Valfusk i Göteborg

I alla fall möjlighet till valfusk. För det är uppenbart att det lätt skulle gå att fuska med valet i Göteborg. En person kan samla in en räcka personnummer, gå till Nordstan vid olika tillfällen och få röstkort utskrivna utan att identiteten kontrolleras. Det har i alla fall hänt minst en gång att en person kunnat rösta utan att visa legitimation. Om det har hänt en gång kan det ha hänt flera gånger:

Det var GP:s nyhetschef Anders Goliger som vid lunchtid i går fick rösta utan att på något vis legitimera sig.

Han hade glömt sitt röstkort när han skulle förtidsrösta i Nordstan. Röstmottagaren frågade då efter hans personnummer, slog in det i datorn, fick upp hans namn och undrade om han var Anders.

– Jag frågade till och med om de ville ha leg, men det behövdes inte sa de.

Inte heller senare, när Goliger lämnade sina röstkuvert, ombads han legitimera sig.

Utan id-kontroll kan den som kommer över personnummer, och vill utge sig för att vara någon annan, stjäla deras rösträtt. Det kan öppna för valfusk och hör inte hemma i en demokrati.

Det är inte utan att man tycker att valet i Göteborg kanske borde få göras om. I all fall borde det hela utredas ordentligt och man måste fundera på om valet ska göras om. Vallokalen i Nordstan är Göteborgs absolut största, till och med Sveriges största. Vid förra riksdagsvalet röstade 30 000 människor där, i år räknar man med ännu fler. Möjligheter till valfusk vid en sådan vallokal kan få konsekvenser för valutgången när det gäller valet i Göteborg i alla fall. Att valförrättarna säger att det inte har begåtts några fel och att ingen har fått rösta utan id-kontroll är inget bevis på att det inte har skett:

Efter samtalet beger sig Bill Werngren till Nordstan för att försöka reda ut vad som hänt och tala med de som är röstmottagare där.

– Ord står mot ord, säger han efter att ha träffat dem. Så det är inte så mycket att göra åt. Samtliga är helt övertygade om att de inte har låtit någon här rösta utan att legitimera sig. Ingen har släppt förbi någon utan att de har visat leg. Alla bara skakar på huvudet.

Bill Werngren undrar sedan om Anders Goliger är beredd att peka ut den person som tog emot hans röst.

– Nej, det är inte min uppgift som journalist att peka ut någon så att den får sparken, säger Anders Goliger. Men jag hoppas att myndigheterna tar det på allvar och utreder det ordentligt, i stället för att avfärda det med att ord står mot ord.

Det finns ju faktiskt inget anledning att misstro en sådna person som Goliger. Han skulle inte säga att det har skett om det inte var så att det faktiskt hade skett. Att valförrättare förnekar det inträffade får ju snarast misstankarna att öka om att det är vanligt förkommande vid vallokalen i Nordstan. Med tanke på en del andra saker i Göteborg borde det hela tas mer seriöst än vad Bill Werngren gjort. Korruptionen och muthärvan i olika förvaltningar och kommunala bolag. Att det har gått att köpa sig körkort utan att göra körprov, att det gått att köpa sig uppehållstillstånd osv. Att det är den mest gnagstergängsinfekterade staden i Sverige. Göteborgsandan. Bara misstanken om att det kan ha begåtts fel är därför tillräckligt för att man borde fundera på att göra om valet i Göteborg.

Intressant?
Borgarmedia: GP, DN1, 2, 3, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Nisse

  För att få ett röstkort utskrivet behöver du inte visa legitimation. När du sedan röster gäller följande enligt vallagen: 1. Du är känd av röstmottagaren benämningen valförättare finns inte längre). Då antecknas detta med signatur i väljarförteckningen.

  2. Du stärker din identitet med hjälp av godkänd legitimation. Detta är naturligtvis vanligast och då fylls rutan Leg i på väljarförteckningen.

  3. Du har ingen godkänd id (och det är många röstberättigade människor som inte har och vilka blir kränkta och skrämda av dagens skriverier) då kan du ha en person med dig som styrker din identitet. Då måste den personen visa leg och den personens personnummer antecknas i väljarförteckningen.

