Partille behöver mer och bättre kollektivtrafik

Men socialdemokaternas förslag är naturligtvis helt otillräckligt när det gäller den saken. Att pensionärer föreslås får gratisresor under vissa tider är självklart bra. Så är det i Göteborg och så borde det vara i alla förortskommuner också. Men i en kommun som Partille där den överväldigande majoriteten av befolkningen åker bil till och från jobbet behövs det mer än pensionärs- och skolbarnssatsningar.

Exempelvis borde Göteborg ha genomgående pendeltåg. Detta kan ordnas med hjälp av en större bytesstation i Gamlestaden och tågen kan gå via den nyligen ombyggda bangårdsviadukten söderut. Detta istället för att vänta tills Västlänken är färdigbyggd. På samma sätt kan tåg gå vidare från Partillehållet över till Hisingen och vidare till Säve eller Volvo. Folk som vill byta kan byta i Gamlestaden. Där kan man då byta till både spårvagn, buss och andra pendeltågslinjer.

Dessutom kan den ena spårvagnslinjen som idag vänder i Bergsjön dras ner till centrala Partille. Det ger ytterligare kollektivtrafikmöjligheter för många i kommunen. Spårvagnslinjen som idag slutar vid Östra sjukhuset kan på samma sätt dras vidare genom Sävedalen till centrala Partille. Då får ytterligare en stor mängd Partillebor en bättre tillgång till snabbare och effektivare kollektivtrafik än vad man har idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Daniel L.

    Läste någonstans att Partilleborna redan idag är de flitigaste kollektivtrafikresenärerna i Göteborgsområdet. En ökad turtäthet uppskattas säkert av många. Dessutom kunde en pendeltågstation byggas i Kåhög som är en ofta förbisedd del av Partille.