Fler finansfamiljer under kapitalismens framväxttid

Del 1 av 11 i serien Fler före detta finansfamiljer

När den moderna svensk kapitalismen växte fram 1800-talet kom viss städer att spela en avgörande rolll för detta. Det var främst i dessa städer som företag startades, kapital kunde uppbringa och kapitalackumulationen ägde rum. Viktigast var utan tvekan Göteborg och dess gamla handelskapital med ursprung i handel, sillperioder, smuggling och piratverksamhet. Stockholm kom in i spelet senare, genom att två av de viktigaste tre bankerna kom att hamna där. Andra städer som tidigt var ett centrum var Norrköping och Gävle samt de tre skånska städerna Malmö, Helsingborg och Trelleborg. Även S:t Petersburg i Ryssland kom att spela en viss roll.

Järnbruksägarna i Bergslagen hade inte med det hela att göra, de var i stort sett ett misslyckade som kapitalister. Däremot fanns det en del familjer från mindre städer, några norska familjer som också hade stor betydelse liksom några stycken bruksföretag utan dominerande ägare. Bruksföretagen i fråga var Stora Kopparbergs Bergslags AB och Uddeholms AB samt i viss mån också AB Bofors. Familjerna som kan nämnas är havrekungarna från Uddevalla, familjen Thorburn, Jeansson från Kalmar, Berger, Wallberg och några andra från Halmstad, cykelkungarna Nyman och Warborn (från början Svensson) och ett antal textilfabrikanter i Borås och sjuhäradstrakten som Bergengren, Rydin, Eiserman med flera.

Noterbart är att Norge och Sverige var förenade i en union under denna period och därför kom norrmän att spela en viktig roll i framförallt den svenska skogsindustrin, exempelvis familjen Treschow som bl.a. samverkade med den finlandssvenska familjen Mannerheim i skogsindustrin, familjerna Storjohann och Braathen osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series NavigationBerger – familjen som blev osams >>
Advertisements