Asiens tid – igen!

Boknytt
Den moderna världens ursprung
Robert B Marks
Arkiv förlag

Asiens tid – igen !

Det här är en genial bok som begripligt sammanfattar världens historia på 200 sidor. Ett måste för alla samhällsintresserade. Nyare forskning är integrerad i boken och visar en annorlunda bild av mänsklighetens förflutna. Glöm alla etnocentriska tankar om att Nords rikedom skulle bero på den vita rasens överlägsenhet, den europeiska kulturens rationalitet, eller Västerlandets effektiva politiskt-ekonomiska system.

Mellan 1400 och 1800 dominerade Asien (Indien och Kina) världen, och snart är vi där igen efter ett 200-årigt västligt mellanspel. Det var först med industrialismen som Europa började dra ifrån och förstöra de dåtida effektiva asiatiska ekonomierna. Det var många tillfälligheter och diverse globala orsaker som gjorde att just England och Västeuropa råkade bli ”moderna” först.

Europa hade stulen arbetskraft från Afrika och stulet land i Amerika som stöttade dem via export och import. England råkade ha lättillgängligt stenkol. Kol och kolonier gynnade industrialiseringen, som i sin tur gynnade militariseringen. Misslyckandet att efter romarriket skapa ett nytt imperium i Europa ledde till krigskappustning mellan konkurrerande nationalstater i Europa. Liksom till kapprustning i bygget av starka stater och ekonomier.

Vidare till imperialistisk konkurrens mellan Europas nu militärt överlägsna stater, som därför kunde dela upp världen i kolonier. Detta samtidigt som Indien var försvagat och Kina hade gett upp kontrollen över handelshavet Indiska oceanen. Och samtidigt som det spanska silvret från Latinamerika gick till Kina, och vidare till England som betalning för det opium England tvingade på kineserna. På det en ovanligt fasansfull El Niño-megatorka som drabbade Syd.

Men köp och läs boken själv, jag kan inte göra den rättvisa. Den kommer att bli en klassiker i paritet med Jared Diamonds ”Vete, vapen och virus”. Båda sådana här extraordinära nytolkande ögonöppnarböcker som dyker upp alltför sällan.

Läs mer: Dagens Bok,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements