direktör vid AB Pripp & Lyckholm.

Den yngre sonen till Sven Henrik Littorin, Knut Littorin (1861-1931) skaffade sig ekonomisk utbildning och fick sedan arbete i Bröderna Nobel i S:t Petersburg. Under flera år var han chef oljebolagets kontor i Moskva och så småningom hamnade han i styrelsen och blev också aktieägare. Han blev en fömögen man och köpte år 1901 Bjertorp från sin far. Gården hade då arrenderats i tio år av brodern Sten Littorin (1863-1919). 1909 köpte Knut Littorin också egendomarna Stora Hov och Karstorp från den dåvarande ägaren Moritz och ytterligare några år senare egendomen Skultorp. På Bjertorp lät han uppföra ett nytt pampigt bostadshus som stod färdigt år 1917. Dvs samma år som han tvingades flytta från S:t Petersburg på grund av ryska revolutionen. Knut Littorin innehade en del styrelseuppdrag i svenska företag.

Knut Littorins dotter Nadja Littorin (1895-?) gifte sig med direktören i Försäkrings AB Amfion, Eric Hygrell (1877-). Sonen Knut Oskar ”Osse” Littorin (1905-1968) övertog godset Bjertorp inklusive gårdarna Stora Hov, Karstorp och Skultorp vid faderns död och drev jordbruksverksamhet intill 1956 då han sålde godset till Skaraborgs läns landsting.

Den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin är enligt egen uppgift en avlägsen släkting till ovanstående familj Littorin.

Ivar Kreuger samarbetade mycket med Krister Littorin (1879-1939) som bland annat var vice VD i Svenska Tändsticks AB. Hur och om han hör ihop med ovanstående släkt vet jag inte.

Andra källor:
Bangt Jangfeldt, Svenska vägar till S:t Petersburg, 1998

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< S:t Petersburgsvenskarna – Nobel, Odhner med fleraOdhner – räknemaskintillverkare i S:t Petersburg och Göteborg >>
Advertisements

4 Replies to “Littorin – direktörer och godsägare”

  1. Namnet är Maria Cedgård, mamma till Sebastian Littorin född 1983. Son till Björn Littorin. Ej Cedegård.

Kommentarer inaktiverade.