Böter för tågförseningar?

Ytterligare ett repressivt förslag från den borgerliga alliansregeringen. Det kan tyckas väldigt bra att tågtrafikbolag som DSB First, TÅGAB och andra får betala böter när tågen blir försenade. Men att avgöra vilket bolag som är ansvarigt är svårt idag och om det fanns stora böter med i bilden skulle vi få oändliga rättsprocesser utan att tågen gick i tid ändå.

Är det banägaren, banentreprenören, trafikägaren, trafikentreprenören, trafikbeställaren, banunderhållaren, snöskottarfirman som är underleverantör till banunderhållare, fordonsreparationsverkstan, svetsfirman som är underleverantör till fordonsunderhållsfirman osv, som är anvariga. Vem? Vilket bolag?

Det skulle bli bra tider för advoktafrimor som kunde biträda kudner som ville stämma varandra kors och tvärs, det skulle bli bra tider för underleverantörer i obskyra länder där man inte kan få tag på de ansvariga. Situationen skullenog faktiskt urarta än mer och tågen skulle passa tiden än mindre. Det finns bara en lösning på det kaos som avregleringar och privatiseringar skapat. Den heter inte repressiv lagstiftning utan den heter gemensamt ägande av vår kollektiva nyttigheter som exempelvis järnväg, el och vatten.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 1. Nu förstår jag inte. Allt skulle bli bra om dessa drevs av vinstmotiv. Är detta inte dagens erkännande av misslyckande?

 2. För övrigt är väl såväl SJ som banverket redan statliga. Liksom Jernhusen. Och det blir förseningar ändå.

  Huvudskälet är såvitt jag förstår den dåliga kapaciteten. Inga spår har byggts på evigheter, medan resandet har ökat.

  Sen har dessutom SJ ålagts att i första hand leverera in en vinst till staten och först i andra hand sköta underhållet. Vilket givetvis har förvärrat problemen.

  Men ägandet är inget problem, ännu. Tyvärr lider även statliga verksamheter av profitkulturen.

  • Jan: Men orsaken till förfallet är ändå privatiseringar, uppdelningar, styckningar och avregleringar. Oavsett vem som äger just SJ och Banverket.

   Sen har man ju istället rivit spår. Man har byggt dubbelspår mellan Falkenberg och Halmstad på ett helt nnat ställe än den gamla banan. Istället för att ha kvar den gamla banan som för reservkapacitet och för pendeltåg så har man rivit den. Det är likadnat på andra ställen. Översvämninegn som stopapde tågtrafiken mellan Göteborg och Karlstad hade inte behövt få så stora kosnekvesner om banan längre väsetrut i Dalsland fortafrande fungerat som bana för större tåg. Osv.

 3. Svensson skrev: ”Jan: Men orsaken till förfallet är ändå privatiseringar, uppdelningar, styckningar och avregleringar. Oavsett vem som äger just SJ och Banverket.”

  Vilka privatiseringar syftar du på? Precisera dig gärna.

  • August: Euromaint med flera (mycket av underhållet är utlagt på privata företag, gäller såväl rullande materiel som banor), DSB First, TÅGAB, Veolia med flera (finns ett tiotal trafikeringsföretag).

 4. Jan,
  det splittrade ägandet är givetvis ett problem. Det är tydliga samordningsproblem i tågtrafiken. Vinstmotivet är givetvis ett större problem, som du säger.

  Särskilt bolagiseringen av statlig verksamhet, ett fult sätt att smygbeskatta befolkningen. Vinstuttag ur SJ är defacto en dubbelbeskattning av spårbunden trafik, det finns gott om sådana exempel.

 5. Som van tågresenär (tidvis bra mycket mer än 100 tågresor per år) är mina erfarenheter av privata tåg-trafikeringsföretag väldigt mycket bättre än SJ. Då pratar vi allt från punktlighet, kundservice, beställningstjänster och fräscha tåg.

  SJ är i en klass för sig (i uselhet). Möjligen i konkurrens med DSB (statligt, danskt) som opererar de s k öresundstågen i södra sverige. En av SJ:s verkliga akilleshälar är X2000, ett tågsystem som monopolisten helt cyniskt har försummat i åratal. Nu kommer notan.

  Så på trafikeringsföretagssidan kan jag inte alls hitta några belägg för att privata aktörer skulle vara sämre än statliga verk eller myndigheter.

  Det känns som om ditt resonemang om ”privatiseringens faror” är mest testuggande. Men när du skriver om det groteska vinstuttaget ur SJ så ger jag dig rätt. Det är en stor skandal.