  På samma rad i väljarförteckningen antecknas också väljarens id på röstkortet dvs det nummer som man har i röstlängden i det distrikt man folkbokförd och kan gå och rösta på valdagen.

  Till sist när röstmottagaren tagit emot väljarens valkuvert och kontrollerat dem lägger han dem i ett fönsterkuvert där id-numret och valdistriktets namn syns. Han skriver upp löpnumret på väljarförteckningen (som visar i vilken vallokal rösterna är mottagna) på detta kuvert. Han klistrar igen kuvertet och lägger detta i urnan allt medan väljaren ser på. Detta kuvert sorteras sedan och skickas på valdagens morgon till resp. vallokal för registrering i vallängden. Sedan räknas rösterna när vallokalen stänger.

  Skulle inte kuvertet vara igenklistrat så ogiltighetsförklaras rösterna.

  Detta är hela förtidsröstningsförfarandet och av detta nämns inget i GP:s artikel mer än att väljaren (nyhetschefen) inte ombands visa leg. Om detta i ett enstaka fall berodde på stress eller om nyhetschefen såg om denna röstmottagare fullföljde sin regelvidriga rutin framgår inte heller. Syftet, Svensson?

  Läs vidare i vallagen på http://www.val.se

  • Anders_S

   Ja, Nisse, behöver man inte visa leg nån gång kan man alltså fuska. Har det skett en gång i Göteborg så kan det ha skett fler gånger. Att du beskriver förfarandet förändrar ingenting.

   VIlka röstberättigade har inte något av följande; id-kort, pass, körkort? Antalet är nog mycket begränsat. I Sverige måste man faktiskt alltid kunna legitimera sig om polisen vid en kontroll kräver det (även om vi inte har en lag som tvingar dig att alltid bär id-handlingar). Det är också svårt att vara bankkund, att hyra lägenhet, att ta lån osv om man inte har id.

 • Bo G

  Oroväckande!

 • Nisse

  Jag beskriver att det finns fler lagliga sätt att få rösta än att bara visa sitt leg. Jag anger vidare hur röstmottagandet går till och det är näst omöjligt av röstmottagaren att missa id-kontrollen. Har detta hänt är det naturligtvis ett mycket allvarligt fel av denne.

  Men när detta handlar om en GP-journalist som är ute efter ett scoop, så undrar jag hur du kan dra slutsatsen att detta handlar valfusk och har hänt flera gånger? Vem har fuskat? GP-redaktören? Röstmottagaren som kanske bara missade av trötthet eller något annat just när denne GP-redaktör kom fram. Pratade GP-mannen för mycket i avledande syfte? Är det en arbetsmiljöfråga i just i Nordstan med över tusen röstande per dag? Har det aldrig hänt på en bank att man missat leg? Det vore trevligt om du som socialist ställde dig kritisk till denna artikel och inte hängde på borgarpressen som div andra märkliga kommentarer på GP:s sajt just nu.

  Ang. människor utan id, är det ren okunskap att tro att det inte finns massor av människor i Sverige idag som saknar id, som när det skrivs om att man måste ha leg inte tror att man får rösta.

  • Anders_S

   Nisse: Han är inte en skrivande journalist. Han är en chef. Han är inte ut efter ett scoop. Trams. GP är inte heller en sådan tidning. Det är Sveriges mest återhållsamma tidning bland de stora. Ja, det är klart att det hela kan var en tillfällighet. Men det vet vi inget om så länge det inte undersöks ordentligt. Jag har inte heller påstått att det förekommit valfusk.

   Jag vet inte varför du tror att många saknar id-handlingar. De enda jag vet som brukar gör det är papperslösa och de har inte direkt nån rösträtt. Det är bara ett påhitt av dig och inte sant på något sätt så länge du inte kan visa upp något som helt belägg för ditt påstående.

   Nej, enligt din (egentligen valmyndighetens) beskrivning ska det inte gå att rösta utan id i en förtidslokal. Det går inte att rösta ens med id om man har skyddad identitet för då kan de inte skriva ut röstkort.

 • Erik F

  Jag kan inte minnas att jag någonsin behövt legitimera mig när jag gått och röstat. Förutom då jag poströstat eller röstat utomlands.

  Så länge jag haft röstkortet med mig så har det gått bra.