Kommunens fastighetsbolag – korrupta institutioner?

Av 5 kommunalt ägda fastighetsbolag i Göteborg är 4 indragna i utredningen kring mutor och korruption enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz. Den man på Poseidon som är misstänkt är misstänkt för allvarliga brott. Det handlar om att ett stort byggbolag levererat byggtjänster till Poseidon och saltat räkningarna. Något som sen godkänts av den misstänkte tjänstemannen på bolaget. Förutom fastighetsbolagen är också två olika kommunala förvatlningar indragna.

Som jag ser det så är det hela ett resultat av Göteborgsandan prata med privatiseringar och upphandlingssystem som inbjuder till fiffel och fusk. Den handlar om den mörka sidan av göteborgsandan som ju också har en positiv sida. Den positiav sidan innebär att tvärpolitisk kompromisser lätt kan åstadkommas, den innebär att lösningar därför snabbt kan hittas när alla vill ungefär samma sak. Den negativa sidan är det som vi nu ser rullas upp. Överenskommelser under bordet, mutor och fiffel. Det finns i hela det etablerade politiska fältet.

Alla stora partier i Göteborg är en del av problemet och det är inte förknippat med någon politisk inriktning eller något politiskt block. Många företag i Göteborg är också en del av problemet. De kommunala bolagen är alltså inte värre eller bättre än någon annan. Kulturen präglar även dem så det är få människor i staden som inte är berörda av systemet med handslag och snabba överenskommesler via personliga kontakter. Göteborgsandan. Som har både bra och dåliga sidor. Men i takt med privatiseringar och avregleringar så tar de dåliga överhanden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Socialistiska Partiet för ett samhälle utan korruption. Med Socialistiska Partiet mot privatiseringar.

Advertisements