Bloggnätverken – onda eller goda – eller både ock?

Johan Ulvenlöv på S-buzz har skrivit ett inlägg om Netroots och bloggnätverk där han menar att högerns blogagre inte behövs och att det egentligen inte finns något utrymme för dem. Detta då högern redan dominerar media, dvs gammelmedia och behovet av bloggare, alternativ media, nätverksmedia, inte finns:

Jag vågar mig också lägga till en synpunkt, det finns inget behov av högerbloggare. Högern har redan sin mediastruktur uppbyggd i Sverige. Och i den ingår inte högerbloggare mer än som kuriosa, det finns inget tomrum för dem att fylla då de redan sitter på alla resurser, tankesmedjorna, ledarsidorna etc.

Jag har ingen egentlig åsikt om detta , men undrar om Ulvenlövs funderingar verkligen har fog för sig. En annan socialdemokrat, Erik Laakso ifrågasätter detta liksom nyttan av bloggnätverk som Netroots:

Grupparbetet mellan enskilda skribenter handlar om oerhört mycket mer än de som valt att isolera sig i speciella nätverksstrukturer. Det blir lätt en ankdamm där man blir fullständigt tillfreds med sakernas tillstånd och sin egen förträfflighet. Johan Westerholm, som numer börjar bli allt mer, och agera därefter, som en nestor bland nätrötterna, skriver att högerns bloggar (med Tokmoderaten som exempel) inte förmår skriva utan att förhålla sig till vad som skrivs hos nätrötterna. Jag tror att Westerholm går rejält vilse med den analysen. Han och de andra nätrötterna är själva djupt insyltade i den sortens debatt som endast blir en slagordsduell med borgerliga bloggare, baserat på vad ledarskribenterna redan lagt upp på dagordningen.

Personligen anser jag att bloggnätverk har betydelse för bloggar som min. Jag tillhör ett mycket litet parti, jag tillhör ingen mediaelit, jag har inga kontakter till ledarsidor eller till någon form av mediaetablissemang, inte ens nån kulturredaktion. I grunden har jag alltså svårt att nå ut och jag nämns aldrig eller sällan i tidningar som ett exempel på en framgångsrik politisk bloggare. Detta trots att jag i tre år legat bland de tio mest besökta politiska bloggarna i Sverige och på Politometern och Twingly hör jag också till de tio högst rankade politiska bloggarna.

Jag är alltså helt beroende av att andra bloggare länkar till mig, att jag skriver om saker som ger många läsare och att jag kan formulera mig bra (lyckas ju förstås inte alltid) och helst med provocerande rubriker som lockar läsare. Jag lyckas uppenbarligen hyggligt med det, men ingen i gammelmedia eller i någon from av mediaelit bryr sig om en sketen arbetslösa mekaniker och programmerare från västkusten. Men andra bloggare av olika färg gör uppenabrligen det. Jag är som agt vad en av de mest länkade bloggarna, trort att jag missgynnas av att det är ett valår. Valår innebär nämligen att partitrogna bloggare främst länkar till varandra och då missgynnas bloggare som tillhör små partier. Som Laakso skriver:

Valrörelsen har tydliggjort svagheterna med de politiska bloggarna och jag tror att vi, när vi går in i den mer fokuserade valrörelsen, kommer se det ännu tydligare. Det kommer bli ännu svårare för de enskilda bloggarna att agera fritt utanför sitt nätverk. Risken för isolation kommer vara så stor att endast ett fåtal kommer orka och våga. Nu gäller det för de partitrogna att lägga bort allt som kan störa en valseger för nu handlar det om makten, inte om tanken.

Det betyder att min blogg är ett slags undantag, då jag lyckats hålla mig i topp (även om jag fallit på knuffs ranking och andra rankningar också, på grund av det tilltagande partitrogna länkandet, det senaste året), trots att jag inte tillhör ett stort parti. Mina länkar är också mycket väl spridda och jag har inlänkar från i stort sett alla partier, med Socialdemokraterna, Socialistiska partiet och Vänsterpartiet i topp. Förvånande nog så lyser dock miljöpartiet med sin frånvaro bland dem som länkar till mig. Länkandet till mig är märkbart mer utspritt politiskt än länkandet till de flesta andra bloggar med partianknytning. De enda bloggare som har ett länkmösnter som någorlunda liknar mitt är Jinge och Mary på ModerataKarameller. Erik Laakso har det inte. Peter Andersson har det inte osv. En del av det som gör skillnaden är att jag tillhör ett litet parti, men också mitt medlemskap i alla tänkbara nätportaler, inklusiver Netroots betyder också en del.

I bloggkartan som finns nedan så är den stora vita cirkeln precis i mitten min blogg. Den ligger placerad precis under Jinges mörkörda lite mindre cirkel. Men uppenbarligen är min position som bloggare lite speciell och bara Jinge har en liknande position.

Slutsatsen av detta är nog att bloggnätverken faktisk är både onda och goda. Alltså både ock.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Böhlmark, Westerholm, Tokmoderaten, Högberg, Krassman,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements