Skilj LO från socialdemokraterna

Det permanenta och formella bandet som finns mellan arbetarnas fackliga organisation LO och det socialdemokratiska partiet bör lösas upp. LO bör förvandlas till en organisation där enbart medlemmarna har inflytande och där inget parti kan vara med och bestämma direkt. Det är så som det i praktiken fungerar idag när LO och Socialdemokraterna har ett ömsesidigt utbyte av styrelsemedlemmar mellan varandras organisationer. Sådant formaliserat samarbete bör upphöra.

I Danmark och Norge var det tidigare på ett liknande sätt, men banden har där upplösts vilket resulterat i att fackföreningsrörelsen står mer fri när det gäller vilket parti och vilken politik de vill ge stöd till. Något som ofta resulterat i stöd till alla partier som för fram de ståndpunkter som facket tycker är bra och alla partier som uttalar stöd för de frågor som är viktiga för arbetare och deras fackliga organisationer.

Denna ordning är naturligtvis bättre än den vi idag har i Sverige. Dessutom är den mer demokratisk och kan också innebär en reviltalisering av den svenska fackföreningsrörelsen. Det är därför viktigt att denna förändring genomförs i de fackliga organisationerna.

Lös upp banden mellan socialdemokratin och LO. Demokratisera, reorganisera och vitalisera facket. Det är en politik som Socialistiska Partiet står för.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements