Wahren – textilfabrikanter som tog över skogsindustri

Del 2 av 6 i serien Norrköping - textilstaden

På 1810-talet startade  Jacob Wahren (1784-1846) en textilfabrik i Norrköping. Fabriken drevs vidare av familjen under 1800-talet och fick snart namnet R. Wahren AB och var en av de ledande ylleklädesfabrikerna i staden.

Jacob Wahrens bror Wolff Wahren blev handlare i Stockholm och hans son Axel Wilhelm Wahren (1814—85), flyttade till Finland, där han grundlade Forssa bomullsspinneri  år 1847 och kom att inta en framskjuten plats inom landets industri. 1934 fusionerade Forssa med Finlayson till Finlayson-Forssa Oy. 2008 gick detta bolag i konkurs. 1872 grundade han skogsföretaget Kymmene AB (Kymi Oy), idag ett av världens största skogsföretag, UPM. Han deltog också i grundandet av Föreningsbanken år 1862. Idag är banken en del av Nordea. Han blev adlad 1883.

Jacob Wahrens son Herman Wahren (1827-1892) gifte sig med Emilie Philip (1838-1932) och fick 8 barn. Däribland Jacob Wahren (1864-1943) som blev bruksägare och Ernst Wahren. Herman Wahrens dotter Ellen Wahren (1859-1924) gifte sig med Otto Salomon (1849-1907) på Nääs utanför Göteborg och en annan dotter, Agda Wahren (1861-1942) gifte sig med Hugo von Unge (1849-1935)

1907 tillträdde Carl Wahren (1866-1936) som disponent vid Holmens Bruk. Familjen Wahrens yllefabrik fusionerade 1913 med andra ledande yllefabriker i staden som exempelvis Bergsbro AB, Brücks AB och Ströms AB och bildade AB Förenade Yllefabrikerna (YFA). Till disponent för YFA utsågs Axel Wahren, son till Richard Wahren. Han var innan samgåendet disponent för R.Wahren AB från 1907.  YFA:s specialitet var yllestrumpor till både herrar som damer, från början huvudsakligen i svart färg, men from år 1925 började man göra damstrumporna även i kulörta färger. 1917 köptes en dominerande aktiepost YFA upp av Holmens Bruk och familjen Wahren blev ledande ägare i Holmens Bruk. Det senare företaget hade från en bruksrörelse, ursprungligen startad av Louis de Geer, utvecklats till att pappersbruk och kom under Carl Wahrens ledning att kraftigt bygga utr sin massa- och pappersproduktion. 1915 byggde företaget ett nytt pappersbruk i norr Upppland, Hallstavik. 1926 blev YFA ett dotetrbolag till Holmens Bruk AB. 1943 förvärvades Backa-Hosjö AB, i vars verksamhet bl.a. Sparreholms såg ingick.

Holmens Bruk hade redan 1854 investerat i bomullsindustrin och byggt ett bomullsspinneri. Från samma år ägdes dessutom Holmens Bruk ave ett konsortium med bland annat familjen Philipson i Norrköping och familjen Magnus i Göteborg. Bomullspinneriet lades ner 1964 och YFA lades som sista textilfabrik i Norrköping ner 1970. I och med YFAs nedläggning hade 5 000 arbeten i staden försvunnit på 20 år. En expansion inom pappers- och massaindustrin ägde istället rum. Genom förvärv av Wargöns AB:s pappersbruk 1969 och starten av Bravikens pappersbruk utanför Norrköping 1977 så växte Holmens Bruk. Vid det Braviken startades även en tillverkning av fiberväv 1984. Genom att förvärva Fiskeby AB 1986 kom Holmens Bruk också att bli en viktig producent av förpacknings- och mjukpapper samt hygienprodukter. Samma år avslutades en 377 år oavbruten industriepok i och med att Holmens pappersbruk i centrala Norrköping lades ned. Familjen Wahren hade nu sen länge förlorat kontrollen över företaget och de som kontrollerade bolaget var familjen Bonnier via Dagens Nyheter och familjen Söderberg via Ratos. 1963 kontrollerade Bonniers 14% av rösterna i bolaget och familjen Söderberg 10%. och 1972 var andelarna cirka 19 % för familjen Bonnier och 21 % för familjen Söderberg.

Redan 1985 hade AB Iggesunds Bruk, under ledning av den största aktieägaren Mo och Domsjö AB (MoDo), inlett ett successivt förvärvande av aktier Holmens Bruk AB. Efter att MoDo 1987 köpt både Förvaltningsbolaget Ratos och Mariebergs (Bonniers) aktieinnehav kontrollerade man närmare 80 procent av rösterna i företaget och cirka 40 procent av kapitalet. Detta möjliggjorde att Holmens Bruk tillsammans med Iggesunds Bruk uppgick i Mo och Domsjö AB året efter. Modo hade startats av familjen Kempe och kontorllerats av denna familj intill nu. Men samidigt som striden kring Holmens Burk stod så köpte Lundberföretagen upp aktier i både Holmen, Iggesund och Modo. Slutet blev att familjen Lundberg blev största aktieägare i Modo, som år 2000 bytte namn till Holmens AB efter att MoDo Paper samt Domsjö fabriker sålts.

Representanter för familjen Wahren återfinns än idag över listningar på Norrköpings rikaste. En Carl Wahren (1933-) har också innehaft flera toppositioner inom SIDA med start 1964.

Läs mer: NT1, 2, 3, Sourze, SR, Folkbladet,

Andra källor:
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Norrköping – tidig industristad som blev omkördSwartz – tobaksfamiljen i Norrköping >>
Advertisements