Ask ljuger – inga väsentliga förändringar på väg inom polisen

Beatrice Ask menar att Dennis Töllborg slår in öppna dörrar han föreslår att en separat myndighet ska utreda poliser som är misstänkta för brott. Hon menar att det redan finns förslag på förändringar som motsvarar det han föreslår. Det hon säger är helt enkelt inte sant.

Att en enhet under Rikspolistyrelsen istället för den lokala polisen ska utreda polisers ventuella brott är ingen väsentlig förändring från nuvarande situation. Det innebär fortfarande att kollegor ska utreda kollegor. Speciellt blir det ju känsligt när enheten ska utreda misstankar om brott mot poliser som arbetar inom Rikspolisstyrelsen som exempelvis säkerhetspolisen, nationella insatsstyrkan eller rikskriminalen.

Det som Beatrice Ask föreslår är ingen lösning utan innebär fortsatta problem med samma saker som nu. Dessutom bagatelliserar hon probleme med rättsäskerheten som det innebär att poliser utreder sian kollegor och arbetskamrater. Vidare så låtsas hon som att det är bättre än det är:

Dennis Töllborg föreslår att utredning av misstänkta poliser ska ges högre prioritet. Exempelvis ska utredningarna sättas igång omedelbart och poliserna ska avskiljas från sina uppdrag.

– Mitt intryck är att det mesta är sådant som i normalfallet redan sker, men det ska förstås säkerställas att det sker, och då tror jag det är viktigt att man har en självständig organisation, säger Beatrice Ask.

Dennis Töllborg skriver i sin rapport att Sverige inte lever upp till de krav som Europadomstolen och Europarådet ställer.

– Jag tror inte att det stämmer. Där har han nog tagit i lite. Vi har en ordning som fungerar förhållandevis väl, men vår ambition är att ytterligare säkerställa integriteten i uppföljningen av de ärenden där det finns misstanke mot poliser.

Men vad annat är att vänta av en minister som ville ge lila kuvert till misstänkta sexbrottslingar. En justitieminister utan någon som helst respekt för rättsäkerhet och integritet är vad Beatrice Ask är.

Det som behlv i dett fall är inga halvmsyer och bristfälliga icke-åtgärder som Ask föreslår utan rejäla förändringar och förbättringar. En oberoende myndighet som utreder polisers brott. Som i Norge och Storbritannien.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements