Fler poliser på gatan behövs

Enligt polisfacket så har antalet poliser i Sverige ökat rejält, men det har inte blivit fler på gatan. Dessa uppgifter stämmer förmodligen, men hur poliser upplever läget kan inte tas som bevis för detta. Upplevelser av att det blivit färre på gatan eller ingen förändring är upplevelser och inget annat. De behöver faktiskt inte vara i överensstämmelse med verkligheten. Men jag tror att upplevelserna i just detta fall i alla fall delvis och på många håll, men kanske inte överallt, stämmer med verkligheten.

Anledningen till denna situation är förmodligen att allt fler poliser sysslar med analyser, riskbedömningar övervakning av människor osv. Saker som faktisk i praktiken betdyer väldigt lite för bekämpningen av brott.

Bästa sättet att bekämpa brott är att arbeta förebyggande, dels med sociala åtgärder för att hindra att ungomar hamnar i brottslighet eller för att hindra återfall i brottslighet. Dels förebyggande åtgräder i form av fler poliser på gatan, närpoliser som ungdomarna i förorten känner, patrullerande poliser i centrum. Och det är viktigt att poliserna på gatan faktiskt arbetar när det finns brottslighet. Fler poliser på gatan på kvällar och nätter alltså.

Polisfacket menar att man måste gör något åt situationen och då måste man börja med att kartlägga hur det faktiskt är. Detta då man enligt facket inte vet detta på grund av brister i forskningen kring polisverksamheten:

För det första bör en yrkesanalys göras. I dag kan ingen svara på hur många poliser som arbetar som närpoliser, hur många som arbetar med utredningar eller på utryckningsverksamheten. I de länder där det finns polisforskning kan forskare titta på vilka som vad gör vad inom Polisen. Utifrån denna forskning kan man analysera hur arbetet bör genomföras för att polisverksamheten ska fungera optimalt. Forskningen bör också ge svar på vilka uppgifter som är rent polisiära och kräver polisiära befogenheter och vilka uppgifter som kan utföras av andra.

För det andra bör en genomlysning av hela polisorganisationen göras. Här är det viktigt att inte bara fastna i frågan om en polismyndighet. Det är än viktigare att titta på hur Polisen kan arbeta brottsförebyggande i lokalsamhället och hur samarbetet med kommunen, skolan och socialtjänsten ska se ut.

Utredningen bör också titta på gränsdragningarna mellan Polisen och de andra brottsbekämpande myndigheterna. I dag arbetar exempelvis Kustbevakningen med polisiär bevakning till havs. Frågan är om detta är det bästa sättet att utnyttja samhällets resurser. Kanske borde den brottsbekämpande delen av Kustbevakningen slås ihop med Polisen för att på så vis öka förmågan att förebygga och klara upp fler brott. Genomlysningen bör också ge svar på om det finns uppgifter som kan tas bort från Polisen.

En sak som polisfacket inte nämner är att utredningar av brott som poliser misstänks för brott bör läggas i en separat organisation för att öka rättssäkerheten för alla, poliser såväl som de som anmält poliser för brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • Leno

    Jag har förtoende för polisen men vill se fler på gatorna. Inte snurrandes runt i bilarna hela tiden.