Är man terrorist fast man inget gjort?

I Göteborg pågår just nu en rättegång gentemot två unga män för terroristbrott. En av de åtalade, en 22-åring ska ha erkänt att han varit på träningsläger med organisationen al-Shabab i Somalia. Men jag ifrågasätter det faktum att man varit på träningsläger med en väpnad motståndsrörelse i Somalia är fog nog för att man ska vara misstänkt för terrorbrott eller för att planera ett terrorbrott. För al-Shabab må vara en obehaglig rörelse som säkerligen begår många övergrepp i Somalia. Men nån terroristorganisation är det mig veterligen inte då man enbart är verksamma i Somalia och med normal krigföring och den brutalitet sådan kan föra med sig.

Inte ens innehav av dokument om martyrskap och liknande är bevis för att man är en terrorist eller förbereder något terroristdåd. Därför ställer jag mig ytterst tveksam till hela åtalet mot de unga männen. Det är förmodligen ett utslag av samma obefogade terroristnoja som ledde till gripanden för ett icke-existerande bombhot.

Historiskt har man i Sverige enbart betrakta dem som gjort någonting som terrrorister. Enbart medlemssakp i en organsiation som betraktas som en terroristorganisation har i allmänhet inte föranlett misstankar och inte ens alltid övervakning. Det kan vara denna svenska inställning som lett till att USA organiserat ett eget övervakningsarbete i Sverige, eventuellt ett olagligt sådant, men ändå troligen i samrabet med nån av de svenska säkerhets- och underrättelstjänsterna. I så fall troligen MUST, militärens underättelse- och säkerhetstjänst. Säpo å sin sida är nu de som utreder om något brott begåtts.

Intressant?
Bloggat: Annarkia, Magnihasa, Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Är man terrorist fast man inget gjort?”

 1. Den klassiske liberale engelske historikern Thomas Macaulay kommenterade terroristlagstiftning i en essä från cirka 1830. Essän handlade om striderna mellan katoliker och protestanter i England på 1500-talet och om dödsdomar som falangerna riktade mot varandra. Macaulays uppfattning var klar: att vara medlem i en organisation kunde aldrig legitimera att man blev dömd. För de flesta – även devot religiösa – är det ett mycket långt steg mellan att anse att någon är ond och bör dödas, och att faktiskt döda någon.

  Att ge sig till att döma folk för vad de tycker skapar mer våld än det hindrar, ansåg Macaulay, och anger exempel ur den engelska historien.

  Ibland är det svårt att tro att upplysningen går framåt.

 2. Javisst är han terrorist juridiskt sett, eftersom definitionen av en terrorist är någon med anknytning till en terroristorganisation, och al-Shabab är en terrororganisation har de bestämt.

  Och eftersom det finns terrororganisationer som inte finns, al Qaida till exempel (det är ju inte en organisation), så räcker det att en trovärdig källa säger att personen är med i al Qaida för att personen ska bli terrorist. En trovärdig källa skulle i detta fallet kunna vara en större underrättelsetjänst, eller någon som berättar det under ett ”förhör”.

  Men en mer konservativ tolkning av ordet terrorist skulle kunna vara någon som försöker driva en politisk kamp genom våld och/eller hot, dvs management by fear eller försök till management by fear. Och terrorister i den meningen är killarna säkert inte.

  1. Hans: Så är nu inte definitionen i svenska lag. Utan en terrorist är den som planerar eller utför en terroristhandling. I Sverige är det inte olagligt att tillhöra al-Shabab, Hamas eller Al-Qaida. Man kan inte åtalas för att var emdlem i en organsiation utan bara för vad man gjort. tidigare gällde det endast vad man gjort i Sverige, nu förösker man töja på lagen och döma även för vad man gjort eller eventuellt planerat göra i andra länder. Jag finner en sådan tillämpning av lagen mycket tveksam.

Kommentarer inaktiverade.