Folkpartiet vill återinföra fattighjonen

Folkpartiet i Göteborg vill att man ska tvingas arbeta för att få socialbidrag. Det är väl knappast nån i livet idag som minns hur det systemet fungerade en gång i tiden, med utnyttjande, utpekande, stigmatisering och utanförskap för de som behöver socialbidrag/hjälp från samhället. Men det var mycket illa. Ett system som verkligen utsatet folk för förnedring. Människorna som på den tiden tvingades arbeta för att samhället skulle ge dem lite allmosor kallades för fattighjon. Det är i allt väsentligt samma system som folkpartiet nu föreslår infört. Förutom att man ännu inte föreslagit fattighus. Att man måste bo där kommunen bestämmer för att få socialbidrag. Billigare för kommunen kan det ju möjligen då bli. Men med tanke på bostadsbristen så dröjer det väl inte länge innan det förslaget också kommer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Bakåtsträvandets främsta härförare « Johan Frick()

 • Pa Z

  I grunden är det inte en dålig idé. I mitt tycke skulle det vara frivilligt och belönas med ett par tusenlappar extra i månaden. Då skulle man kunna få en stor del enklare arbeten utförda samtidigt som de bidragstagare som ställer upp får komma ut och känna att de gör lite nytta.

  • Anders_S

   Pa Z: Det är en mycket dålig idé, därför att det innebär slaveri. Folkpartiets förslag handlar inte om frivillighet utan om tvång. Inget arbete- inget socialbidrag.

   Det finns inget idag som hindrar att man erbjuder jobb i detta nu. Det behövs inga förslag för det. Men det är alltså inte vad fp föreslår.

 • Hans Norebrink

  Är inte socialbidrag redan stigmatiserat? Beror på formen, men jag anser att tanken är bra i grunden. Samhället ska garantera alla ett arbete. Kan de inte få det på den öppna marknaden ska de få det på annat sätt. Jobb finns det gott om.
  Arbete är inget straff, det är en skyldighet och rättighet för alla som kan arbeta att arbeta, och det är en skyldighet för samhället att garantera alla arbete.
  Sätt in människorna i den offentliga sektorn, vården, skolan äldreomsorgen så de anställda där slipper slita häcken av sig och nedskärningar av personal gör att servicen blir allt sämre.
  Ersätt alltså socialbidrag och a-kassa med rätt till samhällsarbete. Med vettigt betalt.
  Kostar? Vad kostar det inte att slita ut personalen och vad kostar det inte med dålig service som inte funkar?
  Det är bättre för arbetarklassen att människor är i kollektivt arbete istället för i isolerad och nedbrytande arbetslöshet.

 • martin

  Kul, statligt slaveri från ett liberalt parti. Kringskär deras frihet än mer så att det blir omöjligt för dem att ta sig ur sin situation. Redan idag är socialbidragstagaren aktivt hindrad från att försöka ta sig ur sin situation på egen maskin, det har den patriarkala naturen hos socialbidraget sett till.

  Nyliberalism är en önskan att skapa ett 1800-talssamhälle.

 • Hans Norebrink

  Men, alla måste ju arbeta för att överleva, jag som du och alla andra. Det är bra att arbeta och vara delaktig i samhället, inget dåligt. Alla som kan arbeta bör arbeta, har RÄTT att arbeta. Självklart.
  Om jag tappar lusten att arbeta kan jag då leva på socialbidrag för att det är slaveri att tvinga mig att arbeta? Jag förstår inte resonemanget. Tänk utanför boxen ”detta är ett fp-förslag”!
  Vi är ett samhälle, ett land, ett folk, en nation, ett socialt, kollektivt och solidariskt samarbetsprojekt genom tiden. Där ska alla naturligtvis dra sitt står till stacken som en rättighet att arbeta och som en skyldighet att arbeta.
  Kan inte den marknadsekonomi vi har eller den slimmade offentliga sektor vi har erbjuda jobb får samhället erbjuda jobb på annat sätt. Det är en skymf mot folk att inte låta dem arbeta och vara delaktiga i samhället.

 • martin

  Hans,
  arbete är inget straff, arbete är bra. Fel, tvångsarbete är ett straff, gammalt och beprövat sådant. Arbete är inte alltid bra.

