Elmarknaden – konsekvenser av privatisering och avreglering

Konsekvensen av avregleringen och privatiseringen av elmarknaden har blivit att tre storbolag i stort sett kontrollerar all svensk elproduktion och eldistribution. Detta utnyttjar dessa bolag till att skörta upp konsumenterna. Elpriset har stigit avsevärt efter avregleringen. Även ägarkoncentrationen steg rejält efter att privatisering och avreglering ägt rum. De tre jättebolagen Vattenfall, Fortum och Eon tar ut stora vinster och periodvis rena ockerpriserna därför att de på egen hand kan styra och ställa med var, hur och när elen ska produceras och hur elpriserna därmed blir.

Hela systemet med marknad fungerar inte när det gäller elen. Elproduktionen styrs inte av efterfrågan och kan int ehlelr göra det då det är naturen som till stor del bestämmer, dvds hur mycket det regnar, hur kallt det är sov. Att konsumenten inte har något att säga till om gör att de tre storbolagen kan sätta priset i princip hur de vill.

Marknad fungerar inte på ett område där kund och säljare har helt olika förutsättningar och möjligheter eller på ett område där naturen bestämemr en hel del om hur, var och när el kan produceras. Det enda rimliga är att åter reglera elmarknaden, att avprivatisera den och att avskaffa avkastnings-(vinst)kraven i statliga företag. Det är ju ointressant hur (vilken väg) kapitalet/pengarna/vinsterna som kraftverken vi alla äger (inklusive de vi också borde äga) genererar kommer oss alla till godo.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Elmarknaden – konsekvenser av privatisering och avreglering”

 1. Hej Anders,
  det är naturligtvis fritt fram att tycka vad man vill om huruvida avregleringen av elmarknaden varit bra eller inte. Dock bör man grunda sina åsikter på korrekt information.

  Ett vanlig missuppfattning är att vi har en ”svensk” elmarknad med tre stora aktörer. Det finns ingen svensk elmarknad. Det är ungefär som att Volvo och Scania skulle ha total kontroll på alla lastbilar som säljs i Sverige, bara för att deras fabriker finns i Sverige. Vi importerar och exporterar el hela tiden, varje timme, varje dag. Det som sätter begränsningarna i elöverföringen är ledningarna, men det är inte Sverige som är gränsen. Konkurrensverket och Energimarknadsinspektionen vid flera tillfällen analyserat elmarknaden och kommit fram till att vi har en nordisk elmarknad som blir alltmer europeisk. De fem största producenterna – Vattenfall, EON, Fortum, DONG och Statkraft har tillsammans en marknadsandel på ca 60%. KKV konstaterar att på en sådan marknad har inget av företagen, var för sig, eller tillsammans, en marknadsandel som tyder på dominans.
  Att elbolagen skulle sätta vilka priser dom vill osv är ren nonsens. Så funkar det inte och det vet alla som har någorlunda insikt om hur elmarknaden och dess prissättning fungerar.

  Det andra stora missförståndet är orsakerna bakom att elpriset gått upp efter avregleringen. Det stämmer att elpriserna (i snitt) gått upp, men vad beror det på? Svaret är politiska styrmedel. Framför allt är det ökade skatter, införandet av handeln med utsläppsrätter och införandet av gröna elcertifikat. Det är alltså mycket medvetna styrmedel (som även ditt parti också står bakom) för att politikerna vill att det ska kosta mer med energi och det ska löna sig att satsa på förnybar energi osv.

  Klaga gärna på elmarknaden, men gör det med rätt argument!

  1. Oskar (som ju är en slags propagandaminister för Vattenfall): Jag har inte skrivit något som motsäger det du säger. Dessutom har vi möjligtvis en svensk-norsk elmarknad som jag förstått det rätt. Överföringskapaciteten till övriga länder är väl för låg för att man ska kunna prata om en fungerande marknad. Men även om det hade varit en större elmarknad så är det ändå ett oligopol i praktiken. Även 5 bolag är ett oligopol. DONG har väl inga kunder i Sverige, inte Statkraft heller som jag förstår det (det är ju möjlgit attd et förekomemr, men dte vet jag inget om) så ditt resonemang är nog helt enkelt inte hållbart. Din information förändrar inget i mitt inlägg (dessutom kände jag redan till den när jag skrev) och innebär ingen ändrad uppfattning från min sida. Sen är det 60% av konsumnetmarkanden du menar eller är det 60% av prdouktionen du menar. Handlar det om konsumentmarknaden är det ju ointressant. De flesta små köper ju av de tre (eller 5 stora).

   Det är klart att de stora elbolagen är de som bestämmer priserna. En enskild konsument, som exempelvis jag, kan inte påverka mer än marginellt. Tror du nåt annat är det du som är naiv (men det är ju ditt jobb att argumentera som du gör så kanske är det fel att kalla dig naiv). Argumentationen kring de politiska besluten är också felaktig (eller ska jag kalla det propaganda) vad jag kan förstå. Elpriset har gått upp oavsett dem. Men det vet andra bättre än jag.

   Sen vet jag inte om det är korrekt att ett statligt bolag håller sig med en propagandaminister. Det bryter säkert mot nån förordning eller lag. 😉

 2. Hej igen,
  60% är marknadsandelen för de fem största på producentsidan, och det är ju dom du anklagar för att sätta priset (dvs priset till spotmarknaden). Det är inte en anmärkningsvärd siffra, inte heller Konkurrensverket anser det. Men dom kanske också är en del i denna jätte-konspiration?
  På elhandelssidan är det många fler aktörer, där har ingen aktör en högre andel än 20%.

