Unander-Scharin – Norrbottens och Västerbottens skogsbaroner

Del 8 av 11 i serien Fler före detta finansfamiljer

Företaget A.F. Scharin grundades av Adolf Fredrik Skarin (Scharin) (1797-1877), född i Sunnanå invid Skellefteå, som sålde tyger, kryddor etc på marknader. År 1824 erhöll han burskap och började köpa upp tjära som såldes vidare till Stockholm. Verksamheten växte sedan till att även omfatta båtar byggda på eget varv och eget rederi. Företaget blev ett av Norrlands största företag.

Egil Unander-Scharin (1868-1910) föddes in i några av Norrlands inflytelserika släkter. Fadern hette Ferdinand Unander och var sekreterare i Lantbruksakademien i egenskap av direktör, adjunkt och agronom. Modern hette Fanny Fredrika Scharin och var dotter till Adolf Fredrik Scharin. Egil Unander-Scharin fick en gedigen utbildning vid Schartaus handelsinstitut och i Spanien. Efter utbildningen stannade han i Europa och var verksam inom trävaruindustrin.

1890 ärvde Egil Unander-Scharin hela företaget A.F. Scharin (sedermera AB Scharins & Söner) från sin mor och han blev en av de förmögnaste männen i Norrland. Under hans ledning växte företaget ytterligare och han lät anlägga flera trämassefabriker och sågverk i Västerbotten och Finland. 1892 gifte han sig med Fanny Maria Johansson, och de flyttade 1904 in i Scharinska villan vid Döbelns park i Umeå som de låtit vännen Ragnar Östberg uppföra.

1916 tog Egil Unander-Scharin initiativ till en sammanslagning av Munksunds Sågverks AB och Ytterstfors Trävaru AB och AB Ytterstfors-Munksund bildades. Den totala skogsmarksarealen som bolaget ägde eftersammanslagningen låg på omkring 500 000 hektar. 1917 köptes AB Storfors och 1918 AB Baltiska Trävaru AB samt Karlsviks Järnverk. Efter köpte av Baltiska Trävaru AB ägde företaget totalt omkring 855 000 ha mark. Även andra företag köptes upp, exempelvis Renholmens sågverk. I samband med detta blev även William Olsson delägare i företaget. 1925 gick Ytterstfors-Munksund i konkurs. Konkursboet ropades in av ett konsortium där bl.a. Handelsbanken ingick, och ett nytt bolag bildades nämligen Munksunds AB. Nu började även finansmannen Ivar Kreuger komma in i bilden. På initiativ av Handelsbanken och Ivar Kreuger bildades år 1929 Svenska Cellulosa AB (SCA) med Munksunds AB som ett av flera dotterbolag. Munksunds AB uppgick i moderbolaget år 1954.

Vid sidan av sina egna företag, var Egil Unander-Scharin styrelseledamot i flera norrländska banker och företag, Umeås drätselnämnd, samt konsul för Nederländerna, Frankrike och Spanien. I politiskt avseende var Egil Unander-Scharin konservativ och var medlem av stadsfullmäktige.

En bror till Egil Unander-Scharin, major Hjalmar Unander, var en framgångsrik ingenjör, en annan, major Wiktor Unander blev framgångsrik författare, och en kusin Astrid Väring, född Glas, författare med stort inflytande inom sociala frågor.

På 1930-talet startade AB Scharins Söner tillverkning av wallboard (träfiberskivor, masonit, MDF) i en fabrik i Clemensnäs, Skellefteå kommun. Clemensnäs är tillsammans med Sandarne i Hälsingland känt som de sista platserna där svensk polis eller militär sköt på arbetare och/eller demonstranter innan skottlossningen år 2001 i Göteborg. Detta skedde år 1932, året efter Ådalen-händelserna.

1972 ägdes föetaget av en mängd ättlingar till Egil Unander-Scharin, såsom Emil N. Kihlgren, Mats Unander-Scharin (då bosatt i USA, 1932-), Lars Unander-Scharin, Sven Unander-Scharin (1919-?), Jan Unander-Scharin (1922-), Hans Unander-Scharin, Claes Unander Scharin (1922-?) och en lång rad andra. Företaget hade vi denna tid ungefär 350 anställda. Jan Unander-Scharin satt också i styrlesen för Munksjö AB och ägde även aktier i detta bolag.

AB Scharins Söner gick 1986 i konkurs efter att ha gått dåligt sen slutet av 1970-talet. Driften övertogs då av nybildade Scharin-Unitex AB. All produktion av träfiberskivor i Clemensnäs upphörde 1992 då man flyttade produktionen till södra Hälsingland.

Men det finns fortfarande familjemedlemmar som är aktiva inom skogsindustrin. Sålunda sitter Bengt Unander-Scharin (1943-) i styrelsen för Rottneros AB med cirka 400 anställda och en del andra lite mindre företag. Huvudägare i Rottneros är familjen Onstad (Thomas Onstad) via Nemus Holding AB. Per Arne Unander-Scharin (1953-) är å sin sida aktiv i en del andra företag, också främst i skogsbranschen. Även Anna Christina Unander-Scharin (1949-) (förmodligen fru till Bengt Unander-Scharin) och Eva-Marie Christina Gladh (1964-) är aktiva i ett antal småföretag.

Åsa Unander-Scharin är koreograf och sen 2009 anställd som konstnärlig forskare (forskarassistent) på Luleå tekniska universitet/Institutionen för Musik och Medier. En annan person med namnet är Carl Unander-Scharin som är musiker och kompositör. I övrigt kan man hitta en rad personer med namnet Unander-Scharin på foton från och artiklar om det rika Stockholms innekretsar liksom med yrken som läkare och i styrelser för olika bolag.

Läs mer: VK, VF, ViB, Karlsborg, SAC, PT, Norran, NK,

Andra källor:
Svensk Industrikalender 1921
Svensk Industrikalender 1974
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< William Olsson – skogsindustri och LundsbergNymanbolagen – Crescent >>
Advertisements