Inga belägg för ökad knivbrottslighet

Det finns faktiskt inga belägg för att antalet mördade och misshandlade med kniv har ökat på nåt markant sätt i Sverige. Enligt polisen  Göteborg och en spekatukulär artikelserie i Göteborgs-Posten skulle det vara så, men som jag tidigare skrivit kunde man inte i den aktuella artikelserien på något sätt belägga att så var fallet. Inte heller polisen kunde göra detta. Artikelserien baserades helt enkelt på felaktiga siffror och ren hörsägen.

Nu menar polisen i Göteborg att man beslagtar allt fler knivar. Men detta är inte bevis på någonting mer än att polisen belsagtar fler knivar. Anatalet knivar som beslagtas är nämligen helt beroende av hur många visitiationer polisen gör, dvs det beror på hur stor aktivitet som polisen har. Att det beslagtas fler knivar är alltså inte ett bevis på att det begås fler knivbrott eller att fler människor är beväpnade med knivar. Utan bara ett bevis på att polisen visiterar fler på jakt efter knivar.

Polisens visitationer är därmed en åtgärd som ger stort utslag i en del statitisk, dvs antalet anmälda knivbrott ökat på grund av att polisen arbetar med detta, men det betyder förmodligen noll och inget när det gäller att bekämpa brottslighet som sådan. Brott mot knivlagen är ett betydelselöst brott ur den synpunkten. Att det brottet ökar på grund av polisens aktivitet betyder ingenting för den egentliga brottsligheten i sin helhet. De flesta knivmord sker nämligen med köksknivar och liknande, inte med knivar man kan gömma på sig. Istället innebär polisens omfattande visitationer kanske att man retar upp folk, oskyldiga människor, genom ständiga visitationer och trakasserier. Polisen blir impopulär, brottsbekämpning försvåras och det hela resulterar i en sämre situation när det gälelr brottslighet som helhet än vad vi hade innan. Polisens satsning på fler visitationer kan alltså i slutändan visa sig vara kontraproduktiv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements