Dumpatrioterna (sd)

Boknytt
Sverigedemokraterna…
Pontus Mattsson
Natur & Kultur

Dumpatrioterna (sd)

Sverigedemokraterna kritiserar mångkulturell splittring och förordar nationell sammanhållning som bästa grunden för solidaritet, välfärd och folkhem. Men Sveriges-Radio-reportern Pontus Mattssons väldokumenterade reportagebok ”Sverigedemokraterna in på bara skinnet” visar avslöjande hur dessa lågpannade populistnationalister skjuter sig själva i foten. Deras politik bidrar tvärtom till att söndra nationen Sverige och det svenska folket.

Ta deras gynnande av den lutheranska Svenska kyrkan. Det delar landet genom att utpeka alla icke-lutherankristna som andra klassens svenskar och medborgare. Än värre är den okunniga och rabiata hetsen mot islam, oförmågan att skilja mellan extremmuslimer och Svenssonmuslimer, samt det enfaldiga motståndet mot moskébyggen. Pontus Mattsson håller en sansad ton i boken, men det framgår ändå klart att den sverigedemokratiska islamofobin är långt mer patologisk än jag kunde ana.

Hur i herrans namn tror dessa politikeramatörer att muslimska invandrare ska integreras och assimileras när de möter en sådan fientlighet? Religion (liksom hudfärg) ska inget ha att göra med svenskhet eller icke-svenskhet. Det gäller för såväl nya som för gamla svenskar. Kombinationen religion-etnicitet har visat sig vara en dödlig cocktail i världens konflikter. Religion bör vara en privatsak, en fråga för individuell valfrihet.

Ge istället statsbidrag till moskébyggen som kompensation för 1000 års statligt gynnande av kristendomen. Då slipper svenska muslimer söka pengar (och bli beroende) av den islamofascistiska teologiska diktaturen i Saudiarabien.

Judendom, kristendom och islam är tre besläktade semitiska invandrarreligioner från Mellanöstern, som kommit till Sverige vid olika tidpunkter. De första två religionerna har slagit rötter i Sverige så vad hindrar islam från att bli blågult med tiden? Jo, osvenskt sägs bland annat det patriarkala arvet vara som många muslimer bär med sig. Men låt oss då jämföra med kristendomen och våra dagars kvinnoprästmotstånd, samt med oviljan att ge de homosexuella rätten att gifta sig. Om vi vill att muslimerna ska släppa på de reaktionära kulturdrag en del bär med sig från Mellanöstern måste vi ju välkomna dem in i vårt samhälle. Inte som sverigedemokraterna bekämpa dem med apokalyptisk, konspirativ, västfundamentalistisk retorik som stode ett civilisationernas krig för dörren.

Sverigedemokraterna säger sig i boken vilja bevara det rena, traditionella svenska kulturarvet. Så varför slåss de inte för asatron istället för den importerade utländska kristendomen? Det är ju tvärtom så att Sverige hela tiden har utvecklats och förändrats genom tankar och människor som invandrat. Dessa tankar och människor blev med tiden en integrerad och assimilerad del av den ständigt föränderliga svenskheten. Varför skulle det inte kunna fortsätta så, undrar jag med frågan ställd till sverigedemokraterna. Vad vinner ni i integration genom svartmålning och främlingsfientlighet?

Jag ser det så här. Ingen föds till svensk, man blir det. Det gäller såväl inhemska svenskar som föds in i Sverige som nya svenskar som vandrar in i landet. Båda dessa grupper av nya svenskar måste lära sig de koder, regler och lagar som gäller – alltså den rådande svenska kulturen. När de sedan är vuxna svenska medborgare har de lika stor rätt att forma den föränderliga svenska kulturen som alla andra.

Unga och invandrade svenskar ska varken ha mer eller mindre att säga till om än andra svenskar. För båda grupper gäller att först lär man sig vad som gäller och tar seden dit man kommer. Sedan bidrar man som svenska medborgare likställt till att förändra och förbättra den svenska politiken och kulturen – via den demokratiska majoritetsprincipen. Svårare än så behöver det inte vara.

Vill man ha en enad och fredlig nationell kulturgemenskap som psykologisk grund till ett ömsesidigt socialt ansvarstagande medborgarna emellan (reciprok altruism) är det inte sverigedemokraternas krampartade fasthållande vid det illusoriskt ursprungliga och rena svenska som är framgångsvägen. Det leder dessutom till stillastående och tomgång i samhällsutvecklingen.

