Aktuell Gandhi

Boknytt
Zac O´Yeah
Mahatma!
Ordfront

Aktuell Gandhi

Den Indienboende svenske författaren Zac O´Yeah har följt den store Gandhi i spåren och kryddat med egna och andras aktuella kommentarer. Resultatet är en imponerande 500-sidig biografi över fredskämpen. Vars socialistiska gräsrotsdemokrati kan tyckas irrelevant i dagens kapitalistiska Indien och pengastyrda värld. Men hans idéer om en alternativ utveckling i Syd (och Nord) inspirerade redan på 60/70-talen. Och i dagens globala kris kring klimat/miljö/resurs är det än mer aktuellt med hans tankar om decentralisering, småskalighet, lågskalsteknik, icke-materialism, etisk ekonomi, solidarisk jämlikhet, självförsörjning, landsbygdsutveckling, samhällstjänande politiker, tolerans, icke-våld, egendomsgemenskap, självhjälp, ekoproduktion, överblickbarhet, kritik mot centralstaten, bonderespekt, selektivt kulturbevarande och kreativ utopism kring en annorlunda framtid. Jämför: “Litet är vackert” och “En annan värld är möjlig”.

Läs mer: SVD, AB, Newsdesk, SR, IDG, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
 • Hans: Långt före 60-talet! Se här t.ex.: http://www.folkrorelser.nu/saltmarschen/bakgrund.html#ni

 • hugin

  Nja, jovars – Mahatman är en komplicerad figur som liksom många andra stora själar verkar tycka det mesta. Lite grand som gurun i den tecknade serien ”B.C.”.
  Som religionsvetare som tidigare sysslade mest med indiska religioner och deras koppling till landets sociala och politiska utveckling har jag själv passerat igenom Gandhifiltret både framlänges och baklänges.
  I Indien används begreppet ”Gandhian socialism” för att ge glans till den egna åskådningen. Både den reaktionära hindutvahögern i BJP och de sekulära socialdemokraterna i Janata Dal (secular) har hittat tolkningar som passar dem. Dessa två partier har ingenting gemensamt utöver att de kallar sig gandhian socialist. Även Communist Party of Nepal – United Marxist-Leninist hänvisar med värme till honom. Han är en nationell ikon a la bon heur !
  Gandhi uttalade sig både för och emot bevarandet av ”kastsystemet” som det heter på portugisiska. Tydligast var han motståndare till de etnifierade jati, skrån ungefär som praktiserar endogami. Vanligen uttryckte han då förståelse för bevarandet av de fyra stånden, varnas, i reformerat skick. Omvandlat till en form av meritokratisk klassificering av medborgarna eftersom vi inte är lika kapabla, enligt Mohandas G.
  I ytterst informella samtal med ledande kommunister och samhällsvetare klargjorde han att även varnasystemet måste försvinna på sikt men att han ansåg det politiskt och socialt orealistiskt inom överskådlig tid.