Nymanbolagen – Crescent

Del 9 av 11 i serien Fler före detta finansfamiljer

1878 startades en finmekanisk verkstad i Uppsala av instrumentmakaren Anders Fredrik Nyman. 1888 tillverkades den första cykeln. Vid Anders Nymans död 1889 tog hans änka över rörelsen. 1893 tog sönerna Janne Nyman och Adolf Fredrik Nyman (-1923) över, samma år bildades A.F.& J. Nymans instrumentmakeri och velocipedfabrik. 1899 ombildades företaget till aktiebolag, AB Nymans Verkstäder. 1901 tillverkades 500 cyklar av märket Hermes. 1903 presenterade Nymans en motoriserad cykel. 1917 grundade man dotterbolaget Uppsala Gummi AB och 1921 hade produktionen stigit till 2 500 cyklar. 1925 tillverkades den första motorcykeln. Gummitillverkningen flyttade till Stockholm 1920 i samband med att Nymans köpte AB Stockholms gummifabrik i Bromma. Gummitillverkningen såldes 1937.

Nymans satsade från 1930-talet på uppköp av andra cykeltillverkare, medan konkurrenten Monark satsade på diversifiering till andra branscher. 1931 köptes Velicopedaktiebolaget Lindblads, Stockholm som tillverkade cyklar med märket Crescent samt var generalagent för Harley-Davidson och Fichtel & Sachs. Lindblads produktion flyttades successivt till Nymans i Uppsala. Därfter följde ytterligare uppköp, Östergötlands Velocipedfabrik Aktiebolag (cyklar av märket Vega) i Linköping år 1933, Wiklunds Velocipedfabrik (Nordstjernan) i Stockholm år 1939, 1948 Aktiebolaget Velocipedaffären Victor (Hinden), 1951 Nya Aktiebolaget Ljuddämparefabriken, 1956 M.Berlin & Co AB i Värnamo (Apollo). Produktionen överfördes i samtliga fall till Uppsala. Slutligen köptes A/S Nordisk Cykelfabrik i Köpenhamn år 1948.

Nymans tillverkade även billighetsmärkena Olympia, Minerva, Frey och Tellus. Fabrikationen bestod även av hel- halvfabrikat som sedan såldes under andra namn. 1947 bytte moderbolaget i koncernen namn till Nymanbolagen AB. Vid denna tid hade bolaget omkring 1 300 anställda. 1950 tillverkade man 150 000 cyklar, 15 000 motorcyklar samt halvfabrikat och delar till ytterligare 100 000 cyklar och totalt hade företaget 1 600 anställda.

1960 fusionerade företaget med familjen Warborns Monark AB och 1963 flyttades all tillverkning av cyklar, mopeder etc från Uppsala till Varberg. Det fusionerade bolaget hade 5 000 anställda. Kvar i Uppsala blev tillverkning av båtmotorer och gräsklippare. Denna tillverkning köptes av Volvo-Penta år 1973 och lades ner 6 år senare. Moderbolaget, det tidigare Nymanbolagen AB, bytte 1964 namn till Monark-Crescent AB. Idag tillhör varumärket Crescent Grimaldikoncernen.

Läs mer: Ny Teknik,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Unander-Scharin – Norrbottens och Västerbottens skogsbaronervon Kantzow – från slaverivinster till Kanthal och Facit >>
Advertisements