Ökning av anmälda brott betyder inte en ökning av antalet brott

Den kopplingen gör dock Nalin Pekgul när hon menar att insatserna mot våldtäkter måste öka. Men hon har helt fel. Att antalet anmälda våldtäkter ökar betyder inte att antalet våldtäkter ökar. Huvudanledningarna till att de anmälda våldtäkterna ökar är två, ökad anmälninsgbenägenhet och lagändringar. Ett antal lagändringar har gjort att antalet brott som klassa som våldtäkt är fel än tidigare. Detta har resulterat i en nedgång av mindre allvarliga sexrelaterade brott då en del av dessa nu är klassade som våldtäkt. Ökad anmälningsbenägenhet är något som alla foskare är överens om när det gäller våldtäkt, men det är svårt att veta hur stor andel av det ökade antalet anmälningar som detta står för.

Brå anser dock att det dessutom kan vara så att det är en mindre ökning i antalet verkliga våldtäkter. Eftersom vi vet att ökad ojämlikhet påverkar antalet våldsbrott i ett samhälle, skulle det kunna vara så att det är de ökade klyftorna i smahället som är orsaken till den reella ökning som Brå ändå anser finns.

Jag har inget mot en prioritering av våldtäktsbrott och liknande, men man måste faktiskt ha fakta klart för sig innan man vidtar åtgärder. annars komemr åtgärderna att bli felaktiga och meningslösa.

Något som också kan illustrerar svårigheten med anmälda brott som bas för brottsstatistik är sjöfylleriet. Där har antalet anmälda brott mångdubblats under detta år. Men troligen har sjöfylleriet i verkligheten minskat och inte ökat på grund av den nya lagstiftningen. Ökningen av antalet anmälda brott i det fallet beror på lagändringar och på ökad polisiär aktivitet, fler kontroller alltså. SÅ är det med många andra brott också, om antalet anmälningar för narktikabrott ökar är det i stort sett allltid en följd av ökade polisiär aktivitet och det avspeglar ytterst sällan den verkliga brottsutvecklingen.

Hur det är med insiderbrott vet jag inte, men man kan tänka sig att en finanskris med ökad osäkerhet kan få folk att bli misstänksamma och anmäla mer eller att insiders gör fler affärer som ser ut som just olagliga insideraffärer eller dessutom är olagliga insideraffärer. Eller bara så enkelt att ökad aktiehandel automatiskt leder tillf ler anmälningar. Men klart är att även på detta område behöver en ökning av antalet anmälningar inte innebära en ökning av antalet verkliga brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Johan

  Det är ju också intressant hur man kan undvika att tala om falsk tillvitelse, falska våldtäkter i samband med rättssäkerhet!
  Det finns mycket som tyder på att även detta brott har ökat i samband med dessa anmälningar.
  Pekgul har helt rätt i att kvaliten på utredningar bör bli bättre men det innebär inte bara att fler skyldiga kommer att hittas. Även fler oskyldig kommer att få chans till upprättelse.
  Mycket viktigt att diskutera även detta i en rättsstat!
  Skamligt och fegt att hon inte tar upp detta!

  • Anders_S

   Johan: Det finns ingen forskning som jag har sett som tyder på det.

 • Gustav H

  Alltså, man undrar ju hur det står till med det här egentligen. Är etablerade politiker så oinformerade att de inte vet hur problematiskt sambandet anmälningar – faktiska brott är, eller är de här artiklarna och uttalandena man ser då och då bara rena spökskriverier från valfri PR-avdelning? Att SD-haveristerna i nätets kommentarsfält inte har det hela klart för sig är jag inte förvånad över och nyanser är ju inte deras grej, men rikspolitiker i partitopparna borde ju ha en viss koll.

 • Annika

  Bollande med siffror i all sin härlighet – de går alltid att vrida och vända på som man vill. Jag utgår ifrån att detta blogginlägg var tänkt som Rationellt och Resonerande i samband med Pekguls odetaljerade statistikredovisningar, men ändock tycker jag att du, Svensson, skjuter bredvid mål.

  Jag vet inte riktigt hur det kommer sig att vi idag är så övertygande om att ett rationellt tänkande alltid är detsamma som ifrågasättning, och att ifrågasättning alltid är ett tecken på intelligens. Personligen kan jag inte förstå den dumhet med vilken man silar flugor men sväljer kameler. Ett rationellt och intelligent inlägg torde istället ha varit att på allvar se över vilka samhällsmekanismer som gör att våldtäkter trots kampanjer och jämlikshetsideal fortsätter att vara ett prominent problem där rättslig upprättelse för offren är så bristande att Amnesty riktar kritik mot Sverige.

  En seriös person torde också vara kapabel att inse att våldtäkter är mer än bara en enskild kvinnas tragedi, utan istället ett brott som har stor genomslagskraft på hela samhället. Rädsla för detta brott påverkar många kvinnors beteenden och val i deras vardag och bristen på upprättelse och flathet ifrån män att engagera sig i detta problem är de facto en stor del i det manshat som inte bara uttrycks i extremfeminism utan lika mycket bland vanliga kvinnor runt kaffebordet. Dessa saker går inte att mäta eller ifrågasätta med siffror (tyvärr, Svensson) men styr attityder och motsättningar som skulle ha varit helt onödiga om det fanns genuint intresse i samhället att göra något åt våldtäkter.

 • Anders_S

  Det finns kommentarsregler. Där ingår bland annat korrekt mejladress. Plus att om fakta redovisas krävs det källangivelse och/eller länk.

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

  Sedan har jag i först hand skrivit om kriminalstatisitik och hur den avläses och bara i andra hand om våldtäkter. Jag har skrivit utförligare om det senare på annan plats.

 • Kenneth

  Jag har studerat domar de senaste året och sett att det i många fall döms till fleråriga fängelsestraff utan att det finns några som helst bevis annat än att ord står mot ord. Det kan man verkligen inte kalla rättssäkert. Med krav på att fler skal dömas är risken att fler kommer att hamna i finkan överhängande på lösa grunder. Denna oro måste kunna kombineras med den diskussion som Nalin P kommer med.

  • Anders_S

   Kenneth: Jag vor tacksam om du kunde redovisa några belägg från forskningen för dina påståenden. Länkar, Litteratur. nnars är det inte nåt annat än din uppfattning. Inte en asnning, inte faktum. Kanske inte ens sant.

 • Kenneth
  • Anders_S

   Kenneth: Det där bevisar ingenting. Att det finns några fall med oskyldigt dömda bevisar inte att det är vanligt, eller att det blivit fler.

  • Anders_S

   Läs kommentarsreglerna. Inlägg som uppfattas vara skrivna enbart i provocerande syfte kommer inte in.

   http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

 • Pingback: Polisens våldtäktsutredningar ofta undermåliga | Svensson()

 • Maysa

  Varför tror du att antalet anmälda brott ökar i Sverige?

  • Tror? Forskning visar att det beror på lagändringar och ökad anmälningsbenägenhet. Verklig brottslighet minskar, det visas av både Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och Skolungdomsundersökningen