Tvärtom bör (i den bästa av världar) gamla svenskar vara öppna för nya tankar från nya svenskar – infödda som invandrade – samt från utlandet. Och tvärtom. Mötas och lära av varandra. Integrationen är en ömsesidig process där man ger och tar, diskuterar och förhandlar. För att sedan fatta ett för alla bindande demokratiskt beslut. Det ger nationell sammanhållning.

Skrattretande är det sverigedemokratiska påståendet att svenskar diskrimineras i dagens Sverige. Som boken belyser är det ett ständigt gnäll på jobbsatsningar för invandrare. Men jag ser ju inte minst på min egen arbetsplats hur svenskar kvoteras in på grund av släktskap, vänskap och andra kontakter. Det balanserar jag upp genom att delta i ett lokalt integrationsarbete (”Jämfalda”) som ger invandrare chans att pröva på jobbet. Att få invandrare i arbete är den absolut bästa integrationspolitiken, så varför sverigedemokraterna motsätter sig dessa strävanden är motsägelsefullt och svårbegripligt.

Som boken klargör är sverigedemokraterna inga rasister. De har invandrare och judar även långt upp i partihierarkin (och de har inget emot Israel som judisk stat). Partiet lockar arbetarklassen med sin värdekonservatism och sitt folhemskramande (bäva månde den medelklassiserade socialdemokratin). Samtidigt splittrar de inte minst arbetarklassen i inhemska och invandrade. Sverigedemokraternas kulturella främlingsrädsla undergräver därmed den positiva folkhemsnationalism de säger sig stå för. Samtidigt söndrar de nationen i just det mångkulturella vi-dom-tänkande de säger sig vilja bekämpa.

En röst på sd är en röst på mentalt murbyggande svenska medborgare emellan. Välj toknationalisterna i sd om du vill ha ett Sverige med apartheid light. Om inte – läs boken som demaskerar sverigedemokraternas nya prydliga kostymfasad.

Hans Norebrink

Läs också:

Läs mer: EX, SVD, AB1, 2, Dagens Bok, SVT, Lodenius, SR, Axess, SMP, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

179 kr hos Adlibris

Advertisements
 • Anders_S

  Hans: Att anse att SD inte är rasister bara för att det finns judar i ledningen är faktiskt dumt och inte ett bevis för nånting. Det finns svarta nazister, kurdiska storturkar, rasistiska judar, nazistiska judar (ja det finns, i Israel och på andra håll), rasistiska araber osv.

  Att anse att antisemitism är rasism, men samtidigt anse att islamofobi inte är det är oseriöst, dessutom fördomsfullt och ologiskt. Antisemitism är rasism, islamofobi är rasism. Det är ju samma sak, bara riktat mot anhängare av olika religioner.

  Och följaktligen är SD rasister (mer specifikt islamofober), om än inte antisemiter (men de har gott om medlemmar som är det, bland annat en del av de invandrare som har ledande positioner i partiet).

  Islamofobin är dagens motsvarighet till antisemitismen på 1930-talet.

 • (sd) är definitivt rasister.

  Väljer man att tillskriva stora grupper negativa egenskaper för att de har en viss hudfärg, ursprung eller religion så är man rasist. Och det gör (sd). Gång på gång på gång på gång…

  Det är egentligen en väldigt enkel definition som kan användas i många sammanhang.
  Rasism och koloniala värderingar är mycket mer djupt rotade hos svenskar än vad vi vill medge och förstå.

 • Judarna i SD:s ledning är extrema rasister. Inget tal om saken. Att de ser Israel som en judisk stat, dvs en där de arabiska ursprungsinvånarna ska ha mindre rättigheter, är enbart ytterligare ett tecken på rasism.

 • I grunden handlar det förstås om att slåss om jobben i en omgivning där vi har ungefär 10% arbetslöshet.

  Naturligtvis skjuter sig SD-sympatisörerna i foten. Som hantverkarna i Stockholm kom på nån gång på 1870-talet sedan de hade drivit en kampanj mot invandring: det är både omöjligt och omoraliskt att hindra fattigt folk att ta sig dit det finns jobb. Och även om vi har 10% arbetslöshet här är den dubbelt eller tredubbelt så stor där invandrarna är födda.

