Att bekämpa rasism, fascism och SD

Del 5 av 12 i serien Fascismen idag

Det viktiga när det gäller Sverigedemokraterna (SD) är kanske inte vad man kallar dem. Men vad man kallar dem och hur definierar dem har eller kan ha betydelse för hur man bekämpar dem. Därför spelar definitionen av SD också en viss roll. I debatten kring detta har flera debattörer i Internationalen, som exempelvis Anders Hagström och Benny Åsman, framhävt vikten av Trotskijs analyser och beskrivningar av fascismen på 1930-talet. Detta är naturligtvis viktigt och Trotskijs texter och analyser har naturligtvis mycket att säga oss än idag.

En av de som analyserat fascismen och använt sig av Trotskij är Manuel Kellner från Tyskland, en ledande kamrat inom Fjärde Internationalen (Socialistiska Partiets internationella organisation). Han klargör något om både Anders Hagström och Benny Åsman tycks ha missat. Nämligen det faktum att världen idag ser annorlunda ut än på 1930-talet. Ja, världen av idag är radikalt annorlunda än då och skiljer sig även radikalt från den period när 68-vänstern radikaliserades på 1960- och 1970-talet.

Jag tycker både Anders Hagström och Benny Åsman samt andra med liknande ståndpunkter som de framför har svårt att frigöra sig från både en schematisk och dogmatisk tolkning av klassikerna och från den världsbild som de skapade sig som unga på 1960-talet och 1970-talet. De missar att världen förändrats radikalt sen dess. De verkar inte acceptera att världen och många av de saker som finns i världen ser annorlunda ut på grund av dessa förändringar.

Manuel Kellner gör inte den missen. Han betonar att man inte rakt av kan applicera Trotskijs definition och beskrivning av fascismen som en beskrivning av fascismen av idag. Han betonar att man måste vara försiktigt när man använder sig av Trotskijs analyser och texter för att försöka förstå dagens värld. De är användbara, men bara om de används med förnuft. Med detta sagt ska jag går över till att lite kort titta på Sverigedemokraterna av idag.

Många har invänt att SD inte är korporativister, ett av de centrala kännetecknen på en klassisk fascism. Denna invändning är som jag ser det helst falk. SD är anhängare av folkhemmet, en i grunden korporativistisk och nationalistisk idé. Att även socialdemokraterna varit anhängare av idén förändrar därvidlag ingenting.

Sverigedemokraterna är vidare inget nyliberalt parti med en liten statsapparat och en helt fri ekonomi som mål. Snarare är man ett mer traditionellt konservativt parti som är för en stark stat. För en omhändertagande storebrorsstat kanske man kan uttrycka det. Detta framgår klart i de partiprogram som SD haft genom åren. Partiprogram som har en klar programmatisk och historisk kontinuitet tillbaka till Per Engdahl och Nysvenska rörelsen. När Bevara Sverige Svenskt (BSS) skrev sitt första program år 1979 var det som ett kalkerpapper på Engdahls idéer som de formulerats under 1970-talet. Det är i allt väsentligt samma program som Sverigedemokraterna har än idag. Sverigedemokraterna är alltså ett starkt nationalistiskt och konservativt parti.

Vidare är man ett rasistiskt parti. Den omhändertagande staten ska inte vara till för alla. Men inte hur som helst och bara rätt upp och ner. Precis som på 1930-talet då antisemitismen var den centrala rasismen för den tidens fascistpartier så fins en motsvarighet idag. Det handlar om islamofobi som är den centrala axeln kring vilken all sverigedemokratisk politiskt formuleras. Islamofobin är för Åkesson och SD vad antisemitismen var för Hitler och det tyska nazistpartiet.

Utifrån ovanstående och med utgångspunkt från Kellners analys så menar jag att SD idag bäst kan beskrivas som ett fascistiskt parti. Det handlar om en modern fascism för dagens värld med islamofobi som centralt och gemensamt fokus. En fascism som bygger på mobilisering underifrån precis som på 193o-talet, en fascism som bygger på att man kan få stöd från vanligt folk, arbetare och småborgare.

Men en sak saknar denna moderna fascism. Än kanske man ska säga. Det är beväpnade huliganer, stormtrupper. Dessa använde fascismen på 1930-talet för att krossa fackföreningar och arbetare i kamp. jag tror att den viktigaste anledningen till att det inte finns idag är att arbetarrörelsen idag är så svag att det inte behövs. Arbetarkampen är i stort sett obefintlig och arbetarnas organisationer är byråkratiska maskiner utan kraft.

Hur bekämpar man då en sån här modern fascism? Jag menar att man måste göra det på flera olika sätt och plan samtidigt.  Och man måste då också beakta att SD:s rasism är en produkt av och dessutom sammanflätad med allianspartiernas politik. En politik som drabbar fattiga och arbetare. Det är i den politiken som sverigedemokraternas idéer kan få näring och utifrån den som SD kan få stöd.

Rasismen, fascismen och sverigedemokraterna bekämpas bäst genom att inte fokusera på SD i sig själva utan genom att fokusera på politik. Rasism och fascism ska alltså främst bekämpas politiskt och ideologiskt. Man måste alltså erbjuda andra lösningar på de problem som finns och som SD bara har en enda lösning för. Det måste också vara trovärdiga lösningar som folk kan förstå.

