Fiffelbolag får köpa fiffelbank

Del 21 av 28 i serien Fifflarna

Fiffelbolaget Carnegie, ett företag med en lång historia av tveksamma affärer, fiffel, medhjälp vid obskyra och ibland olagliga skalbolagsaffärer, får köpa HQ Bank. Ett fiffelbolag får köpa en fiffelbank alltså. I Carnegie och Carnegie Bank har det alltsedan Erik Penser tillskansade sig kontrollen i bolaget från familjen Ekman på 1970-talet rått en företagskultur inriktad på affärer i det lagligas utkant. Spekulanten Erik Penser ägnade sig åt sådant och det gjorde även senare ägare av Carnegie och Carnegie Bank.

Uppenbarligen har HQ och HQ Bank, skapad av spekulanterna Sven Hagströmer och Mats Qviberg, haft samma inriktning. Med reservation för att banken kanske faktiskt gått längre ändå och begåtts rena olagligheter. I alla fall har det startats en utredning om grova bokföringsbrott och bedrägeri vad det gäller affärerna i HQ Bank. Det är helt enkelt mästarna i misskötsel som går samman som Carolina Neurath skriver.

Carnegie Bank räddades av staten. Mats Odell uppgav att det var för att man var mitt i en finanskris och att banken var väsentlig. En troligare orsak var att hans rådgivare och vänner återfanns i bankens ledning. Så är inte fallet med HQ Bank som istället fick krascha och som därför nu blir uppköpt av Carnegie. Det stinker onekligen lite.

Samtidigt blir Investment AB Öresund (största ägare i HQ Banks moderbolag HQ) också delägare i Carnegie Bank genom att man säljer HQ Fonder som man tidigare köpt från HQ Bank i ett försök att rädda banken undan konkurs och/eller likvidation. Något som alltså inte lyckades.

När nu Carnegie köper HQ bank kan alltså det hela sluta med att de som varit ytterst ansvariga för spekulationerna i HQ Bank, Sven Hagströmer och Mats Qviberg, ändå behåller kontrollen av den bank de medevrkat till att köra i botten. Öresund är ju deras makt- och ägarbolag. Snacka om fiffel på hög nivå. Fullt lagligt förstås. Men denna gång slapp vi i alla fall ställa upp med skattepengar för att rädda de fifflande finanshajarna. Fast de får nu dela makten med herrarna Tigerschiöld och Mix (Altor).

Intressant?
Borgarmedia: SVD, AV1, 2, VA,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fifflarna – Cevianmannen och NordeamannenFifflarna – Obol-affären, Jan Saradlic och Bo Johansson >>
Advertisements