  Men, att erbjuda socialbidragstagare arbeten med en fackligt och rejäl lön är en annan sak än FP vill, de vill att folk skall tvingas arbeta för att få mat i magen och tak över huvudet. Något som borde vara en självklar rättighet för var och en!

  Tvång är en skymf emot folk, socialbidragets patriarkala natur är en skymf emot folk. Skärpning! Slavekonomins problem är kända sedan länge!

 • Hans Norebrink

  Ta av skygglapparna. Tänk utanför normen. Jag menar att samhället har en skyldighet att ge människor arbete. Människor har rätt och skyldighet att arbeta. Alla.

  Ge dem arbeten i den offentliga sektorn med vettiga löner. Det är vansinne att vissa knappat klarar jobbet och andra blir sjuka för de inte har jobb.

  Det kostar mer än socialbidrag, men det tjänar vi in på effektivare offentlig sektor där servicen blir snabbare, folk blir friskare och personalen inte går i däck.

  Tvång? Går alla med glädje till jobbet? Nej, många ser det som ett överlevnadstvång, och de skulle gärna göra andra saker. Själv är jag utbildad och erfaren journalist, och fil mag i internationella relationer och jag drar bårvagnar i kulvertar på Sahlgrenska. Inte roligt alltid, men jag är glad att ha ett jobb och tycker det är självklart att göra vad jag kan även om min utbildning och mina resurser inte används.

  Alla ska dra sitt strå till staken, och nästan alla vill dra sitt strå till stacken. Självklart ska alla som kan arbeta ha ett ”tvång” att arbeta. Annars får de klara sig själva. Varför ska jag som arbetar betala för de som inte arbetar om det finns jobb att få – som det finns med min modell.

  Vi på vänsterkanten kan tänka på vårt sätt i denna fråga.

  • Anders_S

   Alla ska få ett arbete med ordentligt betalt, det är riktig. men det är inte vad Folkpartiet förelsår. Uatn de förslår attd en som inte kan få ett arbeta med ordentlgit betalt ska tvingas till att arbeta på de villkro som överheten bestämemr. Det är fattighjonstdagan tillbaka. Det är inte smma sak som alals rätt till arbete. Det sistnämnda kräver förkortad arbetstid.

 • martin

  Hans,
  nej, det är det vi vill komma bort ifrån! Arbete som ett överlevnadstvång! Det måste få ett definitivt slut. Hur tänker du dig att det överlevnadstvånget skulle se ut i ett socialistisk samhälle?! I ett organiserat samhälle skulle detta vara om möjligt ännu vidrigare!

  Nej, överlevnad kräver fan i mig ingen motprestation, det är en rättighet!

  Att folk går med olust till arbetet i ett kapitalistiskt samhälle skall man inte se som en naturlag som vi inte kan åtgärda i en socialistisk värld! Du bör nog börja analysera var denna olust kommer ifrån och hur den kan lindras, ett progressivt och bra tänkande!

 • Hans Norebrink

  Anders: Håller med, men jag ser mer till principen än fps förslag. Att samhället hellre ska erbjuda arbeta och deltagande än socialhjälp och passivitet. Att det är bra att ge arbete istället för socialbidrag och a-kassa. Det är i grunden en bra tanke. Sedan är fp skit, men vi kan ha vårt förslag till arbete åt alla. Arbete i offentlig sektor istället för bidrag och a-kassa! Som exempel.
  Behövs inte förkortat arbete. Det finns massor att göra i offentlig sektor för att avlasta personal och ge bättre service. Sen kan man kanske också tänka sig kortare arbetstid, dela på jobben, men det är en annan fråga.

  Martin: Överlevnad kräver ingen motprestation? Men vem ska göra jobbet? Alla måste jobba för att vi ska överleva, det är ett tvång i alla samhällen. Sedan kan man forhoppningsvis i ett socialistiskt samhälle korta arbetstiden och dela på de tråkiga jobben. Och med ekonomisk vardagsdemokrati göra jobbet roligare.
  För de flesta människor på vår jord är arbetet ett överlevnadstvång. Överlevnad kan inte vara en rättighet, vem ska ge dig denna rättighet om inte andra människor som jobbar ihop resurserna. Det är inte rättvist.

 • martin

  Hans,
  ledsen att du hatar ditt jobb, ledsen att du är antisocial. Men för att du inbillar dig att du skulle må bra av att ligga isolerad på ditt sofflock, så innebär inte det att det är en universiell sanning. Att överlevnadstvånget är enda anledningen att du går till jobbet, säger bara något om dig ingen om ”hur det är”.

  Social press är exempelvis mycket mäktigare och är nog vanligare än ditt sk överlevnadstvång. Sysslolöshet är inte människans naturtillstånd som du verkar tro, social samverkan är en integral del av vår natur, vi kan inte hur mycket vi än vill, vara individer.

 • Hans Norebrink

  Men kära Martin, du har totalt missuppfattat mig! Jag hatar inte mitt jobb, jag trivs ganska bra. Men jag har en massa kunskaper, utbildning och erfarenhet som inte får utlopp på jobbet. Jag går aldrig till jobbet med ångestkänslor, som tyvärr flera av mina arbetskamrater gör.
  Jag är inte social, därför vill jag ha ett jobb. Vore kul också arbeta med det jag utbildats till, forska och så. Men finge jag bestämma själv arbetade jag med forskning bara halvtid, och med mitt nuvarande jobb på halvtid, just för den sociala kontakten med folk. Så social!
  Ligga isolerad asocial på sofflocket, vilket helvetesstraff!!! Var har du fått det ifrån. Jag vill göra rätt för mig och försörja mig själv och bidra till samhället. Det tror jag de flesta sociala ansvarsfulla människor vill. Hellre ett trist jobb än inget.
  Men överlevnadstvånget gör att alla växter, djur och människor tvingas arbeta för brödfödan. Det är en materiell grund till själva vårt liv och existens. För inte flyger väl stekta sparvar in i munnen på oss?
  Social press, det är väl bra, det skapar våra gemensamma värderingar och bygger upp samhället. Att vi har en social press att alla ska arbeta är väl självklart om vi alla vill överleva. Precis, social samverkan i arbete är människans natur. Och hon är lika mycket individ som en del av kollektivet.

 • martin

  Hans,
  uttalanden som ”alla skall dra sitt strå till stacken” är något annat än att snacka om de grundläggande historiska ursprungen. Det handlar om att systematisera naturens tvång, det vill vi inte och ingen socialist bör tycka det. Poängen med social samverkan, poängen med samhället är att komma bort från exakt denna naturliga ordning.

  Individ? Ta ett barn placera det i djungeln och låt det växa upp som individ, träffa denna som vuxen och den kommer inte ha en personlighet som vi kan känna igen. Det kommer inte tänka på något sätt som vi kan känna igen. Individ är en metafysisk konstruktion för att förklara beteenden och tankar som inte självklart kan extrapoleras från det externa informationsflödet ifrån samhället. En förlängning av den metafysiska konstruktionen ”fri vilja”, som är ett sätt att förenkla för oss, saker som vi inte kan förstå.

 • Hans Norebrink

  Vi kommer aldrig ifrån naturens tvång. Vi lever av att skaffa vår föda och annat från naturen via arbete. Vi kan låta maskiner göra tråkiga arbeten och dela på resten. Men arbeta fram vår levebröd ur naturen måste vi alltid göra. Tillsammans.

  I övrigt förstår jag inte ditt senaste inlägg. Men evolutionärt sett existerar människan såväl i individuell som i kollektiv form. Hon har ett personligt och ett socialt medvetande.

 • Men vad fan. Rätten till jobb står inskriven i de mänskliga rättigheterna. Först när den rättigheten är uppfylld, dvs att det finns tillgängliga jobb, kan vi börja se till folks skyldighet att jobba.

  Problemet är att det finns för få jobb idag. Folkpartiet vill inte skapa fler jobb. De vill bara straffa de som blev utan stol efter några rundor havet stormar.

 • martin

  Hans,
  det är ett samhälleligt tvång och det är inte alls nödvändigt att föra vidare till individnivå. Din patriarkala syn på detta är helt förkastlig. Du förutsätter att ingen vill göra något meningsfullt om de fick göra som de ville, du förutsätter att ingen vill vara en del av något större än de själva. Så är naturligtvis inte fallet, de människor som klarar av arbetsvägran utan att snabbt börja må dåligt, de har vi råd med. Du talar om rättvisa, men det är millimeterrättvisa du talar om, den viktiga rättvisan är maktfördelningen. Tanken är att lika makt leder till lika delar av överflödet, inte att lika delar av överflödet leder till lika makt. Du har fått det hela om bakfoten.

  Det sista är filosofiskt nonsens som jag mest la till för att du förgiftats av moderna tankar om individuell frihet, ansvar och plikt. Att du stirrar dig blind på den kapitalistiska världens individ, medan jag menar att ett nytt samhälle föder en ny individ. Vi kan välja hur vi skall forma denna individ, skall arbete vara något fint med hög status för individen eller skall det vara ett tvång och ett nödvändigt ont? Det är två helt olika ambitionsnivåer, jag lägger mig på en högre ambitionsnivå för samhället, det senare är ett patriarkala samhälle, där man förlitar sig på tvång för individens eget bästa.

 • Hans Norebrink

  Det finns hur mycket jobb som helst i den offentliga sektorn som nu inte görs på grund av nedskärningar. Då är det bättre att folk gör dem istället för att bli arbetslösa. Tänk utanför boxen folkpartiets förslag. Principen att samhället har skyldighet att här och nu ge folk jobb istället för bidrag.
  Nu lever vi i detta samhälle, men även i detta samhälle måste vi alla jobba för att få ihop vad vi behöver. Visst, människor vill samverka och arbeta, men kanske inte så maktlöst och tråkigt och arbetsamt och utan överblick som under dagens kapitalism. Många på mitt jobb skulle sluta arbeta direkt om de vann pengar nog.
  Jag är förstås som vänster i grunden kollektivist, men instämmer med Anders skriverier om socialistisk individualism. Ser dock inte hur det hör samman med denna diskussion. Människor som samhällen och grupper måste arbeta för att överleva.
  Människokollektivet har tvång att arbeta för att överleva i alla samhällen. Även under socialismen kommer länge tråkiga rutinarbeten att finnas kvar.
  Har svårt förstå dig.

  • Anders_S

   Hans: Hampus ha ju rätt. Folkpartiet vill använda arbeta som straff, vi vill att alla ska ha arbete. Det är inte samma sak.

 • Hans Norebrink

  Återigen, lämna just folkpartiet. Jag använder dem bara som avstamp. Alla ska ha ett arbete. Ge dem då arbete istället för bidrag. Det är i grunden en mycket bra idé. Men med vettigt betalt förstås.

  • Anders_S

   Hans: Men mitt inlägg handlade om folkpartiet. Det var inget inlägg om rätten till arbete. Det kan vi återkomma till. Utan ett angrepp på folkpartiet för att de vill införa ett system som är förbjudet i svensk lag. Ett system som i praktiken fungerar som de gamla fattighusen och fattighjonen.

 • Hans Norebrink

  Och jag menar att det i grunden är en positiv tanke att ersätta bidrag med arbete. En tanke som aktualiserades av fp-förslaget. Men arbete med bra villkor. Mer än det har jag inte att säga.

 • martin

  Hans,
  och jag menar att tvångsarbete aldrig kan vara en god tanke. Hade det handlat om att ERBJUDA arbete istället för bidrag, då hade jag varit med på hur man kan se det som något positivt.

 • Hans Norebrink

  OK då. Om människor som kan arbeta erbjuds arbete, ska de då också ha möjligheten att gå på bidrag? Varför då, det räcker väl med att ge jobb till de som inte finner det på den öppna marknaden? Med schysta villkor.

  Ska då alla ha möjlighet att välja mellan arbete eller bidrag? Men då kollapsar ju samhället! I varje fall om bidraget är högt nog. Det finns faktiskt många människor som vantrivs med sitt arbete. Som slits ut fysiskt och psykiskt av sitt arbete.

  Vi kommer nog inte längre, men jag menar att människan liksom alla andra djur har ett tvång att individuellt och/eller kollektivt arbeta för sin fysiska överlevnad genom att skaffa resurser ur naturen.

  Därför kan man inte låta arbetsföra människor gå på bidrag när de kan arbeta. Det är slöseri. Det är orättvist. Det är kränkande mot de arbetslösa. Det är odemokratiskt att inte få ta del av samhället.

  Det ligger i allas intresse att alla arbetar och ställer upp för varandra. Solidaritet.

  • Anders_S

   Det här handlar inte om vikten av arbete, arbetets vara, dålig arbeten etc. Utan om folkpartiets vidriga förslag. Jag komerm inte att acceptera någar fler kommentarrer som inet förhåller sig till folkpartiets förslag.