Moderaterna stärker sin ställning i regeringen

Som förväntat med tanke på valresultatet stärker moderaterna sin ställning i regeringen. Antalet moderata ministrar ökar, inte främst på bekostnad av de andra allianspartierna utan för att antalet ministrar ökar totalt.

Valsegerna och den nya regeringen innebär så vitt jag kan förstå en ökad satsning på privatisering av gemensamt ägda och kontrollerade tillgångar. Något som innebär ökade inkomsklyftor och minskade resurser till människor som redan har små resurser. Så har det redan blivit på grund av exempelvis Vårdval Stockholm, vilket visats av en artikelserie i SVD, där medelklassområden fått fler vårdcentraler medan arbetarklassområden fått färre. Privatiseringen av skolor har lett till ökad segregation där över- och medelklassbarn numera kan gå i egna skolor där man slipper de stökiga och ”lågpresterande” eleverna. En sådan segregationspolitik kommer utan tvivel att fortsätta och vi kan förmoligen förvänta oss privatiseringar av akutsjukhus så att vi steg för setg får ett sjukvårdssystem som liknar det i USA allt mer. Dvs ett dyrt sjukvårdssystem där fattiga får sämre vård.

På arbetsmarknadsområdet kan vi örvänta oss att anställningsskyddet urholkas mer och i praktiken avskaffas. Detta genom att man gynnar lösningar där tillfälliga anställningar och inhyrd personal gynnas och utvecklas. Till men för anställda och gagn för förtagens vinster. Kapitalisterna blir rikare och arbetare fattigare som en konskvens av att osäkra anställningar kan utnyttjas för att tvinga ner lönerna. Arbetslösheten lär inte heller minska nämnvärt och med den försämring av a-kassan som skett så ökar klyftorna mellan människor allt mer. Förmodligen kommer vi att får se av den varan.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Peter Andersson, Scaber, Röda Malmö, Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Moderaterna stärker sin ställning i regeringen”

  1. Pingback: Löner och vinster

Kommentarer inaktiverade.