Gärna en nordisk förbundstat

42% av nordborna är tydligen positiva till tanken om en nordisk förbundsstat. Jag kan också tänka mig en sådan. De flesta av oss pratar i stort sett samma språk (även om danskarna har svårt med uttalet) och vår kultur, våra vanor och vår historia är gemensam.

En nordisk förbundsstat skulle dessutom bli en väldigt stark stat med flera ben att stå på, svensk och finsk skog och skogsindustri, norsk olja, isländskt fiske och danskt jordbruk. Så varför inte.

Men kanske skulle det i så fall vara en förbundsstat med fler än 5 delstater, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sameland, Sverige och Åland vore väl rimligt. Sameland med tanke på ursprungsbefolkning och gemensam kultur över de nuvarande gränserna, Åland och Färöarna med tanke på deras rättsliga och konstitutionella status idag. Och sen får väl Grönland rösta om de vill vara med eller inte.

Sen kanske man också bör diskutera de baltiska länderna eventuella medlemsskap i en nordisk förbundsstat. Estland och Lettland känns ju ganska givna, men Litauen vet jag inte om det skulle vara rimligt med.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Och varför inte Skåne, Götaland, Svealand och Norrland?

  Var och en med egen valuta, givetvis! Att tvingas underordna sig Stockholms ekonomiska behov har alltid varit Norrlands förbannelse.

 • Cheng

  ”(även om danskarna har svårt med uttalet)”

  Det där är ju struntsnack. De som sticker ut i Skandinavien är svenskarna, som förstår både norrmänn och danskar sämre än vice versa, samtidigt som de i sin tur i mycket högre utsträckning kan förstå svenskt tal. Dessutom har danskar och norrmänn sinsemellan i praktiken 100% verbal kognition.

 • Hans Norebrink

  ”Verbal kognition” Wow!

  Jag har alltid varit för ett mer enat Norden, och tycker vänstern borde uppmärksamma frågan, så nu blir jag glad. Men menar du en regelrätt federation så vi i praktiken blir ett land? Där är jag inte med.

  Länderna ska vara självständiga men kanske konfederativt enade, ha något juridiskt och rättsligt som enar dem, plus en slags regelbunden samordning av intern och extern politik. Kanske i ett nordiskt parlament i typ Göteborg. Eller Östersund. Norden bör vara ett gemensamt block inom EUropa.

  Grönland hör geografiskt och etniskt-befolkningsmässigt till Nordamerika och inuiterna där. Bäst vore om inuiterna i Kalalit Nunat (Grönland), i det självstyrande inuitområdet i norra Kanada, och inuiterna i norra Alaska kunde bilda en enhet, knuten till USA/Kanada (delstat i båda?).

  Åland borde föras till Sverige, Tornedalen till Finland efter eventuellt lokalt och binationellt samtycke. Småstaterna Island och Färöarna kanske kunde gå samman, de har ju mycket gemensamt. Lettland och Litauen har ju inget med Norden att göra. Däremot kan jag tänka mig Estland som nordisk medlem, då de språkligt, geografiskt och kulturellt hör samman med Finland. Samerna är nog för svaga för en egen delstat.

  Under den nationella nivån borde man istället för teoretiska ovanifrånkonstruktioner som typ Västra Götaland bygga regionerna på de gamla landskapen och därmed utnyttja den gamla identitetsmässiga samhörighet som finns där.

  Exempelvis är Västergötland med Bohuslän som kust, plus södra Dalsland och nordligaste Halland en rimlig enhet som kombinerar gammal historia med senare utveckling. Den regionen skulle i sin tur bestå av Storgöteborg, Bohuslän, Sjuhärad och Älvsborg.

  Värmland och norra Dalsland är en naturlig enhet miljömässigt och näringsmässigt (de är en del av bruksindustri- och skogsläns-området Att inte utnyttja den enorma positiva glada samhörighets-känslan i Värmland till att forma en egen modern region vore idiotiskt.

  Nationer kan inte skapas på vilket ”material” som helst, då misslyckas de, som Belgien idag. Samma gäller regioner.

  • Anders_S

   Hans. Hu rman gör har jag inte tagit ställning till. Lettland är en svensk koloni i praktiken. Svensk banker och företag dominerar näringlsivet där såväl som I estland. Estland står närmare Sverige, både historiskt och politiskt än Finland (som det ju däremot nästan delar språk med). Det somm Wetterberg, som strata debatten, har förelagit är en löst sammanhållen federation/förbundsstat av modell Schweiz. Inte en hårt sammanhållen av modell Tyskland.

 • ”De flesta av oss pratar i stort sett samma språk (även om danskarna har svårt med uttalet)”

  Har du inte glömt bort finskan nu? 😉 Den är mycket svårare att förstå för t.ex. en svenskspråkig än danska. (om vi antar att denna svenskspråkiga varken har några kunskaper i finska eller danska.)

