Våld kan visst ha nationalitet

Inte så att vissa nationella grupper, viss etnicitet eller ett visst folkslag rent genetiskt är mer våldsamma. Knappast. Inte heller finns det några belägg för att invandrare skulle vara mer brottsbenägna än infödda i Sverige. Däremot finns det belägg för att invandrare oftare döms, döms hårdare, oftare grips, oftare kontrolleras etc. De är helt enkelt offer för fördomar. Det är den huvudsakliga anledningen till att invandrare verkar ha en högre brottslighet än infödda.  som kommer hit blir snabbt anpassade till det svenska och hur man uppför sig och beter sig här. Med vissa undantag, precis som med infödda.

Men det finns uppenbart en del saker när det gäller våld, brottslighet, nation och kultur som är svåra att förklara. Oavsett vad Lena Sundtsröm och Sören Sommelius i Helsingborgs Dagblad skriver om saken.  Finland är ett land med en kultur som i det mesta är likt den svenska. Under större delen av sin historia har landet faktiskt varit en del av Sverige. Levnadsstandarden är lika hög och mycket annat är också lika. Men när det gäller våld så är länderna ganska olika. Finland har sen länge, länge en mordfrekvens (antal mördade och dräpta per 100 000 invånare) som är 4 och Sverige har 1. Sverige har haft ungefär ett sen 1700-talet och FInland har alltid legat högre. Sverige och Finland har skiljt sig på detta område oavsett hårda lagar, mjuka lagar, dödsstraff ellerr inte. Oavsett vilken typ av straff vi haft i Sverige så har mordfrekvsensen legat i stort sett still. Det gäller också Finland, fast på en högre nivå.

De andra nordiska länderan har en mordfrekvens som motsvarar Sveriges. Finland med högst mordfrekvens är det land som har lägst antal och minst andel invandrare. Alltså kan den faktorn tas bort från ekvationen. Invandrare är uppenbarligen inte våldsammare än andra. I alla fall inte så våldsamma att det påverkar statitisken.

Att Finland ligger så mycket högre när det gäller våld och mord i samhället är mycket svårt att förklara utifrån annat än att det måste finnas kulturella eller nationella särdrag av något slag som inte är uppenbara då Finland ju på ytan är som Sverige med ett annat språk. Så nog verkar det ibland kunna finnas en koppling nation och våld i vissa fall. Däremot finns det ingen koppling mellan våld i Sverige och finländare och finnar här i det material jag har tillgång till. De är inte mer benägna att mörda eller mer våldsamma än andra boende i Sverige. USA är ju också ett exempel på samma sak. Landet är mycket våldsammare än andra länder med ungefär samma status vad det gäller jämlikhet, levnadsstandard etc.

Intressant?
I media om mord och våld: HD1, 2, 3, GP1, 2, GT, Skanskan1, 2, 3, BLT, EX1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Källor: Forskning & Framsteg, Brå (finns närmare angivet i länkarna till andra inlägg jag skrivit)

Advertisements
 • Torberg

  Sverige och Finland går (kanske) att jämföra med varann vad gäller våldsbrottslighet. Men vår historia präglar oss och Finlands är inte lik vår. Många forskare menar att det katastrofala inbördeskriget och de två krigen i anslutning till andra världskriget ligger som oläkta sår precis under ytan. Obearbetatde kollektiva minnen i ett samhälle som ser på manlighet på ett annat sätt än vad som är politiskt korrekt i Sverige. Liknande trauman har de flesta svenskar sluppit. Vad gäller brottslighet hos invandrare i Sverige såg jag statistik för tiotalet år sedan som visade en tydlig överrepresentation för finnar, jämfört med nästan alla andra invandrargrupper.

  Vad gäller USA så är den jättestaten, ca 300 miljoner medborgare idag, svår att jämföra med något annat land. Inget annat invandrarland är så mångfaceterat etniskt. Få industriländer har sådana klassklyftor, med en ekonomiskt välmående medelklass, en arbetarklass utan klassorganisationer värda namnet och med usla trygghetssystem, samt ca en tredjedel av befolkningen levande under tredjevärldenvillkor. Sådan fattigdom som finns i USA kan nästan inget annat ledande industriland visa upp, Kina möjligen undantaget. Detta gör det svårt att jämföra USA:s brottslighet med andra länders.

 • Anders – kan man se skillnad på finnar och svenskfinnar i den statistik du visar på? Hur ser Åland ut?

  • Anders_S

   JavelinX: Jag har inte sett sånt material, men det kan inte var omöjligt att få tag på material där Åland kan studeras separat. För jämförslen skulle måste man då jämföa med en helt finsktalande landsbygd.

   Pragmatikern: Alkohol kan kanske förklara en del. Men då borde också Danmark ligga högt tycker man.

 • Pragmatikern

  Med risk för att vara fördomsfull tror jag dryckeskulturen skiljer en del mellan Sverige och Finland. För att uttrycka sig klart är det ”mycket vodka” i olika sammanhang. Visst finns ”råsupandet” även i vår kultur men kanske inte riktigt på samma sätt.

 • Pragmatikern

  Finland verkar nu vara i toppen när det gäller alkoholkonsumtion i Norden (http://www.stakes.fi/SV/tilastot/aiheittain/alkohol/alkohollage/nordiskalkohol.htm). Tradtionellt har Danmark varit störst men när det gäller starka alkoholdrycker, d.v.s. sprit, har Finland alltid legat i topp.

  2008 konsumerades i genomsnitt 2.7 liter starka alkholdrycker per person i Finland medan motsvarande siffra för övriga nordiska länder låg mellan 1.1 och 1.7 liter.

 • Men när finnarna var fattig-invandrare i Sverige på 50- och 60-talen så var de ju överrepresenterade i brottsstatistiken precis som dagens fattig-invandrare.
  På samma sätt så var ju jugoslaver och sydamerikaner som kom hit på 70-talet INTE överrepresenterade, men de som kom på 90-talet var/är det.

  En del är såklart kontrollen, stoppar man 1000 bilar i Rinkeby varav 10 är stulna och 10 bilar på Lidingö varav 1 är stulen så kommer ju statistiken visa att det är vanligare med bilstölder i Rinkeby.

  Men sedan handlar det såklart om hur invandrare tas emot och integreras. Jugoslaverna som kom på 70-talet hoppade rakt in i arbetslivet, de fick svenska arbetskompisar, spreds över landet och fick svenska grannar osv. De integrerades och blev en del av det svenska folket.
  Dagens invandrare (och finnarna förr) kommer hit, bor ett tag på förläggning med andra invandrare, flyttas sedan till ett invandrarghetto och blir arbetslösa eller får lågstatusjobb där arbetskompisarna är andra invandrare. De hamnar i en ond cirkel av utanförskap (ett slags invandrar/underklass-kultur) och fattigdom. Alltså exakt samma kriterier som gäller för svenska grupper som är överrepresenterade.

 • Pingback: Det minskande våldet | Svensson()

 • Pingback: Brottslighetens orsaker | Svensson()

 • Pingback: Är finnar våldsammare än andra? | Svensson()

 • Pingback: Finland och våldet | Svensson()