Klassresenärskor

Boknytt
Alakoski & Nielsen (red)
Tala om klass
Ordfront

Klassresenärskor

Ilsket och medryckande konkret om upprörande underklassmiljöer. Motstridiga klasskänslor och tacksamhet mot folkhemmet som gav dem chansen. Antologins 15 kvinnliga klassresenärer berör – och stör borgarsossekonsensuslögnen om klassers utdöende. Dom är förbannade och lidelsefulla och vill höras i medelklasstrivselsorlet.

Jag är själv klassresenär; vårdarbetare, journalist och åter vårdarbetare – med lärarmor och arbetarmorfar från ursossebruksorten Ljusne där mina barndomslov avnjöts. Jag känner samma dubbelklasskompetens och vilsenhet med en fot i proletariatet och den andra i tjänstemannavärlden. Samma frustration över arbetarnas bristande klasskänsla.

Som journalist strävade jag alltid efter att låta vanligt folk komma till tals – men det enda läsarengagemanget mina skriverier väckte var när jag skrev om spöken!

Det behövs sådana här böcker som ruskar om. Men den klassaggressivitet som skymtar fram i boken (som jag känner igen från min ungmaoisttid) vinner man på sikt varken vänner eller fiender med.

Hans Norebrink

# Klassbakgrunden påverkar ungas möjligheter att ta sig fram på den nya individualiserade arbetsmarknaden, enligt en avhandling från Göteborgs universitet av Gunnar Gillberg, omtalad i Göteborgs Fria Tidning den 19 juni 2010. Han säger att välfärdssamhället vittrar sönder, backar till tiden före folkhemmet, samtidigt som gemenskapen inte längre finns inom arbetarklassen och facken. Då söker man sig till nya gemenskaper, till exempel gängbildningar. Samtidigt försvåras möjligheterna för arbetarungdomen att återgå till utbildning vid vuxna år. Medelklassungdomarna har självförtroende, nätverk och resurser som gör att de klarar sig bättre.

Intressant?
Läs mer: Sydsvenskan1, 2, DD, Ny Tid, Knuff, Bokhora, Fria, Internationalen, SR, DK, HD, HBL, YA,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements