Henckel, Ståhle och Trapp – den tredje konsuln

Del 9 av 13 i serien Skånekapitalet

Joachim Christian Henckel (1750-1822) kom till Helsingborg från Pommern som husar men blev handskmakaremästare och bryggare. Han var gift med Christina Bengtsdotter från Hjelmshult och fick flera barn.  En son var Bengt Henckel (1791-1863), även han blev framgångsrik bryggare. Han fick nio barn.

En av sönerna var Carl Henckel (1821-1898), som var affärsman, skeppsredare (hade andelar i 14 fartyg) och hade många kommunala uppdrag i Helsingborg. Han var gift med Ida Rosenberg (1846-1937), dotter till stadsfiskal Johan Rosenberg i Helsingborg. Carl Henckel grundade också Helsingborgs Varv år 1866. Andra som satsade pengar i varvet var skeppsredaren Petter Månsson, sjökaptenen C.J. Hulthén och handlanden N.P. Nyborg. Varvet blev snart en av stadens största arbetsplatser. I flera år var Carl Henckel också stadens störste redare, men 1893 blev han passerad av grosshandlaren Carl August Banck. Carl Henckel blev en förmögen man och efterlämnade, omräknat i dagens penningvärde, cirka 25 miljoner kronor.

Carl och Ida Henckel hade tre döttrar, Carola (1867-1951), Elisabeth (1870-1943, gift med läkaren Wilhelm Håkansson) och Gisela Henckel (1873-1958) som gifte sig med den mer än 20 är äldre Oscar Trapp (1847-1916), en av Helsingborgs berömda konsuler.

Oscar Trapp hade i sitt första gifte med Cecilia Tellbom (1854-1900) två barn, Ivar Trapp (1879-1954) och Karin Trapp (1881-1948). Karin Trapp gifte sig med Isaac Ståhle (1874-1948), far till Nils Ståhle (1901-1994). Den sistnämnde var VD för Nobelstiftelsen mellan 1948 och 1973. Innan dess var han svensk diplomat med utlandstjänst i bland annat New York, London och Oslo. Han var under andra världskriget chef för Sjöfartsbyrån på Utrikesdepartementet och ansvarade för den så kallade Lejdtrafiken, som försåg Sverige med livsviktiga produkter. Isaac Ståhles syster Rut Ståhle (1894-1988) gifte sig med Ida Trapps son Krister Werne. Ida Trapp var syster till Oscar Trapp. Oscar Trapp köpte egendomen Fredriksdal 1898 från Isaac Ståhles och Rut Ståhles far Anders Petter Ståhle.

Oscar Trapps far Carl Christian Trapp var garvare i Helsingborg och han garveri övertogs av sonen vid hans död. Innan dess hade Oscar Trapp startat en egen stenkolsfirma. Han var under 20 år kring sekelskiftet verkställande direktör för Helsingborg & Landskrona järnvägar AB och även för Helsingborgs Intecknings Garanti AB. Dessutom satt han i styrelsen för ett flertal andra bolag, bland annat andra järnvägsbolag, Helsingborgs Sockerfabriks AB, Klippans pappersbruk och Skromberga Stenkols AB. Vidare satt han i centralstyrelsen för Skånska handelsbanken samtidigt som han var styrelseordförande i lokalkontoret i Helsingborg. Utöver detta var han en mycket aktiv politiker med ledande uppdrag i Helsingborgs stad och landstinget samt dessutom konservativ riksdagsman under två perioder.

Helsingborgs Varv blev år 1965 en del av Kockumsgruppen. När varvskrisen drog in över Sverige under 1970- och 80-talen drogs Helsingborgs Varfs AB med av nedgången. Det sista nybyggda fartyget att gå av stapeln 1966. Efter detta bestod verksamheten mest i ombyggnader. År 1984 såldes företaget till Cityvarvet i Göteborg. Detta sålde i sin tur varvet vidare 1990 och 1991 gick Helsingborgs Varfs AB i konkurs. Men idag drivs varvet av företaget Landskrona Stål AB.

Läs mer: HD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Nils Persson – konsul nummer två, gödselkungenHillerström – en av Helsingborgs många redarfamiljer >>
Advertisements