Emellertid måste också rasismen, fascismen och sverigedemokraterna bekämpas organisatoriskt. För utan starka och kampvilliga organisationer kan inte rasism och fascistiska partier bekämpas. Det krävs alltså en återupprustning av arbetarrörelsen och alla dess grenar. Det behövs en pånyttfödelse av facket och andra sociala rörelser. Rörelser som måste byggas utifrån folks upplevda bekymmer och besvär. Det krävs dock samtidigt att man också bygger ett politiskt alternativ, ett parti, som kan ta upp den ideologiska och politiska kampen mot fascism och rasism. Slutligen krävs också att detta organisationsuppbygge sker underifrån. För att det ska lyckas krävs det både enhet och bredd i bygget av ett nytt parti och i en reorganisering av arbetarrörelsen.

Slutligen måste också SD:s möjligheter att bygga ett fascistiskt parti underifrån och bland folk försvåras. Deras byggande av en social bas måste störas och vi måste försöka hindra det. Dels gör vi det genom att bygga egna organisationer som kan ta upp de sociala frågor som folk brottas med. Men vi gör det också genom att ordna motdemonstrationer när SD försöker nå ut och ha offentliga torgmöten och liknande. Dessa motdemonstrationer har två syften, del stärka motståndet, dels göra det jobbigt att vara fascist, rasist och sverigedemokrat. Detta kräver att sådana aktioner ska vara välplanerade och alltid göras och genomföras som fredliga massaktioner. Inte som små aktivistprotester. För de senare stärker inte motståndet och gör det inte svårt att vara rasist, fascist och sverigedemokrat.

Självklart ska man inte heller debattera med Sverigedemokraterna. Visst ska man debattera frågorna, brottslighet, invandring, flyktingpolitik osv. Men det ska inte göras på SD:s villkor eller ens med SD. Fascister, rasister och sverigedemokraterna som organisation bör isoleras och frysas ut i offentligheten. I dessa sammanhang måste man dock skilja på SD som rasistiskt och fascistiskt parti, deras fascistiska och rasistiska ledning, deras medlemmar och deras väljare. Det är partiet och partiets ledande personer som ska isoleras och frysas ut. Basmedlemmar och väljare ska man naturligtvis debattera med där de finns, på arbetsplatser, i bostadsområden och föreningar.

På samma sätt måste valda representanter för SD behandlas med respekt uti de valda församlingarna. Det är vanligt och hederligt folk som valt dem. Det bör vi respektera. Därför bör demonstrativa undvikanden i olika parlament och motdemonstrationer vid fullmäktigemöten och sådant undvikas. För den typen av aktioner bara skadar arbetet mot fascism, rasism och dess företrädare och stöter bort de vi vill nå. Vanligt folk, arbetare. Ytterst är detta dock rent taktiska överväganden som måste diskuteras från fall till fall. Det viktiga i alla lägen är att vi måste kunna vinna stöd och acceptans hos vanligt folk för det vi planerar att göra. Kan vi inte det så bör vi fundera på att låta bli den aktuella aktionen. En aktion för aktionens egen skull är bara dålig och fyller inget som helst syfte.

Intressant?
Läs mer: Internationalen, Guldfiske1, 2, HD1, 2, DK1, 2, AB1, 2, 3, Vänsterekonomerna, SVT, Copyriot1, 2, Makthavare, Expo1, 2,
I media: SVD, EX, HD, BLT, VLT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< I ett samhälle där rasism blir normalitet…Bekämpa rasism – för ett öppet samhälle >>
Advertisements

13 Replies to “Att bekämpa rasism, fascism och SD”

  1. Anders: Ledningen kan vara smygfascister. Med sds politik framstår mer som främlingsfientlig, islamofobisk, svensk-kultur-nationalistiskt och höger-mitten-populistisk. Partiet framtår inte som ett renodlat elitledarkultigt, principiellt demokratifientligt parti av fascistisk typ.

    Jag noterar att du helt riktigt kallar folkhemmet för nationalistiskt. Som jag ser det en progressiv välfärdsnationalism på vänsterkanten. Det kanske bästa samhällsbyggarförsöket hittills i historien. Något att ta till vara på det bästa av.

  2. Bra analys av SD! Håller helt med i kritiken mot schematiseringen av Trotskijs utmärkta analys av 30-talets fascism, det ingår ju i den dialektiska metoden att alltid analysera den konkreta verkligheten och erkänna att den alltid är i förändring.

  3. Låt mig först återhämta mig från chocken att se en sån välgrundand och lugn analys av SD. Fantastiskt bra skrivet, och det visar på hur mycket man kan vinna på att ta upp lite klassisk socioligitsk/statsvetenskaplig teori i den här debatten. Men jag tror också att man måste se till nya fenomen om man ska lyckas. SDs struktur skiljer sig nämligen inte bara från klassisk fascism genom att den är modern, utan den är ultramodern.

    Större delen av deras sympatifiske går ut på att använda sig av sociala medier på gemene mans nivå; alltså inte professionellt, utan med alla knep och turer som finns i kommentarfält och forumtrådar på mindre övervakade hemsidor. De har dessutom sträckt sig så långt att de anpassar dessa knep till den offentliga debatten, vilket har visat sig mycket effektivt mot medier och politiker som är vana vid helt andra villkor.

    Jag tror inte att vi kan bekämpa SD utan att först avväpna deras retorik. Det blir nästa sak att studera.

Kommentarer inaktiverade.