Lidvall – från Liden till S:t Petersburg och Stockholm

Jon Petter Lidvall (1827–1886) föddes i Lidens socken i Indalsälvens dalgång och utvandrade till S:t Petersburg från Gävle år 1856. Till S:t Petersburg kom han dock först efter en tid i Finland och han skrevs in i svenska församlingen S:t Katarina år 1859. Han fick anställning på en skräddarfirma som han efter ägarens död övertog. Efter mordet på tsar Alexander år 1881 blev efterfrågan på uniformer stor och Firma J.P. Lidvall (Ivan Petrovitj), senare J.P. Lidvall & Söner fick stora order och blev Kejserlig Hovleverantör. 1886 dog dock Jon Petter Lidvall och hans firma togs över av sönerna Wilhelm Lidvall, Petter Lidvall och Paul Lidvall. En fjärde son, Fredrik Lidvall (1870-1945) blev en mycket berömd och välkänd arkitekt.

Skrädderifirman hade i början av 1900-talet 150 anställda och var Rysslands största. Detta efter att ett nytt uppsving för verksamheten kom i samband med tsar Nikolaj II:s kröning 1894.

I samband med revolutionen 1917 plundrades skrädderiet, familjen flyttade till Stockholm där man öppnade ett skrädderi i mindre skala, som drevs av familjemedlemmar tills någon gån på 1960-talet. Även Fredrik Lidvall flyttade till Stockhom där han fortsatte sin verksamhet som arkitekt.

Läs mer: SVD,

Andra källor:
Bengt Jangfeldt, Svenska vägar till S:t Petersburg, 1998

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements