Att Göteborg har mer grönyta är tyvärr inte bara positivt

Mycket grönyta per invånare skapar en gles stad. I en gles stad är det svårt att få till en bra och fungerande kollektivtrafik. I Göteborg och göteborgsområdet åker därför majoriteten av de arbetspendlande bil till jobbet medan man i det tätare bebyggda Stockholm åker kollektivt. Det betyder lika stora utsläpp av växthusgaser i göteborgsområdet som i stockholmsområdet trots att Göteborg inte ens är hälften så stort.  Faktiskt inte direkt bra.

Samtidigt som grönytan minskat proportionerligt mest i Stockholm har staden mest grönyta per landareal, men näst minst per person. Malmö har minst grönyta per person. Man skulle kunna tro att städer som Göteborg, Jönköping och Västerås med mycket grönyta per person är mer miljövänliga. Men så är alltså inte fallet då det blir glesa städer med dålig kollektivtrafik och mer biltrafik. Göteborg med mer grönyta än Stockholm per invånare är alltså inte en miljövänligare stad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders, jag har nu jobbat i Stockholm i över en månad. ”Man” åker inte alls kollektivt där. Låt vara i en liiiite större procent än Göteborg, men annars! Gud, man får slåss för sin överlevnad för att ens kunna byta körfält på Essingeleden på morgon och kväll. Jag trodde att jag hade sett Sveriges värsta när det gäller trafikinfarkter och köer i Göteborg, men hey, vi är inte ens nära här! Det flyter hur smidigt som helst i jämförelse med Stockholm. Flera av teknikerna som ska från norr till söder eller tvärtom börjar självvalt att jobba mycket tidigare de dagarna för att de ska slippa trafiken.

  Det enda som är bättre med Stockholms trafiksituation är att man inte är körd om man missar en avfart eller svänger för tidigt. Man kan för det mesta på ett ganska lätt sätt ta sig tillbaka igen. I Göteborg kan man bli tvungen att köra runt en hel stadsdel för samma sak.

  • Anders_S

   Nicklas. Du har fel: 60-70% åker kollektivt till arbetet i Stockholm. I Göteborg är det 30-40%.

 • Lina Nilson

  En sak som är viktig att tänka på i Gbg-området är dock att det här är väldigt ”blöt” mark. Här är alla träd och buskar väsentliga för att suga upp fukt ur marken och minska risken för fuktskador – och kanske ännu värre. Tack för ordet.

 • ez

  .. det beror antagligen mer på att det är smått omöjligt att ta bilen i Stockholm på grund av trycket i trafiken, samt på trängselskatterna, än på att Göteborg har mycket grönytor. De har dessutom två helt olika transportsystem, utöver bussarna.

 • Roger

  Att förtäta staden genom att bebygga grönområden är en avsiktlig snålstrategi från politikernas sida (står uttryckligen på Göteborgs web-plats). Syftet är att slippa öpna nya områden, vilket skulle kräva ny infrastruktur i form av ledningar, vägar och kollektivtrafik.

  Baksidan blir inte bara att invånarna får färre rekreationsområden, utan även att det byggs för lite. Avsättandet av ny mark går för sakta, så byggbolagen tvingas slåss om färre markbitar än de har kapacitet för, och som då också blir väldigt dyra. Likaså blir avsättningen till tomtkön mycket mindre än målet på 100 tomer/år.

  Det är därför i hög grad önskvärt att politikerna tänker om.

  • Anders_S

   Roger: Ja de ska bygga mycket tätare, inte glesare, med färre grönområden, men stora. Som på Manhattan. Det är en modern miljövänlig stad.

 • Fredrik

  Nääe Anders där har du fel.
  Sthlm ca 40 % Gbg ca 20%

  • Anders_S

   Fredrik: De siffror du hänvisar till är göteborgsregionen (25% kollektivresande) och stockholmsregionen. Jag menade städerna Göteborg och Stockholm.

 • Anders har rätt. Mycket obebyggd mark i en stad är både miljöfientligt och faktiskt också opraktiskt, dyrt och tidsslösande. En stad där man kan nå allt man behöver till fots är faktiskt bäst.

  Det talas alldeles för mycket om grönområdens kvantitet och alldeles för lite om deras kvalitet. Hellre mindre, men bättre. Bygg på alla trista tistelgärden och tallbackar, anlägg riktiga parker istället. Stockholms finaste park är Centralbadets park som bara är några kvadratmeter stor. Lär av södra Spaniens carmen-tradition – se http://www.alternativstad.nu/resources/smapark.pdf