Mer spårvägar behövs

Det behövs en omedelbar utbyggnad av spårvägen i Göteborg. Om inte annat så krävs det en utbyggd kollektivtrafik när trängselavgifterna införs. Det som borde genomföras omedelbart är en utbyggnad av spårvägen till Backa och en utbyggnad på Norra Älvstranden. Det finns spårreservat och spårvagnslinjen till Backa har varit planerad sen 1960-talet men aldrig byggts.

Vidare bör man återskapa Säröbanan i form av en spårvagnslinje och dessutom behövs det en del förändringar i centrum. Behoven är stora, och det behövs verkligen en utbyggnad av spårvägsnätet i Göteborg. Spårväg är en modern form av kollektivtrafik och den byggs ut i hela världen. Därför är det också symptomatiskt att sverigedemokraternas Mikael Jansson i Göteborg anser att spårvägen är omodern (i GP:s pappersupplaga). Sverigedemokrater har som vanligt ingen koll på verkligheten och befinenr sig i ett låtsassamhälle som de tror fanns för en 50-60 år sen.

I Stockholm har politikerna och makthavarna förstått att spårväg är en modern form av kollektivtrafik och där byggs spårvägen ut och det finns planer på en rad nya spårvägslinjer i staden. Frågan är när makthavarna och politikerna i Göteborg ska få tummen ur och börja bygga ut spårvägen.

Intressant?
Borgarmedia: GT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Roy M

  Man kan kanske säga att Stockholm har för lite spårväg, och Göteborg för mycket? Vad Götet kulle behöva är några linjer under jord, inte ren tunnelbana av Stockholmstyp kanske, men en spårvägstunnel som avlastar city och Brunnsparken, där alldeles för mycket trafik är koncentrerad.

  Stockholm däremot har sin effektiva tunnelbana och kan lätt bygga ut en tre-fyra linjer med spårvagnar i city!

  • Anders_S

   Roy M: Göteborg har knappast för mycket. Göteborgs problem är att staden är mycket glest bebyggd och att viktiga förorter saknar spårbunden kollektivtrafik. Linjen till Angered fungerar dessutom precis som en tunnelbana och det är lätt att bygga en liknande linje till Bergsjön, Frölunda, Biskopsgården (dessa tre har långsamma gammaldags linjer idag), och till Backa, Askim och Torslanda som saknar.

 • Filosoferaren

  Mitt minne från tiden som flitig spårvagnsåkare (…det var på 80-talet när jag var ”göteborgare”), på främst fyrans och sjuans linjer, var att det ofta var problem med interaktion med annan trafik. Mer än en gång såg jag också ganska otäcka incidenter med både cyklister och fotgängare.

  Tunnelbana, som fungerar utmärkt i såväl Stockholm som andra storstäder, är därför ingen dum idé. Det tidigare argumentet, som förekom i diskussionen när jag bodde i Göteborg, att tunnelbana var omöjlig på grund av markförhållanden verkar ju motbevisas av de långa biltunnlar som nu förenar området kring Göta Älvbron med Järntorget.

  • Anders_S

   Filosoferaren: Spårvagnar går på egen banvall i större delen av staden numera och det problemet är sen länge bortbyggt. Trafiksäkerheten i Göteborg är betydligt bättr än i Stockholm. Linjen till Angered är i praktiken en tunnelbanelinje.

 • Fredrik

  En man omkom i en spårvagnsolycka i Göteborg på lördagen. (AB21/8-10).

  Ja Anders S.
  Det var inte första dödsolyckan i år i Göteborg så jag citerar dig:
  ”Trafiksäkerheten i Göteborg är betydligt bättre än i Stockholm.”

  • Anders_S

   Fredrik: Och.? Den är mycket bättre i Göteborg. Det är liksom fakta. Jag tror till och med det har dött fler i tunnelbanan i år än i spårvagnstrafiken i Göteborg. Det var ju en helt nyligen som dog i tunnelbanan.

   http://www.zaramis.nu/blog/2008/08/01/goteborg-battre-pa-trafiksakerhet/

   Sen ska du nog ta reda på vilken plats olyckan hände på och vad som ligger där innan du drar några generella slutsatser. För övrig förstår jag inte vad dett har med mitt inlägg om att fler spårvägar med separat banvall behövs att göra.

 • SW

  Intressant inlägg. Jag bor inte långt därifrån och hade velat provåka i dag. Men har fått hålla till godo med att åka på Youtube tillsammans med den här fascinerande 13-åringen…

 • Det planeras flera linjer i Stockholms centrala delar, vilket är bra. Däremot är befintliga och planerade spårvägslinjer i Stockholms förorter långt ifrån bra. Eftersom de går helt blandat med övrig trafik är de långsamma – Tvärspårvägen från Nacka genom Årsta till Alvik har t.ex. en genomsnittshastighet på 19 km/h. Inte mycket att konkurrera med bilismen med.

  Spårväg i gatumiljö kan man köra med i tät stad där de flesta resor är korta och all trafik går långsamt. Men inte i förorter. Där krävs det egen banvall.

 • Roy M

  Jan Wiklund, har du ens sett Tvärbanan? Endast sträckorna Gröndal – Liljeholmen och Gullmarsplan – Sickla udde går i blandtrafik. Resten har egen banvall.

  Angående Göteborg menade jag inte att hela staden har för lite trafik, utan problemet är att (nästan) varenda linje skall in och trängas i Brunnsparken. Man borde kompletterat med de underjordssträckor man planerade på 60-talet!

  Linejn till Angered är inte annorlunda än någon anna förortslinje, förutom att den går genom mer glesbybyggda trakter och därmed har längre mellan hållplatserna. Linjerna till Bergsjön, Frölunda, och Biskopsgården är inte ”gammaldags”, men de har tätare stationsuppehåll. Enda sättet där är att i så fall dra in varannan hållplats eller så.

  • Anders_S

   Roy: Jo linjerna till Frölunda, Bergsjön och Biskopsgården är gammaldgas. Just på grund av de täta stoppen. De byggdes ju långt innan Angeredslinjen som planerade som en ”tunnelbana”. ANgredslinjen går inte genom glesra befolkade områden än bersgjölinjen elelr Biskopsgårdslinjen när vi väl är i förorterna. Det är baar annorludn aplenrat med kollektivtrafiken. Flertalet linjer i Göteborg har egen banvall på större delen av sträckningarna.