  Och som Stockholms hantverkare på 1870-talet kom på så är bästa strategin att snabbt som attan få in invandrarna i sina organisationer och sin arbetarkultur för att den vägen hindra dom från att bli svartfötter. Då är fiendskap rena självmordet.

 • Anders_S

  Hans: Du får inte in din senaste kommentar. Du har hitta på en egen definition av rasism som ingen annan delar. Håll dig till gängse definitioner när vi diskutetar, annars blir det meningslöst. Du har också skrivit om saker som är helt off-topic.

  Anser du att antisemitism är rasism? Om du gör det så är också islamofobi rasism. Så definierar de flesta rasism.

 • Så du tror på assimiliering Svensson? Är inte det lite respektlöst att begära att vissa ska skala bort sin identitiet och glömma bort vad dem kommer ifrån?

  • Anders_S

   Svalin: Jag är anhängare av assimilering, men det är inte jag som skrivit recensionen.

   Och, nej man glömmer inte bort varifrån man kommer. Jag är ju assimilerad liksom min far, mina kusiner och fastrar, men är ju svensk irländsk-fransk-engelsk-tysk-rysk-finsk-romsk judisk katolik till bakgrunden och har bevarat en del kulturella drag från bakgrundsmiljön, speciellt den judisk-katolska och brittisk-irländska. Stolt är jag dessutom över att vara irländare, fransman och ha resandeförfäder. Följaktligen är jag högljudd viftar med händerna när jag pratar och är alltid tvärsäker. Men kan förstås ändra mig nästa dag och var lika tvärsäker på den nya ståndpunkten. (Farmor var engelsk, hennes mor irländsk och far fransman, min pappas modersmål engelska, det andra språket han lärde sig var jiddisch. Farfar var dock svensk. Mammas förfäder är från Sverige, Finland, Ryssland (förmodl. tatarer) och resande).

 • Hans Norebrink

  # Till alla: Den gamla historiska traditionella definitionen av rasism är tron att det finns raser, att de är olika värda, och att en ras har rätt att diskriminera och exploatera andra raser.

  Nu har på senare tid börjat användas ordet rasism i bredare bemärkelse: könsrasism, klassrasism, åldersrasism, kulturrasism, språkrasism, etnorasism, homofobrasism, islamofobrasism, religionsrasism (se nätet).

  Vad ska man då kalla den gamla biologiska rasismen undrar jag och har själv tänkt på ”rasrasism”. Nu upptäcker jag att det ordet finns på nätet: rasrasism. Så då är den frågan löst.

  Men ska vi gå över till att använda rasism för allt förakt för grupper och kalla föraktet för just ”raser” rasrasism så måste ju detta diskuteras.

  Nu existerar två olika definitioner av rasism, den gamla ursprungliga biologiska, och den nya bredare. Det är förvirrande och det bör diskuteras fram ett samförstånd i den svenska debatten.

  Med den smala gamla historiska definitionen av rasism är sverigedemokraterna inte rasistiska. Men med den nya definitionen är de det eftersom de är ”islamofobrasister”. Så det är en fråga om hur man definerar ordet rasism, om man ska kalla sverigedemokraterna rasistiska eller inte.

  Oavsett vilket tycker jag självklart lika hjärtligt illa om detta parti som splittrar arbetarklassen och dess kamp och undergräver den nationella samhörighet som är välfärdens och folkhemmets grundval. SD fördärvar folkhemstanken, inte försvarar den som de säger. Min negativa åsikt om sd står helt klar i min recension.

  # Det är möjligt judarna i sd är rasistiska, det känner jag inte till. Om så är det förstås förkastligt.

  # Antisemitismen före 1800-talet var mestadels mot den judiska religionen. Därefter var och är den mot den judiska ”rasen”. Nassarna struntade i om de judar de dödade var judereligiösa, ateister eller kristna.

  Antisemitismen är alltså traditionellt rasistisk i den smalare definitionen av rasism (biologiskt olikvärde). Islamofobin är rasistisk bara i den bredare definitionen av rasism (allt gruppförakt).

  Men i praktiken är de båda lika fel och ja, antisemitismen på 30-talet. motsvaras av islamofobin idag.