  • Anders_S

   Sofia: Nej, jag har inte glömt bort finskan. De flest av oss pratar ju ändå samma språk. Bokmål (norska) och danska är samma språk, men med olika uttal, bokmål är lätt att förstå. Det totala antalet som förstår svenska-bokmål är 15-16 miljoner. Lägg till danska och vi är över 20 miljoner. Det totala antalet som förstår finska (inklusive esterna) är kanske 8-9 miljoner. Till detta kommer sen nynorsk, isländska, färöiska och de olika samiska språken.

 • Jerry

  En nordisk förbundsstat….?
  Skulle då alla sluta prata skit om varandra?!

  Det har varit tidigare ett försök att bilda en pannskandinavisk satellitkanal…

  ”…dessutom bli en väldigt stark stat med flera ben att stå på, svensk och finsk skog och skogsindustri, norsk olja, isländskt fiske och danskt jordbruk. Så varför inte.”
  Det norska oljan som skall ge välstånd för Sverige är bra, men hur tacklar du NATO medlemskap?
  Bilda en nordisk förbundsstat – plötsligt är det OK med NATO….

  Kritiska ord om Sveriges EU-medlemskap – då skall man bilda en union som sprack tidigare – men det har du glömt.

  • Anders_S

   Jerry: Jag är inte mot EU.

 • Hans Norebrink

  Hela Europa ska vara med i EU, men lämna NATO för en egen försvarsunion. EU bör samtidigt demokratiseras, det vill säga ta bort sin nyliberala konstitutionalism. Bli ett kontinentalt demokratiskt projekt av fria och jämlika nationer – politiskt, ekonomiskt, militärt.

  I detta EUropa kan regionala band bildas. Som Norden med dess historiska, kulturella, geografiska och delvis språkliga och miljömässiga samhörighet.

  Västra Balkan bör genast få komma med utan att behöva leva upp till inträdeskraven. Det utvecklas bäst om det befinner sig inom EUropa. Dessutom är det bra att få med nya stater med stor muslimsk befolkning för att befästa islam som en europeisk religion.

  Ryssland bör tillhöra EUropa, plus västra Sibirien. Östra Sibirien hör geografiskt, historiskt och delvis befolkningsmässigt till Östasien och bör vara med i ett unionsprojekt för östra Asien. Det kan ses som ett avkoloniseringsprojekt att göra så.

  Alla kvarvarande europeiska kolonier och besittningar utanför EUropa bör överlämnas till närmaste unionsprojekt. Som småöarna i Karibien som bör tillhöra Sydamerika eller Nordamerika. Som de franska öarna utanför Madagaskar som bör tillhöra Afrika. Som franska och andra besittningar i Oceanien som bör tillhöra den kontinenten.

  Det är ren löjan att exempelvis Franska Guyana ska tillhöra EUropa. Det är att hindra enhetsarbetet i Sydamerika dit landet självklart hör.

  • Anders_S

   Hans: Jag tycker också att hela Europa ska vara med i EU. Dvs även Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Serbien, Kosovo osv. Om EU:s grundlag är vi också överens. Inriktningen bör vara att förändra EU, inte gå ur. Så resonerar resten av Europas vänster, utom den i Sverige och Norge.

 • hugin

  Nordisk förbundsstat – Jabba ! Det har jag tyckt i hela mitt liv eller i varje fall sedan historielektionerna på mellanstadiet och det Kalla Krigets kranka blekhet drabbade ens omvärldsförståelse.

  Jo, det är absolut en federation som vi ska ha. Jag råkade vara en av dem som ingick i Gbs Univ. svarspanel där detta togs upp.
  Vi har redan en konfederation. Nordiska Rådet med vidhängande dokument är en konfederation. Samordning av lagar och rättigheter är ju ingen tillfällighet.
  Det vore dessutom ett fruktbart sätt att utmana stormakterna på vad gäller hegemonin i Europa. Därför kommer Grönland och Baltikum att bli svårlösta problem. Island rent ut av ?

  Alla inser väl att en sådan federation måste beväpna sig till tänderna ?

 • Pingback: Nordisk förbundsstat, ja tack. « Annarkia()

 • Hans Norebrink

  Grönland = Nordamerika. Island = Norden. Södra Baltikum = inte Norden. Beväpningen ska finnas i EUTO (European Union Treaty Organision), Ett demokratiskt EU som brutit med USA och försvarar EUropa, inte USA-imperialismens nya kolonialkrig.

 • Hans Norebrink

  Mellan globalt och nationellt är det rimligt med en kontinental beslutsnivå. En sådan finns idag i form av EU. Varför slösa energi på en negativ kampanj för att gå ur istället för att förändra inifrån?

 • hugin

  Jag håller med Anders_S och Hans N. Vi ska vara kvar i EU och vrida det åt vänster. För att lyckas med det behövs att vi börjar med vårt eget lilla land – ett problematiskt projekt vad det verkar – och att Nordiska Rådet stärks. Gårdagens gemensamma nordiska krav om representation i G 20 var därför mycket bra.