Rofferi eller alternativ

Boknytt
Det stora bankrånet
Knut Kainz Rognerud
Albert Bonniers förlag

Rofferi eller alternativ

En förtjusande läsvärd och lättläst reportagebok om finanskrisen 2008. Faktaspäckad men flyter på. Detaljerade miljöskildringar. Ömsinta personporträtt. Levande människoöden. Djuplodande analyser. Rak beskrivning av den giriga roffarmentalitet som bäddade för krisen.

Knut Kainz Rognerud är granskande ekonomijournalist på Dagens Nyheter sedan 2001. För fem år sedan fick han för sitt grävande journalistpriset Guldspaden. I boken framkommer att han är något så ovanligt som en ekonomijournalist med hjärta och smärta för de många vanliga hederliga människor som drabbats av vinstfebriga affärsbanker och rovgiriga finansmän.

I praktiken formar sig bokens verklighetsbeskrivning till en indirekt kritik av den 30-åriga nyliberala marknadsfundamentalismen, med dess privatiseringar, avregleringar, själviskhet, uppblåsta aktievurmande, växande inkomstklyftor (sedan 80-talet oavsett regering) och globala undflyende av samhällsansvar och demokrati.

Speciellt följer författaren Swedbanks utveckling, med en historia som börjar 1820, och rötter i sparbanksrörelsen och de kooperativa jordbrukskassorna. Sparbankerna var sociala och lokala företag som existerade för att tjäna kunderna och lokalsamhället. Man utgick från den så kallade kyrktornsprincipen – att låntagarnas hus skulle kunna ses från kyrktornet i byn.

Men dessa gamla ideal kastades på soptippen med Swedbanks bildande. Något ansvar för ruinerade människor i Sverige och Baltikum känner inte banken. I det nya Sverige är det de som förvaltar andras pengar dyrt som blir den nya överklassen, som konstateras i boken. Och i det nya, smarta, coola, centraliserade och kostymnissefierade Swedbank gällde det bara att tjäna pengar. Bonusar och vinster.

Allt detta väcker hos författaren ett spännande intresse för olika ansatser till en anti-kapitalistisk ordning (även om han givetvis inte själv skulle uttrycka det så, det är mina ord som recensent). Bland annat tittar han på den tidigare och på den ännu överlevande sparbanksrörelsen. Inte minst lilla Frenninge sparbank i Skåne som får symbolisera ett samhällsansvarigt, medmänskligt och personligt företagande.

Men han kommer också in på icke-västerländskt alternativt ekonomiskt tänkande: Den osjälviska gemenskapsandan på en paradisö i Stilla havet. Fritz Schumachers svåråtkomliga kultbok ”Litet är vackert” om självförsörjande lokalekonomier. Tankar som förvånande nog hämtades från buddhistisk ekonomi (!). Som förespråkar enkelhet, icke-våld och meningsfullt arbete i gemenskap.

Boken kommer också in på kristen ekonomi, via en intervju med förre ärkebiskopen K G Hammar som kritiserar fokus på avundsjuka, vinst och egennytta. Och på islamisk ekonomi med dess förbud mot ränta och omoraliska investeringar, med dess allmosor och påbud att det inte får förekomma någon ”exploatering av de anställda” (enligt Koranen).

Miljökritik och grön alternativ ekonomi finns föga förvånande med. Liksom en feministisk vinkel. Det är män som dominerar näringslivet och med dem kommer konkurrens och hierarkier – i motsats till kvinnor som är mer samarbetande och jämlika. Mycket av dessa alternativtankar till roffarkapitalismen framförs av de många intervjuade i boken – totalt 55 stycken!

Så här brett ska man nog se det i jakten på ett anti-kapitalistiskt politiskt-ekonomiskt samhällsalternativ. Det räcker inte med vänstern – och det (enligt många) belastade ordet ”socialism” bör skrotas (även om idealet bör bibehållas). Det nya ekologiska, rättvisa, jämlika och solidariska världssamhälle jorden och mänskligheten så desperat behöver bör låta sig inspireras från många håll.   Måste vävas samman av många trådar från olika människor, partier, föreningar, organisationer, ideologier, länder, tidsepoker, kulturer, religioner etcetera. Och varför inte slänga in Bamse och Brumma också, som i bokens förord. Låt hundra blommor blomma!

Hans Norebrink

Läs mer: DN1, 2, 3, EX, Dagens Bok, Kulturbloggen, SMP, ArbB, SR, NK,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

171 kr hos Adlibris

Advertisements