  Till Jan: Jag gillar att arbetarna förr drog med invandrarna i sin arbetarkultur. De insåg att söndrande mångkulturarlism splittrade arbetarklassen.

  Till Svalin och Anders: Ja jag tror också på assimilering. I betydelsen att svenskar och invandrare hela tiden växer samman och blandas biologiskt och kulturellt till en ständigt ny svenskhet.

  Vår svenska kultur har hela tiden tagit in tankar och människor från utlandet, så det finns ingen ren svensk kultur. Den så kallade svenska kulturen är mångkulturell i sin sammansättning. Vi svenskar får också ständigt ändra vår kultur genom utländska och invandrarimpulser.

  Alla svenskar assimileras. De som föds in i landet och de som vandrar in i landet usätts för ett assimileringstryck för att bli en del av samhället/nationen/folket. Bli en enad grupp med intern solidaritet. Jag ser inget fel i det, och så fungerade det i Sverige fram till 70-talet.

  Det är bra med invandring som ger oss nya impulser och vitaliserar och förbättrar den svenska kulturen. Men då måste invandrarna också integreras och assimileras med oss, och (obs) vi med dem. En ömsesidig föreningsprocess som rycker undan grunden för rasism i ordets bredare bemärkelse.

 • Micke H

  Varför ska vi ge statsbidrag till att bygga moskeer för? För att be om ursäkt för att vår ledare för 1000 år sen kom på att vi skulle ha kristendom i landet? Verkar förvirrat om du frågar mig. Självklart ska vi inte ha nån religion alls i detta land. Vi lever i 2000-talet och jag har för mig att vetenskapen(den enda sanna läran) redan bevisat att samtliga religioner är ovetenskapliga och vidskepliga och såldes bör dessa inte få utrymme i ett modernt land som Sverige.

  /*borttaget, provokation*/ #AS

 • Hans Norebrink

  Nej, Micke, jag tycker vi ska utgå från dagens situation. Idag ser vi resultatet av att just kristendomen gynnats i tusen år. Just den religionen är utbredd, dominerar våra högtider och delar av vårt tänkande, har en massa kyrkobyggnader.

  För att balansera denna historiska positiva särbehandling av kristendomen förespråkar jag en kortvarig insats av nutida postitiv särbehandling av islam (och buddhism etcetera) så att dessa religioner så att säga kommer ikapp.

  Varför? För att i verkligen avkristna Sverige på det officiella planet. Vi har skilt kyrkan och staten men spåren av gynnandet av kristendomen lever kvar. Jag vill att de spår som rör gynnandet av nutida kristna försvinner, alltså främst att de har tillgång till så många kyrkor, medan andra religioner inte har det.

  Däremot ingår självklart kristendomen som kulturell faktor i Sveriges historia och nationella identitet (de finaste kyrkorna bör förstatligas igen). Det gäller för kristna, muslimer och ateister lika. På samma sätt som buddhismen ingår i Thailands kulturarv och islam i Turkiets, oavsett folks nuvarande tro.

  Efter en kort insats av moskébyggen bör staten helt lämna religionen
  åt sitt öde. Det är en privatsak och bör varken missgynnas eller gynnas (inga statsbidrag). Religionsfriheten garanteras, men religion blir en total privatsak.

  Bröllop sker borgerligt, det de gör sen i kyrkor och moskeér är en privat angelägenhet. Inga religiösa friskolor tillåts (som segregerar barnen). Inga religiösa symboler tillåts i skolan. Inga religiösa undantag från undervisningen godkänns. Tillgång till alternativ mat dock OK, liksom tillgång till vegetarisk mat.

  Alla får självklart i privatlivet gå klädda hur de vill, i burka om så önskas. På jobbet gäller en professionell stil. Inga politiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen.

  Varför allt detta? Först positiv särbehandling för att se till att kopplingen svenskhet och kristendom försvinner. Detta så att icke-kristna ska betraktas som lika svenska som kristna och kulturkristna. Islam ska bli en 100 procent svensk religion som hör hemma här. Så enar man arbetarklassen och Sverige. Inga andra klassens medborgare. Alla hör hemma här lika mycket.

  Även de övriga förslagen syftar till att ena arbetarklassen och Sverige. Alla ska gå i samma skola och klä sig neutralt för att enas med varandra, lära känna varandra, assimileras med varandra, lära sig att höra ihop med varandra, bli svenska medborgare av lika värde och ömsesidigt respekterade av varandra.

