Myggplågan

Inte för att jag utsätts i nån större utsträckning, där jag har sommarstugan finns i stort sett inga mygg och där jag bor finns det det heller inte i nån större utsträckning. På landet utsätts jag betydligt oftare av bett från bromsar och blinningar. Inte heller brukar jag besöka nedre Dalälven eller några orter i det området där det ju finns dokumenterat mycket  mygg. I all fall är myggnärvaron där ständigt omskriven i media. Så andra människor plågas uppenbart av myggor på sommaren.

När det gäller sjukdomar som kan spridas med myggor så spekuleras det varje år i att tropiska sjukdomar ska komma hit. Nu är det ju så att tropiska sjukdomar ofta inte bara är tropiska sjukdomar, utan de har försvunnit från våra breddgrader, inte på grund av väder, utan på grund av utdikningar, bättre hygien och andra åtgärder som minskat människors kontakt med mygg. Detta gäller exempelvis malaria som var utbredd i göteborgsområdet på grund av den enorma mängden mygg som fanns i de träskområden som låg där Gullbergsvass, Tingstadsvass, Ringön och Lundbyvass ligger idag. Namnen på stadsdelarna minner om hur det såg ut. I Göteborg dog varje år människor av malaria innan industrialismen fick staden att växa och träsken att dikas ut. Och myggan som fanns då, Anopheles maculipennis, och som spred malaria, finns ju i Sverige än.

En annan mygga, Tigermyggan, anses kunna sprida en annan sjukdom som idag finns i tropikerna, chikungunya. Myggan finns i södra Europa men inte i Sverige (ännu kanske man ska säga) så faran just här verkar ju ganska liten än så länge.

Intressant?
Media: KVP, NYT, AB, Resumé, GD, DM, Internationalen, DPS, Barometern,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Myggplågan”

  1. Intressant, till detta kan man ju lägga Rift Vally Fever Virus (RVFV)som vad jag förstår har en teoretisk möjlighet att spridas i Sverige då myggsläktet Aedes redan finns här. Samma sak med West Nile fewer (WNF), där myggarten Culex pipiens som sprider den i USA, även finns i Sverige. WNF kan förövrigt spridas tillbaka till oinfekterade mygg från smittade människor.

    Orsaker som angetts för den ökande globala spridningen är bl.a. ökad immigration, ökat resande samt ökad temperatur/global uppvärmning vilket leder till att vintrarna, som tidigare naturligt begränsat utberedningen, inte blir lika kalla och därmed inte lika avgörande. Andra spridningfaktorer är ökad (och snabb) handel (myggägg och myggor kan transporteras med flygplan och containrar etc.) samt via flyttfåglar.
    (Flyttfåglar anses f.ö. även sprida Borrelia…).
    För vidare info så kan ni läsa:
    http://www.msnbc.msn.com/id/29599786/
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094915/
    http://www.cbc.ca/news/background/westnile/fighting.html
    http://stud.epsilon.slu.se/1362/1/segall_m_100614.pdf
    samt Smittskyddsinstitutets faktasidor om de aktuella sjukdomarna.

    Förövrigt så är jag van att använda myggmedel samt att klä mig heltäckande på somrarna – allt annat är för det mesta vansinne uppe i norrland. Men inte kommer det någon och sprayar myggmedel här uppe inte…

Kommentarer inaktiverade.