Självklart kände myndigheter till USA:s övervakning i Sverige

Det är för mig självklart att svenska myndigheter, förmodligen både Säpo och MUST, samt enligt DN också Utrikesdepartementet (UD) kände till USA:s olagliga övervakning i Sverige. UD ska ha informerats år 2002 då det var en socialdemokratisk regering. Men enligt USA:s ambassad så var ansvariga myndigheter informerade redan tidigare.

Den hela har inte heller direkt varit en hemlighet. Redan i samband med Göteborg 2001 uppdagades att USA hade egen övervakning inom Sveriges gränser. Hans Abrahamsson har till och med skrivit en bok om USA:s övervakning och deras eventuella ansvar för att det gick som det gick i Göteborg under EU-toppmötet år 2001. Boken heter En delad värld. Agenter från USA samarbetade med polisen i Göteborg och ansvarig för kontakterna var Klas Friberg, numera polismästare. Men även Håkan Jaldung har haft direktkontakt med US-amerikanerna enligt Abrahamssons bok. Det har varit känt sen dess och är alltså inga hemligheter.

Beatrice Ask menar dock att hon inte fått någon som helst information om övervakningen från tidigare ministrar. Och hos Säpo ska det inte finnas några dokument om saken. Frågan är hur läget då är hos Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST)? Hur mycket vet de? Hur mycket har de vetat?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements