Ingen ökning av antalet våldtäkter

Jag har skrivit det många gånger förut. Det finns inga som helst belägg för att antalet våldtäkter i Sverige ökar. Antalet anmälningar har ökat rejält under senare år. Detta beror enligt all tillgänglig forskning på ökad anmälningsbenägenhet och förändrad lagstiftning.

Antalet anmälda våldtäkter kan inte i något land tas som utgångspunkt för att avgöra hur vanligt våldtäkter är. De flesta vldtäkter anmäls inte i de flesta länder. En större andel anmäls i Sverige då det här inte anses så skamligt att ha blivit våldtagen. Mörkertalen är så stora att det inte går att jämföra från land till land eller från år till år. Utvecklingen av antalet anmälda våldtäkter kan alltså inte sägas avspegla en ökning av antalet våldäkter. Att det anmäls fler våldtäkter i Sverige än på många andra håll avspeglar inte att det skulle vara vanligare med våldtäkter här än på andra håll i världen.  Sverigedemokraterna är som vanligt ute och cyklar, de är som vanligt okunniga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Fredrik

  Av kommentarerna kan man se att SD-anhängarna som vanligt inte klarat av att läsa mer än vad som står i rubriken för debattartikeln. T ex så förklaras varför anmälningarna om våldtäkt i Sverige är så många relativt sett till andra länder. Inte ens FN:s egna experter tror att det beror på att det faktiska antalet våldtäkter är mycket fler i Sverige än i andra länder.

  Den viktigaste poängen i debattartikeln är inte hur stor andel av våldtäkterna som begås av invandrare, utan att detta inte kan relateras till frågan om invandring. Detta eftersom även om alla anmälda våldtäkter begicks av invandrare så är det fortfarande helt stolligt att pga detta föreslå kraftigt minskad invandring. Precis som att de tusentals svenska män som åker till Thailand för att köpa sex av bla barn inte kan motivera ett förbud för alla svenska män att åka till Thailand. 99,8 procent av invandrarna liksom dito Thailandresenärer kan väl inte ta ansvar för vad några få gör? Tycker i alla fall inte jag, men så röstar jag ju inte på SD heller.

 • Kan verkligen den förändrade lagstiftningen och anmälningsbenägenheten förklara hela ökningen?
  När det gäller anmälningsbenägenhet – skiljer sig Sverige på ett avgörande sätt från våra nordiska grannländer?
  Om man bara håller sig till fullbordade våldtäkter så har anmälningen av sådana ökat från 421 1975 till 2790 år 2008. (Brå:s siffror). Efter 1998 stiger kurvan brant.

  • Anders_S

   Anna Carlbro: Ja det kan den. Följ länkarna till mina tidigare inlägg i frågan. Där redogör jag för varför det är så. Vissa sexuellt relaterade brott har minskat som en följd av en ändrade lagstiftningen. Och ökningen har gjort ett ryck varje gång lagstiftning och praxis ändrats.

 • Man kan därmed säga att en av SD:s käpphästar därmed stupade på hindret. (Sanningen.)

 • Ola

  ”Samtidigt konstaterar Brå i en rapport att antalet våldtäkter sannolikt ökat ” Så det är inte bara SD som säger att de ökat.

  • Anders_S

   Ola: Den ökning som Brå konstaterar är att man säger att man inte utesluter att det kan finnas en ökning. Om detta har jag skrivit i några av de länkade inläggen. Om orsker och varför det eventuellt ändå kan finnas en marginell ökning. Läs de inläggen.

 • Finns det sjukvårdsstatistik över patienter med sexuellt relaterade skador?

  Dessa siffror inkluderar visserligen långt från alla våldtäkter men borde rimligtvis påverkas i mindre grad av lagändringar och attityder.

  • Anders_S

   Alex: sjukvårdsstatistik är i allmäbnhet inte tillförlitlig. Det är bara någar sjukhus som har statsitsik på etts ådant sätt attd en kan användas till något. Och redan där har vi ett problem emd otillförlitligheten. Vad några stora storstdasjukhus säger har föga värde i det stora hela.

 • Henrik

  Jag antar att du tror att jag är SD-anhängare, vilket jag verkligen inte är. Men jag tror inte att mörkertalet låter sig uppskattas så enkelt som du påstår, och inte heller att stigmatiseringen av att ha blivit utsatt för en våldtäkt med nödvändighet skulle vara mindre just i Sverige än i något annat land.

  Min uppfattning är att vi måste bli bättre på att förstå och att analysera den brottslighet vi har i vårt land, oavsett vem som begår brott, oavsett varför de begås. Tyvärr finns det, menar jag, en tendens att tona ned brottsligheten och också att förvränga bilden av den.

  Det är olyckligt. Ty, om skillnaden mellan ”hur det är” och hur ”folket tror” att det är blir stor, kommer vi få se ännu starkare stöd åt ytterlighetsgrupperingar.

  • Anders_S

   Henrik: Ingen vet hur stort mörkertalet är. Men det gäller andra länder också. Ska man bli bättre att analysera brottslighet måste man acceptera den forskning som finns. En forskning som visar att ingen ökning av brottsligheten som helhet äger rum (här finns Brå, frågeundersökningar, ungdomsundersökningar osv så där finns det vetenskapligt material insamlat på olika sätt som ger samma bild)

 • Pingback: Sverigedemokraternas moskénoja! « Sverige är inte världens navel!()

 • Pingback: Våldsbrotten -hur ligger det till med påstådd ökning? | Svensson()

 • Henrik

  Man måste inte alls acceptera ”den forskning som finns”! Det är en helt felaktig inställning till vetenskap, kanske en politisk inställning.

  Alla som sysslar med vetenskap, alla som har en akademisk examen vet att forskning och vetenskap är under ständig omprövning, ständig granskning.

  Alla vet, eller borde veta, att forskning alltid är politisk, åtminstone i den meningen att forskare har egna politiska uppfattningar, en forskningsinstitution har anslag som beviljas, pengar som skjuts till.

  BRÅ har ju faktiskt till slut gått med på att brottsligheten har ökat, och att den blivit grövre. Trots att just BRÅ – utan att ta hänsyn till att hur domarna värderar brott i termer av ”vanligt” eller ”grovt” har förändrats. Om man sparkade en som låg, använde tillhyggen eller bröt en benpipa på ett offer under femtiotalet, blev det grov misshandel. Idag krävs det mycket mer våld. (Jag har gamla domare i släkten) Ett exempel på hur BRÅ underskattat brottslighetens karaktär – på ett systematiskt sätt. Och vi måste acceptera den forskning som finns?

  • Anders_S

   Henrik: BRÅ:s statistik visar att anmälda egendombrott minskar och anmälda våldsbrott ökar och har inte gått ut med att ”brottsligheten ökat” utan med att brottsligheten inte ökat. Inte ens antalet anmälda brott ökar ju. Men sen år 2000 har de gjort det, i förhållande till befolkningsökningen är det marginellt och tas hänsyn till lagändringar och ökad anmälningsbenägenhet så blir det i praktiken ingenting. Brottsligheten ökar alltså inte om vi tittar på anmälda brott alltså. Dvs antalet brott per invånare. I reella tal har natalet anmälda brott ökat och BRÅ uppger att detta främst beror på ökad anmälningbenägenhet och lagändringar. Antalet anmälda fall av misshandel har ökat och BRÅ anger att detta främst har med ökad anmälningsbenägenhet att gör men att det också kan finnas en ökning. i Det fallet anses det sannolikt. Att man är tveksamma beror på att frågeundersökningar inte visar på en ökad våldsbrottslighet. Jag föreslår att du läser lite rapporter på BRÅ: sida och försker hitta stöd för dina påståenden. Jag tror det blir svårt.

   Uppgifter som bygger på hörsägen (Gamla domare i släkten) är helt ointressant. Har inget som helst bevisvärde för nånting.

   Något färre antal anmälda brott
   http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=332
   Oförändrat antal hatbrott
   http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=331

   Det är klart att vi måste acceptera den forskning som finns. Men om några år kan forskningen visa nåt annat än idag. Men just nu visar forskningen inte på någon ökad brottslighet. Ingen ökning när det gäller antalet anmälda brott (däremot en omfördelning från egendomsbrott till våldsbrott) och förmodligen ingen ökning av antalet verkliga brott heller. Anmälningsbenägenhten för eendomsbrott är nästan 100% så den minskningen är verklig. Däremot behöver inte ökningen av våldsbrotten vara en verklig ökning.

   Brottsstatistiken 00-talet
   http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=325

   Några exempel från BRÅ:s statistik:
   Antalet anmälda brott totalt var 1,2 miljoner år 2000 och 1,4 miljoner år 2009
   Antalet anmälda våldsbrott var 76 000 år 2000 och 112 000 år 2009
   Antalet anmälda stöld-, rån- och häleribrott var 709 000 år 2000 och 558 000 år 2009

 • Henrik

  Jag uttryckte mig illa, ser jag. Det jag menade var just att våldsbrotten har ökat. Det gick BRÅ till slut med på, bla efter att sjukhusen kunde uppvisa en starkt stegrad ökning av antalet misshandelsoffer som akutpatienter. Här finns också ett, skulle jag tro, ökat mörkertal, eftersom 1) mycket av våldet är anonymt på gator och torg, och skenbarligen paradoxalt 2) många offer är rädda för sina förövare. Och det är ju inte särskilt många misshandelsförövare som fälls, ens för de anmälda fallen av misshandel.

  Vilken fånig arrogans du uppvisar. ”Gamla domare” kan påvisa hur rättssystemet förändrats genom att praxis förändras. De har ju själva dömt människor för bla just misshandel. Men du vet bättre…? Fånigt, är precis rätt ord.

  För övrigt, du har tydligen inte förstått att forskning är ingenting vi måste acceptera. Har man skrivit något akademiskt, en uppsats eller en utredning, så vet man att det är bara att ändra något litet i förutsättningarna för uppsatsen, så ändras resultatet.

  Mycket av samhällsvetenskaplig forskning är starkt ideologiskt påverkat. /*förolämpning, borttaget*/ #AS Då förstår du att forskning aldrig levererar sanningar, utan bara argument.

  /*off topic*/ #AS

  • Anders_S

   Henrik: Nej, BRÅ menar att antalet anmälda våldsbrott ökat och att det kan betyda att våldsbrotten ökat. Det enda våldsbrott där jag hitta belägg för att BRå säger att det sannolikt finns en viss ökning är våldtäkter. Sjukhusens statistik är inte tillförlitlig (omfattar bara en del sjukhus, är delvis subjektiv osv, innefattar inte vårdcentraler, privatläkare etc) men är en källa av flera till Brå:s slutsatser. Det finns som sgat också frågeundersökningar på detta område. Desa visar ingen som helst ökning av våldsbrotten. Men det är enligt eventuellt så att våldsbrottsligheten ökat. Det är också naturligt att den gjort det i så fall. Lagändringar har gjort att fler saker är brott (gälelr sexbrott, dvs våldtäkter med mera). En ökande befolkning innebär fler brott rent antalsmässigt och större klyftor i samhället innebär fler brott. Men det betyder ju, som jag sagt tidigare, att brottsligheten inte behöver ha ökat, mätt i antal brott per invånare. Om du vill påstå att jag har fel, ta fram bevis på det. Jag har tagit fram statistik, siffror och citat som belägger mina åsikter. Du har inte gjort nåt liknande (finns i kommentarer och i flera av länkarna).

   Ja självklart finns det ett mörkertal för misshandel. Historiskt har mörkertalet varit stort. Brå menar att mörkertalet minskat för misshandel såväl som för våldtäkter. Och att det förklarar en del av uppgången av antalet anmälda fall.

   En domares åsikt är just en domares åsikt. Den kan vara värd att ta mer på allvar än en cykelhandlares åsikt när det gäller lagstiftning etc. Men det är fortfarande inte ett bevis på nånting.

 • Pingback: Det handlar om grundläggande rättsäkerhet - Assange och våldtäkter | Svensson()