Skit i de kristna och tillåt djurförsök

Jag menar att djurförsök behövs för forskningen kring vissa sjukdomar och läkemedel för människor. Behovet minskar dock med framväxten av andra metoder och det finns anledning att begränsa de möjligheter som står till buds:

EU-parlamentet och EU:s regeringar vill av etiska skäl begränsa djurförsöken, och ett förslag till EU-direktiv ligger nu på parlamentets bord för omröstning denna vecka.

I det föreslås att nödvändigheten av varje djurförsök bedöms av en förordnad myndighet i varje EU-land. Man ska också till varje pris försöka minska den smärta som djuren kan känna vid försöken.

Men det är detaljerna eller till och med frånvaron av vissa exakta meningar i texten som är känsliga. Ett av målen är att man ska ersätta djurförsök som inte anses absolut nödvändiga för livsviktig medicinsk forskning eller liknande, med ”alternativa metoder”.

En del djurrättsföeningar menar att skrivningen är för vag och att den därför inte betyder något. Det är svårt för mig att bedöma hur vag den är och vilken betydelse den kommer att få, men jag tror att det är ett steg på rätt väg.

Fundamentalistiska kristna är mot det nya EU-föslaget av helt andra skäl. Man menar att djurförsöken kommer att ersättas av stamcellsforskning och det vänder man sig mot:

Kommissionen för de europeiska biskopskonferenserna, Comece, som samlar 34 katolska grupper i Europa, menar att man i ”alternativa metoder” inkluderar tester på stamceller från mänskliga embryon: stamcellsforskning.

Organisationen oroar sig för att kraven på att medlemsländerna garanterar att det finns alternativa metoder innebär att man i vissa situationer tvingar på länderna stamcellsforskning, om det är det enda som står till buds.

”Man ska förorda djurens beskyddande, men aldrig på bekostnad av mänskligt liv”, skriver Comece.

Det finns som jag ser det ingen som helst anledning att bry sig om de fundamentalistiska kristna i detta sammanhang. Att använda stamceller i forskningen är bra mycket bättre än djurförsök och bör naturligtvis inte begränsas utan uppmuntras. Och omvänt när det gäller djurförsök. De bör inte uppmuntras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Skit i de kristna och tillåt djurförsök”

  1. Är det inte en poäng att fortsätta utveckla stamcellslinjer från exempelvis navelsträngsblod så att man slipper de etiska dilemman som ändå uppenbart finns här?

    1. JavelinX: jag är inte så instta i stamcellforskningens olika varianter så jag kan inte svara på det spörsmålet. Men min generella inställning är positiv.

  2. Mänskliga fosterstamceller,odlingar,embryon och aborterade foster skall användas i stamcellsforskningen och i övrig forskning.
    Det ersätter plågsamma djurförsök på råttor och möss medflera,och det kommer snabbare fram botemedel mot sjukdomar skador och åldrandet. Den human embryonala stamcellsforskningen skall få federala skattemedel,och dom skall också få avdragsgilla ekonomiska gåvor från företag och privatpersoner.
    Jag stödjer den human embryonala stamcellsforskningen,och den kommer att vara den avgörande frågan om jag förhuvudtaget skall rösta i år 2010.

Kommentarer inaktiverade.