Hillerström – en av Helsingborgs många redarfamiljer

Del 10 av 13 i serien Skånekapitalet

1890 investerade Nils Christian Corfitzon i ett eget fartyg, skonerten Betty och grundade Rederi AB Helsingborg tillsammans med bland annat konsul Petter Olsson. Redan 1896 fick en då 14-årig yngling anställning i den nystartade rederirörelsen, nämligen Otto Hilding Hillerström (1882-1965). När N C Corfitzon avled 1913 övertog O.H. Hillerström Corfitzons efterlämnade bolag och fartyg.

Huvudbolag i Hillerströmsrederierna kom att förbli Rederi AB Helsingborg även efter att OH Hillerström ombildat rederirörelsen år 1921 med AB Otto Hillerström som koncernbolag. O H Hillerström var med i rederiets ledning fram till 1960. Han avled 1965 och rederirörelsen övertogs då av sönerna Folke Hillerström (1914-1991) och Carl-Otto Hillerström (1921-?). I den nya styrelsen ingick Peter Ingelson, grundare och huvudägare i ett annat rederi, AB Transmarin. Rederi AB Malmöhus, Malmö, ägdes av Otto Hillerströms bror Ture Hillerström (1886-?).

Hillerström och AB Transmarin tycks ha samarbetat ända tills i slutet av 1970-talet. 1972 ägdes Rederi AB Helsingborg till 50,2 % av AB Branteli och 45,4% av AB Otto Hillerström. Folke Hillerström ägde 1,3% och Carl-Otto Hillerström 1,2 % av Rederi AB Helsingborg. AB Branteli ägdes till 46,5% av AB Otto Hillerström, 20% av Inga von Celsing, 20% av Carl-Otto Hillerström och 10,3% av Folke Hillerström. AB Otto Hillerström hade i sin tur Folke Hillerström som ägare av 53% av aktierna, Inga von Celsing 23% och Carl-Otto Hillerström 23%. Företagsgruppen var stabilt kontrollerad av familjen.

Inga von Celsing föddes som Inga Hillerström (1920-?) och var gift med Fredrik von Celsing (1916-?), då ägare av Biby i Södermanland. Hon var syster till Folke och Carl-Otto Hillerström. Idag ägs Biby av sonen Peter von Celsing (1944-).

1969-1972 ägde Folke Hillerström också ett mindre flygbolag, Hillerström Flyg AB, från 1970 Hilair AB. Bolaget såldes till Malmros Aviation, ett dotterbolag i Malmros-koncernen.

1975 hade samtliga fartyg i Hillerströmkoncernen sålt och bolaget inriktade sig på befraktning, spedition och klarering. Denna verksamhet bedrevs främst i bolaget Hillerström Shipping. Efter Folke Hillerströms och Carl-Otto Hillerströms död tog Anders Hillerström över företagen och drev dem vidare. Under 1970-talet vekar det som om en del fartyg såldes till bolag i Västindien, Liberia och andra skatte- och låglöneparadis. Hillerströms tycks också ha övertagit ägandet i AB Transmarin och andra bolag i den koncernen. År 2009 förklarades samtliga bolag i Hillerströmkoncernen (Rederi AB Helsingborg) i konkurs:

I januari förra året försattes det anrika rederibolaget AB Otto Hillerström i likvidation vid Helsingborgs tingsrätt. Nu går även svallvågorna höga bland rederikoncernens
dotterbolag: Rederiaktiebolaget Helsingborg, Transmarin, Transterra, Hillerström Transport samt Hillerström Shipping har samtliga försatts i konkurs.– De här bolagen har inte bedrivit någon nämnvärd verksamhet under många år, och vissa bolag har inte haft någon verksamhet alls sedan 1990-talet, säger advokat Ingmar Grönvall, konkursförvaltare i samtliga konkurser inom rederikoncernen.

Anders Hillerström bor numera enligt uppgifter i Australien och det är okänt vad han sysslar med.

Läs mer: Folket,

Andra källor:
Adelskalendern
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Henckel, Ståhle och Trapp – den tredje konsulnIngelsson, Hök och Yard – Transmarin >>
Advertisements

2 Replies to “Hillerström – en av Helsingborgs många redarfamiljer”

Kommentarer inaktiverade.