Arbetsmiljöverket stänger fabrik

Ett storföretag i Stenungsund har allvarligt nonchalerat en stor säkerhetsrisk. En så kallad återvärmare, en slags tryckkärl, som dömts ut och inte får användas har använts i flera månader efter att förbudet utfärdats. Företaget har därmed visat en oerhörd nonchalans för allvarliga säkerhetsproblem, för människorna i Stenungsund och för arbetarna på fabriken:

Turerna kring den så kallade återvärmaren började i april då en inspektion/besiktning genomfördes. I inspektionsprotokollet konstateras att tryckkärlet inte uppfyller gällande krav och att ”anmärkningarna ska åtgärdas och ny besiktning utföras innan objektet får tas i bruk”.

Men produktionen startades och har fortsatt fram till idag, torsdag, fyra månader efter det att besiktningsprotokollet pekade på att återvärmaren inte uppfyller ställda krav.

Roger Simu, Arbetsmiljöverket i Göteborg, är mycket kritisk mot hur Ineos agerat.

– Det är synnerligen anmärkningsvärt att företaget i april valde att starta upp anläggningen när det fanns ett förbud mot att använda återvärmaren.

– Det är allvarligt framför allt med tanke på den riskbild som finns i den typen av verksamhet som Ineos driver. Man använder potenta, farliga kemikalier i sin produktion. Man har klorgas och en produkt som kallas dikloretan som är en brandfarlig och giftig gas. Det finns giftiga och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen använder man i stora volymer.

– Om något händer med ett sådant här tryckkärl, att det går sönder, så är man inne i en situation då man kan riskera få gasutsläpp, som i sig är farligt, och en brand i anläggningen. Med tanke på de kemikalier som ingår så är man inne i en väldigt farlig situation där man kan få spridning av olyckan, inte bara inom fabriksområden utan även i samhället. Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Roger Simu, Arbetsmiljöverket.

Vid återkontrollen stängdes klorfabriken med omedelbar verkan.

Det inträffade är mycket allvarligt och visar hur kapitalismen fungerar om dne inte kontrolleras. Enbart vinst är viktigt, människor och natur är ointressant. Bara man kan göra vinst, bara man kan tjäna pengar så bryter man vilka regler som helst.

Den aktuella fabriken är en klorfabrik med anknutan VCM- och PVC-fabriker. De två senare är fabriker som tillverkar plast. Klor är råvara till vinylklorid som i sin tur är råvara till plasten som heter PVC. När jag växte upp i Stenungsund så ägdes fabriken av KemaNord, senare var den en del av Norsk Hydro och idag ägs den av företaget Ineos och har 300 anställda. Ineos är ett av världens största kemiföretag vars ursprung bl.a. är delar av resterna av det bolag (det US-amerikanska moderbolaget ägs av Dow Chemical) som nästan utplånade en indisk stad. Staden hette Bhopal och företaget hette Union Carbide när jag växt upp ägde detta företag Unifos Kemi (idag Borealis Polyeten i Stenungsund). I övrigt består företaget av uppköpta delar av Bayer AG, av ICI (ett brittiskt kemiföretag) och av BP (också lite ökänt kanske) med flera företag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements