Att bekämpa rasism och rasistiska partier

Del 2 av 12 i serien Fascismen idag

Att bekämpa rasismen handlar inte i första hand om att bekämpa sverigedemokraterna (SD). Men en del av kampen mot rasism handlar om att bekämpa rasistiska partier och deras framförda åsikter. Men en grundläggande sak är att rasistiska partier sällan kan bekämpas med hjälp av att påpeka att de är rasister eller att de är främlingfientliga. Just detta faktum är nämligen en av anledningarna till att folk röstar på dem. Att påpeka det uppenbara och att påpeka människors skäl till att rösta på ett parti har ingen effekt. Varken när det gäller att bekämpa partiet eller partiets åsikter.

Ett främlingsfientligt, högerpopulistiskt och rasistiskt parti kan däremot bekämpas genom utestängning från debatten, genom att betraktas som paria och inte som önskvärda. I denna arsenal ingår att man inte tar med partiet på debatter, man tar ingen debatt i media med dem och släpper inte heller fram dem i media. Vidare ingår det att man inte svarar på frågor från dem och att man demonstrerar mot dem och deras åsikter. Sammantaget medför dessa åtgärder, som helt ligger inom demokratins ramar, att det inte blir rumsrent att vara sverigedemokrat eller rasist. Det blir svårare att rösta på dem och svårare att erkänna att man gjort det. Vilket är bra. Denna policy av isolering har tillämpats i Sverige fram till innan detta val. Men innan detta val förändrades attityderna i främst media och det har gynnat partiet och möjliggjort att de tog sig in riksdagen. Men policyn (så länge den upprätthölls) har varit en del av det som inneburit att genomslaget för ett rasistiskt parti i Sverige har fördröjts i 20 år i jämförelse med exempelvis Danmark och Norge. Men denna metod, denna policy av isolering och utfrysning har vissa negativa effekter också. SD kan utmåla sig själva som martyrer osv. Men erfarenheten visar ju att det kan bidra till en bromsande effekt.

En annan sak som är viktig är att att andra politiska partier inte anammar SD:s problemformuleringar och retorik så som folkpartiet gjort i denna valrörelse. Ihop med att man samtidigt försöker med en isolerande och uteslutande taktik så får dett de följder vi sett i Danmark där de flesta stora partier anammat en färmlingsfienltig och högerpopulistisk retorik. Något som gynnat rasisterna i Dansk Folkeparti och något som gjort deras åsikter och uppfattningar rumsrena och mycket spridda. Att ta upp rasisternas frågeställningar på rasisternas villkor är att skapa mer rasism.

Det viktigaste när det gäller att bekämpa rasister, rasistiska partier och rasistiska åsikter är dock helt andra saker. Det viktiga är att man har visioner om en annan politik, att man har förslag på andra lösningar av de problem som finns med arbetslöshet, segregation, bostadsbrist och vårdkvalitet osv.  Det viktiga är att man kan lägga fram ett trovärdigt program för att faktiskt lösa bostadsbristen, segregationen och arbetslösheten. Lösningar av dessa problem innebär också att man löser en del upplevda problem, med exempelvis brottslighet. Rasisterna säger att allt löser sig om vi bara inte tog mot några flyktingar/invandrare. Självklart gör det inte det utan problemen kommer att finnas kvar oavsett invandrare eller inte. Därför att problemen främst är ekonomiskt/sociala och de löses därför inte genom atts kapa konstgjord klyftor mellan folk på grund av etnicitet utan de löses genom att man strävar efter lösningar som tar fasta på de socio-ekonomiska klyftorna i samhället och försöker minska dessa. Det är klasssamhället som är problemet, inte invandringen (flyktingmottagningen) som sådan.

Grogrunden för rasistiska partier och rasistiska åsikter är främst den av borgaralliansen (och tidigare av socialdemokratin) förda politiken med privatisering och nedskärningar inom offentlig sektor och välfärdssystemet. En politik som har lett och leder till en ökande bostadsbrist, ökande arbetslöshet, ökande klyftor, ökande fattigdom och en ökning av den organsierade brottsligheten såväl som våldsbrottsligheten. Det senare är då ett symptom på  bostadsbristen, arbetslösheten, fattigdomen och klyftorna mer än en direkt följd av politiken. Stoppas och bekämpas inte denna politik så kommer rasismen att börja växa och stöder för sverigedemokraterna att fortsätta öka.

Det betyder att den viktigaste inriktningen när man vill bekämpa sverigedemokraterna inte är att demonstrera mot rasism eller att protestera mot sverigedemokraternas möten.Det viktiga är att bekämpa privatiseringar, arbetslöshet, bostadsbrist och segregation. Det som främst måste bekämpas och protesteras mot är alltå den nyliberala borgarpolitiken som alliansen för fram. Det är denna politik som skapar möjlighetrna för rasism att växa, som skapar möjligheter för rasistiska partier att få stöd.

Att demonstrera mot rasism och mot SD-möten är dock bra ändå. Det visar att det finns människor som inte håller med SD, vilket behövs då uppfattningen bland många av de som röstar på SD är att ”alla” människor egentligen är överens med dem. Demonstrationerna visar då att så inte är fallet. Vilket också statistik gör, denna visar nämligen en minskad främlingsfientlighet och rasism i Sverige. En stadig minskning de senaste 20 åren faktiskt. Det kan finnas en viss negativ effekt av att isolera och protestera mot SD, men som jag skrivit ovan är den positiva effekten med stor säkerhet större.

Men demonstrationer och protester mot rasism och rasistiska partier är bara ett komplement till det som är mer väsentligt. Att stoppa privatiserings- och nedskärningspolitiken. Att stoppa de ökade klasskillnaderna. Så det är klart vi ska debatten. Om frågorna, om problemen. Om arbetslösheten, om bostadsbristen, om segregationen, om brottsligheten. Det är självklart. Men debatten ska inte tas med sverigedemokraterna, inte med rasisterna utan med vanligt folk. I bostadsområden, på arbetsplatser, på gatan, på skolan osv. Fokus när man bekämpar rasism och rasistiska partier måste ligga på detta.

Läs också:
Anpassning till SD:s agenda är fel väg att gå
Ohly har fel
SD bör ha plats i utskotten
Blocköverskridande överenskommelser gynnar SD

Intressant?
Läs mer: LOKE, DK1, 2, 3, 4,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, 3, GP1, 2, AB1, 2, 3, EX1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Den europeiska fascismenSverigedemokraterna – en fascism för vår tid >>
Advertisements

21 Replies to “Att bekämpa rasism och rasistiska partier”

 1. Det är så mycket skit och nonsens i detta blogginlägg att man börjar skratta förläget för att det är så pinsamt. Anledningen till att Sverigedemokraterna ökar är för att många väljare upplever att det finns stora problem med invandrarpolitiken, men att man inte får diskutera det, många väljare är bekymrade för att man inte får ställa några som helst krav på muslimer, många väljare upplever det som att man hånar demokratin när sverigedemokraterna inte behandlas som vilket annat politiskt parti som helst. Detta är ingen enkel situation – Sverigedemokraterna lockar väljare när man tar debatten med dom, Sverigedemokraterna lockar väljare när man dissar dom för då stödjer folk SP som en yttrandefrihetens martyr.

 2. Givetvis är det odemokratiskt att vägra ta debatter i parlematariska rum, det skulle du veta om du var demokrat ANders.

  1. Jimmy: På den punkten är vi överens. I valda församlingar är jag inte mot att debattera med SD. Vilket du insett om du följt länkarna.

 3. Att stoppa privatiserings- och nedskärningspolitiken blir inte lätt de närmsta fyra åren med [PR-och-propaganda-]-sen vid rodret. Men chansen ökar åtminstone att oppositionen faktiskt uppträder som en opposition och kraftigt markerar att den orättvisa politiken som råder leder käpprätt fel.

  Det var lite väl mycket korrfel i texten. Ord som emdai kan ta ett tag att tyda.. 🙂

 4. Men varför fortsätta att banka huvudet i väggen?
  I Danmark gjorde man exakt samma sak och ”vänstern” argumenterade på samma sätt. Först när deras rasistparti kom in i riksdagen så försökte man motverka dem genom att sno deras frågor vilket ju bara legitimerade dem mer.

  Skillnaden mellan länderna ligger inte i hur man valt att motverka dem, utan i klasskillnaderna och rasist-stocken.
  Danmark hade större klasskillnader efter de gick in i nyliberalismen tiidigare och därmed hade de större växtpotential för populister och rasister. De hade också en större acceptans för rasism än som fanns i Sverige.

 5. Anders_S:
  Gör jag?
  Jag kanske läste slarvigt men det jag ansåg att vi var oense om var:
  1. Att man inte hade ignorerat och frusit ut SD.
  2. Att det skulle vara effektivt att ignorera och frysa ut SD.

  1. profanum:

   1. Det har man inte gjort inför detta val. Det kanske vi är oense om. Men det förstod jag inte att du menade. Men man har gjort det tidigare vilket var effektivt.
   2. jag anser att det är effektivt. Men inte i den kombination det användes i Danmark, vilket jag skrev. Utan bara förutsatt att man inte anpassar agendan efter dem. Gör man det är mycket ineffektivt. Erfarenheten visar alltså att isolering plus icke-anpassning minskar flyktingfientlighet och rasism (Sverige). Isolering och anpassning har motsatt effekt (Danmark) liksom troligen icke-isolering och anpassning.

 6. Det är svårt att urskilja budskapet med alla -ismer. Kan du inte rensa lite? Räknade till cirka 30 ”rasister”, ”rasism”, ”rasistiskt” i inlägget.

  Viktigt att fokusera på problemen i dagens ekonomistiska samhälle. Marknadskrafterna bryr sig inte om politik – endast moderaternas budget har något intresse för dem.

  Så länge marknaden får styra, så har vi ett avhumaniserat samhälle.

 7. Ja det här är ju ditt område mer än mitt, Anders, men inte har man väl låtit bli att anpassa sig? Både i retoriken (främst Folkpartiet, även förra valet), och i praktiken. Åtminstone minns jag ett föredrag där en som jobbade med Rädda Barnen beskrev hur man genom illegalisering av invandring drev fram ett underproletariat som skulle vara berett att ta vilket jobb som helst till vilka villkor som helst. Men det kan ju förstås vara överdrivet.

  Annars är nog det enda möjliga att agitera för full sysselsättning, som före 1992, med Wigforss’ gamla recept som ledstjärna: Det är ett gigantiskt slöseri att låta folk gå sysslolösa. Vem som helst borde begripa det självklara att det inte kostar något att arbeta, det som kostar är att låta bli.

  1. Jan Wiklund:. Om hur vi ska argumentera är vi överens. Folkpartiet har försökt anpassa sig till SD:s agenda både i förra valet och detta val. Det är en del av förutsättningen för att SD nu slagit igenom. Utan folkpartiets anpassningsförsök och medias ”in i värmen” kanske vi hade kunnat förskjuta genomslaget ytterligare ett val.

   Mn huvudpunkten är fortfarande att det krävs en annan politik för att i längden kunna bekämpa SD effektivt. En politik för full sysselsättning. Osv, som jag skrev i inlägget.

 8. Anders_S:
  1. Det har ju inte alls varit effektivt. 2002 fick de över 1% och 2006 fick de över 2,5%. De har passerat en gräns varje val.
  Man har ju dessutom gjort det även detta val. SD har inte fått delta i större debatter eller fått uttala sig som de andra partierna. Däremot har de etablerade partierna pratat OM SD, då mest för att beskylla varandra.
  2. Det går i steg. I Danmark frös man ut dem ända tills de kom in i Folketinget och sedan anpassade man agendan till dem och sedan övertog man deras frågor. Oavsett steg så växte de.
  Sverige har ju gått igenom steg ett nu och det har gått likadant som i Danmark.

  Sedan spelar det väl ingen roll om partier förtrycker på grund av ras eller på grund av klass (i sin retorik, egentligen är det samma sak) för en socialist borde de betraktas som samma sak.

  1. profanum: Jo det har varit effektivt. Det har försenat deras genomslag med 20 år. Det kallar jag effektivt. Däremot kan det inte stoppa dem i längden, för att då behövs det att den borgerliga politiken slås tillbaks. Det togs in i medias värme inför detta val. Det var felaktigt. Dessutom har vi i 20 år haft en minskande rasism och flyktingfientlighet i Sverige. Effektivt som sagt var.

   Enligt min mening har du fel om utvecklingen i Danmark (jag är på fler vänstermöten i Danmark varje år och har diskuterat det flera gånger med danskarna.

   Ditt sista resonemang är obegripligt.

 9. Anders_S:
  Det har inte försenat, det som har försenat SD:s intåg i riksdagen är att vi haft mer klassjämlikhet än Norge och Danmark.
  Annars har ju SD behandlats precis som motsvarande partier i Norge och Danmark.

  Det sista handlar bara om att jag som socialist struntar i om det är rasister eller kapitalister som styr*, och att det inte finns någon anledning att behandla rasister annorlunda än kapitalister, eller att skydda ett kapitalistiskt samhälle från rasism.

  *I Sydafrika t.ex. bytte man rasismen mot kapitalismens och de svarta är idag fattigare, har mindre möjlighet till vård och ordentlig grundskola än under rasismen.
  Kapitalismen i sig själv slår förvisso bredare än rasismen, men den slår lika hårt eller hårdare.

 10. ”Jimmy: På den punkten är vi överens. I valda församlingar är jag inte mot att debattera med SD. Vilket du insett om du följt länkarna.”

  Ok, det är möjligt att jag inte såg alla dina nyanser, i sådana fall ber jag om ursäkt.

  Men det finns faktiskt mer i demokratibegreppet än så. Demokrati handlar om att man har rätt att välja mellan åsikter, detta förutsätter att åsikter möts och det sker inte om debatt inte existerar. Således, debatt mellan olika åsikter är precis lika viktigt innan valen som efter.

  Nu kan du ju säga att det är en demokratisk rättighet att vägra debatter också – det är helt sant, i Sverige finns ingen lag om att man måste acceptera demokratin (och detta förhållande mot sin motsats måste en demokrati acceptera, annars är man ingen demokrati alls. Se på Tyskland tex).

 11. ”profanum: Jo det har varit effektivt. Det har försenat deras genomslag med 20 år. Det kallar jag effektivt.”

  SD är ju knappt ens 20 år och att de skulle kommit in i riksdagen 1988 tror jag inte att de själva ens skulle tycka hade varit så bra. Vill minnas att riksdagslistan det året var på 6 namn, där låg nivån.

Kommentarer inaktiverade.