  Jag har inte påstått att en enskild konsument har stor påverkan på elpriset (man kan påverka sin elförbrukning och därmed sitt elpris), men poängen är att en enskild aktör som t ex Vattenfall inte heller kan ”bestämma” priset, en sådan marknadsdominans finns inte.

  Jag håller för övrigt med om att det vore jättebra om överföringskapaciteten ökade – inte minst ur ett konkurrensperspektiv, men även ur ett miljöperspektiv.

  Du är för övrigt välkommen till mitt ministerium så kan vi snacka vidare.

  Hälsningar från propagandaministern

  1. Oskar: Och vad är andelen på producentsidan I Sverige? Betydligt mer antar jag med tanke på att de tre helt och hållet kontrollerar kärnkraften plus huvuddelen av vattenkraften. Hur stor andel av elförbrukningen i Sverige importeras och av vem? Dessutom pratar jag om alal priser, inte bara priset på den el som säljs via spotmarknaden.

   Vem har pratat om konspiration. Nåt sånt vet jag inget om. Men det är ju inte speciallet förvånand om storbolag har överenskommelser. Det har ju förekommit både lagliga och olgaliga sådna i många branscher i Sverige genom historien. Vilket naturligtvis inte betyder att det skulle göra det bland elproduktionsbolagen. Kapitalismen har nu sitt funktionssätt och om ett bolag kan maximera vinsterna genom olika metoder så gör man förstås det. det är liksom vitsen med kapitalism.

   Erbjuder du mig ett jobb? Eller vad? Jag behöver ett nämligen.

  2. Att prata om en nordisk elmarknad ser jag helt enkelt som befängt. Under 2009 producerades 133,7 Twh i Sverige. 4,7 Twh importerades. Importen är försumbar kan man nog säga. Av det som producerades i Sverige stod kärnkraften för 50 Twh och vattenkraften för 65,3. Utöver de tre stora finsn endast ett störr ebolag till i Sverige och det är Skellefteå Kraft. Deras produktion av vattenkraft är 2,6 Twh ochh deras andel i kärnkraften 0,5 Twh (men prdouktonen i kärnkraftveken kontorolleras i praktiken helt och hållet av de tre stora). Följaktligen står de tre stora bolagen, svenska statens Vattenfall, finska statens Fortum och Eon för omkring 110 Twh av den svenska elproduktionen. Vilket utgör 82% av produktionen i Sverige. Lite mer än de 60 som du vill göra gällande, Oskar.

   Genom kontrollen över kärnkraftverken (som de tre dessutom äger tillsammans i olika kombinationer) och vattenkraftverken kan bolagen styra produktionen som man vill i praktiken. Man kan styra den på ett sådant sätt att man kan producera när man tjänar mest eller på sådana villkor att man alltid maximerar sin egen förtjänst. Det behövs inga konspirationer och inga överenskommelser för det.

   1. Som ett exempel på koncentrationen kan nämnas att för att uppnå en andel på över 80% av produktionen på 1970-talet så blir det inblandade antalet bolag betydligt fler än 3 stycken. Det blir förutom Vattenfall också Sydkraft (nuvarande Eon), AB Svarthålsforsen (då ägt av Stockholms Energi, numera ägt av Fortum), Skellefteå Kraft, BÅKAB (SCA), Korsselbränna, Billerud, Uddeholm, Stora Kopparberg, Krångede, AB Skandinaviska Elverk, Gullspångs Kraft, AB Aroskraft, Graningeverkens AB, AB Storboforsen, Harrsele (Modo), KemaNobel, Långå, Bjurfors, Oskarshamns Kärnkraftsgrupp (som då var ett självständigt bolag, vilket det inte är idag) och Voxnans Kraft. Kanske har jag räknat upp ett för lite eller ett för mycket, men alla inser vidden av kapitalkoncentrationen och monopoliseringen efter avregleringen.

 3. Det är riktigt att Vattenfall, EON och Fortum har nästan 90% av elproduktionen i Sverige, men det är helt irrelevant. Det är lika irrelevant som att Ringhals har nästan 100% av elproduktionen i Halland. Det är också sant, men irrelevant. Eftersom vi inte har en svensk – eller halländsk – elmarknad.
  Siffran 4,7 TWh är Sveriges nettoimport (dvs allt vi importerar minus allt vi exporterar). El-ledningarna till våra grannländer är fulla av el varje minut – ibland import, ibland export.

  Återigen, det finns ingen svensk elmarknad. Du kan alltså lika gärna ifrågasätta Ringhals marknadsdominans i Halland, och dess möjligheter att kontrollera marknaden, styra elpris osv. Varför är det ingen som gör det?

  1. Ja, nettoimport. Men det är det intressanta. Det fisnn ingen egentlignordisk elmarknad, överföringskapaciteten är för liten. Det är bara propaganda och försk att slå blå dunster i ögonen på folk av storbolagens propagandister som Oskar (som är Oskar Ahnfelt, anställd för just det ändamålet i Vattenfall och just därför tycker jag det är konstigt att han vill vara anonym. Han försöker framställa sig själv som nån oberoende kännare och tyckare, men det är han alltså inte och därför tillkännager jag hans fulla namn här. På en del andra sajter skriver han ut vem han är och var han är anställd. Värdera vad han skriver utifrån vem han är).

   När det gäller Halland så går huvuddelen av den el som producerar ut ur landskapet via ledningar som har tillräcklig kapacitet. Det är alltså inte jämförbart. (fast storbolagen och politikerna vill nu på konstgjord väg skapa olika elmarknader i olika geografiska delar av Sverige, vilket kommer att innebära mer profiter, större vinster till storbolagen)

Kommentarer inaktiverade.