60 % av svenskarna har inte fått det bättre

Nästan 60% av svenskarna upplever att man inte fått det bättre under den borgerliga regeringen enligt en opionsundersökning som Novus gjort åt TV4. Skillnaderna är dock stora mellan olika kommuner och regioner. I Stockholmsområdet upplever omkring  50% att de fått det bättre rent ekonomiskt, medan 40% i Luleå upplever att de fått det sämre. Notera här att vi inte partar om hur det verkligen är utan om hur folk upplever det. Dvs människors svar avspeglar också deras åsikter, värderingar och förväntningar.

Men svaren återspeglar säkerligen verkliga förändringar också. Kanske lite förstärkta. Det som undersökningen tyder på är alltså att flertalet svenskar inte har fått det bättre samt att en minoritet, företrädesvis i  Stockholmsområdet fått det bättre, medan folk i andra orter och städer fått det sämre. Det hela visar tydlgit reultaten av den borgerliga regeringens politik med ökad klyftor i samhället. Regeringens politik har främst gynnat de lite rikare som i större utsträckning finns i Stockholmsområdet och missgynnat de fattiga i Sveriges industriorter.

Undersökningen visar på minskad jämlikhet och öakde klassklyftor. Något som inte är bra för samhället som helhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Erik F

  Man kan vrida och vända på statistik lite som det passar en naturligtvis. Det är ju också korrekt att säga att 73% av svenskarna har det lika bra eller bättre med nuvarande regering.

  Att 50% i Stockholm med 1-2 miljoner invånare (beroende på hur man räknar) fått det bättre samtidigt som 40% av Luleås 45 000 invånare fått det sämre måste ju vara bättre än om det vore tvärtom.

  • Anders_S

   Stockholmsområdet har cirka 1,2 -1,5 miljoner invånare, men en större andel där är överklass eller övre medelklass än i landet för övrigt. Det avspeglar alltså en klassmässig snedfördelning som innebär att det är sämre än om det varit 50% i Luleå som upplevt att de fått bättre och 40% i Stockholm som upplevt de fått det bättre. ENligt forkning är nämligen ett mer jämlikt samhälle bättre för alla. Färre sjukdomar, mindre fetma, mindre kriminalitet, bättre psykisk hälsa osv. Siffroan tyder på motsasten påd et du hävdar Erik F.

 • Pingback: Rika skitungar kan bete sig som svin | Svensson()

 • ENligt forkning är nämligen ett mer jämlikt samhälle bättre för alla. [citation required]

  Ifall det är ”Jämlilkhetsanden” du syftar på finns det rätt omfattande kritik mot metodiken som används, som gör det tveksamt om det kan kallas (seriös) forskning. Det innebär visserligen inte per automatik att de har fel, men det ger knappast heller vetenskapliga belägg för det som påstås. Se exempelvis http://www.andreasbergh.se/blogg/2010/2/9/hur-vetenskaplig-ar-the-spirit-level-jamlikhetsanden.html

 • Erik F

  Anders_S: Jag tycker du kör med överdriven retorik. Överklass och övre medelklass i sin ära men faktum är att medianinkomsten endast är 10% högre i Stockholm än i riket i stort (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____225792.aspx). Så skillnaden är inte avgrundsdjup som du vill låta påskina. Dessutom har skillnaden minskat sen år 2000 som du ser i tabellen.

  Och jag står fast vid att det är bättre att 500 000 stockholmare har fått det bättre samtidigt som 20 000 lulebor fått det sämre än tvärtom. Inget ont om Luleå, underbar stad, men låt oss lyckomaximera i absoluta termer snarare än relativa.

  • Anders_S

   Erik F: Stockholm, ja men du glömmer Lidingö, Djursholm, Täby, Nacka, Ekerö med flera kommuner som är mycket eller betydligt rikare. Stockholmsområdet är betydligt rikare än resten av Sverige. Men det är också riktigt att klyftorna i Sverige inte är så stora. Det är därför det är ett bra land att leva i. Men klyftorna bör bli mindre, inte större som de blir nu. Det är därför som min retorik kanske blir lite yvig.

 • Rudis

  Att drygt 70% rapporterar att de har det lika bra eller bättre än för 4 år sedan, när vi drabbats av den värsta krisen sedan 30-talet talar sitt tydliga språk. Allansregeringen har gjort ett fantastiskt arbete. Jag noterar dock att det inte bara är ekonomin som blivit bättre, liknande siffror som för ekonomin presenteras också i kategorin livskvalitet.

 • Erik F

  Anders_S: Siffrorna jag angav gällde Stockholms Län, dvs rikemanskommunerna var inräknade.

  • Anders_S

   Erik F: OK, då var min invändning felaktig.

 • Anders: Att man [i alla fall troligen] har visat korrelation i vissa av fallen kan jag nog kunna sträcka mig till. Korrelation är dock INTE samma sak som ett orsakssamband – det kanske är frånvaron av kriminalitet som orsakar jämlikheten? Eller något tredje (exempelvis värderingar inom landets kultur) som orsakar både ärliga medborgare och små ekonomiska skillnader?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation

  Och som sagt, att jag inte tycker att Jämlikhetsanden ger seriösa vetenskapliga bevis [det räcker inte med några scatterplots!] betyder inte med automatik att de har fel. Bara att de inte visat att de har rätt.

  (Du ska dock ha en eloge för att du, till skillnad från andra på vänsterkanten, är mycket tydlig med att det enligt undersökningen är 40% som UPPLEVER sig fått det bättre. Det hade dock varit mycket intressant att jämföra med hur många som VERKLIGEN fått det bättre, särskilt när det funnits fall i pressen med personer som inte upplevt sig få det bättre alls trots att de räknats till de största vinnarna på Alliansregeringens förändringar…)

  • Anders_S

   Magnus: Jag är överens med dig att Jämlikhetsanden inte i alla stycken är jättebra. Korrelation behöver inte betyda orsakssamband (Storken och född barn är ju ett kalssiskt exempel). OM kriminalitet har jag resonerat om detta då det är ett område där jag har bra kunskap. Och jag finner nog att J’mlikhetsanden på det området har en poäng. Men det finns annat somm spelar roll också (länder med muslimsk kultur (inklusive Grekland) har i de flesta fall färre mord än kristna länder, Finland har sen lång lång tid haft en mordfrekvens på 4 att jämföra med Sveriges 1. I princip samma lagstiftning, smma standard, men olika mängd våldsbrott. Finland avviker dock från det generella mönstret.

   Sen ska vi ju ha klart för oss att vi i retorisk iver ofta överdriver verkningar och effekter av oliak åtgärder. Sverige kommer att vara ett mycket jämlikt land, även om vi går tillbaks till ungefär samma klyftor som på 1950-talet.