von Schinkel – från bruksägare till godsägare

Del 8 av 10 i serien De misslyckade kapitalisterna

Axmar bruk köptes år 1777 av en tysk affärsman vid namn David Schinckel (1743-1807). David Schinkel blev mycket framgångsrik och som belöning adlades han 1790 till von Schinckel. 1785 köpte David Schinckel också Vifors bruk som slogs ihop med Axmar bruk till Hamrångeverken. 1803 förvärvade han dessutom Viksjö bruk från Ockelboverkens ägare Mårten Bunge. Även Viksjö blev en del av Hamrångeverken men 1863 upphörde verksamheten vid bruket. Ockelboverken, Vifors och Viksjö had en gemensam lastageplats i Norrsundet. Utöver dett var David Schinkel även direktör i Ostindiska kompaniet under dess 5:e oktroj 1806-13.

David Schinckels son Johan Fredrick von Schinckel (1791 – 1840) var mer intresserad av hovlivet i Stockholm än av Axmar bruk och bruket försummades. På inrådan av Carl XIV Johan kom år 1835 kungens adjutant och översten i svenska armen, Berndt Bergman (1794 – 1882), till Axmar bruk och påbörjade en modernisering och rationalisering av driften där. Berndt Bergman gifte sig inom kort med enda dottern, Beata Sophia von Schinckel (1813 – 1843), till Johan Fredrick von Schinckel, adlades 1840 och antog då namnet Berndt von Schinkel. Berndt von Schinkel begick självmord efter en tids sjukdom.

Med start 1860 anlades ett helt nytt järnverk bestående av rostugn, masugn, fem lancashirehärdar med mumblingshammare samt valsverk på den plats närmare havet där Axmar hytta finns i dag. Den nya anläggningen togs i bruk 1861. Det gamla industriområdet omvandlades till en engelsk park med spegeldammar, promenadvägar och en trädgård. Mitt i parken byggdes ett ståtligt hus (ett slott) som stod färdigt 1866.

1890 beslutade dåvarande ägaren Carl-David von Schinkel (1839 – 1913) att sälja hela bruket med tillhörande skogsområden. Bergvik och Ala AB blev ny ägare till Axmar bruk liksom övriga i Hamrångeverken ingående bruk såsom Vifors. Bolaget var enbart intresserat av den tillhörande skogen och järnverksrörelsen arrenderades ut. 1927 lades Axmar hytta ner.

För försäljningssumman så köpte Carl-David von Schinkel godset Tidö inklusive slott och fideikommisset som tidigare varit kopplat till Hamrångeverken överfördes nu till Tidö slott. Idag ägs slottet av David von Schinkel (1971-), barnbarnsbarn till Carl-David von Schinkel.

Så småningom hamnade ägandet av Axmar bruk i händerna på Bergvik Skog AB som år 2002 arrenderade ut skötseln av Axmar bruk till Föreningen Hyttan. 2008 köpte Föreningen Hyttan de centrala delarna av Axmar bruk med Hyttan, bruksparken och den inre delen av hamnområdet.

Läs mer: GD, Vallon.se, RT1, 2, 3, SVD, DPS, AB, HLJE Tidö, Tidö slott, Slottsguiden Tidö, Newsdesk1, 2, VLT, EX,

Andra källor:
Adelskalendern
Artur Attman, Svenskt järn 1600- och 1700-tal, 1986
Artur Attman, Svenskt järn och stål 1800-1914, 1986
Nordström, Bergsmän & brukspatroner, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< af Nordin – Forsbacka, Karmansbo och konkursvon Ehrenheim – Malingsbo, Westanå, Brunsberg, Grönsöö >>
Advertisements