  Samma på jobbet. Folk har all rätt att vara politiska, religiösa och mångkulturella i hemmet och på fritiden. I skolan och på jobbet har de samma rätt till politisk, religiös och mångkulturell yttranderätt för sina åsikter och attityder.

  Men inte gå omkring och konstant gränsmarkera mot sina arbetskamrater med politiska, religiösa eller mångkulturella kläder. Där går gränsen för mångkultultralismens splittring av arbetarklassen och Sverige.

 • Mikel

  Hans: Vad är ”mångkulturella kläder” för något?

 • Hans Norebrink

  Slarvigt uttryckt. Burka, slöja, kippa, turban, nunneduk, folkdräkt på jobbet. Plus korset, buddha, hammaren och skäran, torshammare, (de två senare har jag burit).

 • Mångkulturella kläder är rosa skjortor, något vi tagit från Londons finansdistrikt. Eller tuppkamm, raggarklädsel och gothmode.

  Sen har givetvis Hans fel. På ett plan nyligen var det en mörkhyad man som tryckt på knappen för att tillkalla sig flygvärdinnan flera gånger samtidigt som han skrattade. Norrmannen bredvid mig förklarade att han nog var ”muslim”, att muslimer aldrig kunde bete sig. Det var rasism, han gjorde ett antagande från mannens hudfärg och kollektiviserade sedan in mannen i en grupp med negativa egenskaper.

  Islamofobi är lika mycket som antisemitismen en form av rasism, att påstå något annat är vansinne.

 • Mikel

  Och hemspråksundervisning i skolan skall bort då också eller? Kanske förbjuda folk på arbetsplatsen att prata annat språk än svenska?

  • Anders_S

   Mikel: Vem har föreslagit det? Vem riktar du dig till?

   Min uppfattning är att man självklart ska få ha vilka kläder och symboler man vill. Också på jobbet och i skolan om det är praktiskt och lagligt möjligt.

 • Hans Norebrink

  Hampus: Som jag förklarat är det en definitionsfråga. Det är alltså inte ”vansinne” att påstå att antisemitism är rasism, medan islamofobi inte är det.

  I den smala, gamla och ursprungliga definitionen av rasism (biologiska ”raser” oavsett om de faktiskt finns eller är sociala konstruktioner) så är antisemitism rasism och islamofobi är det inte.

  I den nya, breda och allt mer utbredda definitionen av rasism (förakt för andra grupper av människor oavsett vad det handlar om (”ras”, klass, kultur, religion som islam, sexualitet, språk, etnicitet) så är både antisemitism och islamofobi rasism.

  Men judar är ju en religiös grupp? Ja, men också en ”raslig” grupp (oavsett om detta är en egenkonstruerad och/eller påtvingad social konstruktion). Från 1800-talet (som jag förstår det) svängde antisemitismen över från att vara mot judar som religion till att vara mot judar som ”ras”.

  Antisemitismen var alltså förr rasism i den bredare bemärkelsen, precis som islamofobi är det idag. Situationen för antisemitism och islamofobi var precis densamma – ingen av dem var (smal) rasism. Sedan blev judarna ”rasifierade” och just antisemitism blev (smal) rasism.

  Förvirrande med denna dubbeltydighet. Jag hade ett förslag på hur lösa detta, men nu har jag sett att det dykt upp en lösning på nätet. Man kallar den smala definitionen av rasism för ”ras-rasism” och den bredare för ”rasism”.

  Kanske något att föreslå och driva?

  Ja, du har rätt Hampus. Rosa skjortor, tuppkam, raggarklädsel och gothmode är (sub)mångkulturell klädsel. Vilket inte heller passar på jobbet.

  Hampus, du nämner att rasisten (på planet) av hudfärgen trodde någon var muslim. Det kunde också ha varit kläderna. Brun hudfärg kännetecknar de flesta av världens muslimer (sen Indonesien-gul) och de kan ha vissa asiatiska kläder. Men det är inte detta utan själva religionen som retar islamofoben.

  Mikel och Anders: Det verkar vara oklart i forskningen om hemspråksundervisning gynnar inlärningen av kunskap och svenska eller inte. Om det gynnar ska det självklart vara kvar. Det kan ju också vara bra för internationell förståelse och handel med breda språkkunskaper i samhället. Men varför inte låta alla läsa ett språk tidigt, vilket som helst, och om föräldrarna och barnen så vill till exempel föräldrarnas hemspråk (inte mitt specialområde).

  Att folk pratar sina språk med varandra på jobbet är OK, speciellt i början då de inte behärskar svenskan. Men att i en blandad grupp prata ett för andra obegripligt språk är oartigt, ungefär som att viska.

  Man ska inte ha symbolladdade kläder och smycken på jobbet, eftersom man är där i en professionell yrkesroll, inte som privatperson som skyltar med sitt personliga tyckande.

  Samma arbetskläder har också en förenande funktion. Det gynnar den medborgerliga sammanhållningen över subkulturella gränser. Och stärker jobbidentiteten. Det bidrar också i någon mån till att ena arbetarklassen över mångkulturella gränser.

  • Anders_S

   Hans: Enligt min fru är forskningen glasklar. Är du bra på ditt eget språk underlättas inlärningen av svenska. Kan du många språk är det lättare att lära sig fler. Att kunna många språk är alltid positivt och har positiva konsekvenser vad det gäller exempelvis tolerans.

   Symboler ska man självklart få bära som man vill. Liksom kläder. I viss jobbet som exempelvis polis, spårvagnsförare, bussförare, bankman osv kan det bli besvärligt och stå i strid med hur man ska representera företaget. men för mig som elektriker eller mekaniker spelar det ingen som helt jobb. Inte heller för en städare osv. Allt sådant regleras redan i kollektivavtal, anställningsavtal och liknande. Det fungerar i stort sett bra.

   När det gäller vad som är rasism är det bäst att hålla sig till gängse definitioner. Och i hela världen är islamofobi ansett som en sorts rasism. Det är också vettigt att göra så. att islamofobi och antisemitism behandlas lika. Svamlet om antisemitism som du kommer med är helt felaktigt. Du försöker återigen skapa en egen definition. Jag håller mig till den vedertagna definitionen som tagits fram av Svenska Kommittén mot antisemitism (SKMA). Då blir det också uppenbart att islamofobi är exakt samma sak, fast riktat mot en annan grupp i samhället.

 • Ja, som tur är så är tiden förbi för de konservativa mörkermän som vill kontrollera andras kläder och bestämma vad som är acceptabelt eller ej.

 • Som alltid är det den nu gällande användningen av ett ord som gäller. Ord har visserligen en etymologisk historia, men den är av intresse bara av historiska skäl. Enligt Fredrik Lindström betydde ”hemlig” från början sånt som fanns hemma, medan ”arg” betydde homosexuell. Men vem bryr sig om det idag?

  Samma borde rimligtvis gälla även ”rasism”. Majoritetsuppfattningen gäller. Alltså betyder det att ringakta och särbehandla någon för en grupptillhörighet som man är född in i.

 • Jodå, det är vansinne att påstå att islamofobi inte skulle vara rasism medans antisemitism är det. Rent och totalt vansinne. Som om bosniska icke-troende muslimer inte skulle vara muslimer ändå. Som om inte SD anlagt ett rasligt perspektiv på vad som är en muslim. Som om det inte är ”personer från muslimska länder” man talar om och då inräknar de kristna därifrån. Rent vansinne att alltså inte se det som rasism.

  Och nej, det gick inte att se på personens kläder att han var muslim. Jag såg honom själv. Ändå attackerades han för detta av den islamofob som satt bredvid mig (som var på väg mot Georgien för att sälja vapen och skottsäkra västar).

  Och självklart går det alldeles utmärkt att ha rosa skjorta, raggarklädsel eller gothmode på jobbet. Faktiskt bara trevligt att vi inte har uniforma och tråkiga kloner att möta överallt. Det finns en orsak till att Konsum slutade med sitt blåvittkoncept. Att tvinga folk till likartad klädsel har en splittrande funktion och sprider osämja och dålig stämning, undantaget officiella roller.

 • Mikel

  Anders: Jag riktade mig till Hans. Att du skulle ha dessa åsikter är aldrig något jag trott, snarare skulle jag bli väldigt förvånad om så var fallet.

  • Anders_S

   Mikel: Tack. Jag publicerar visserligen Hans recensioner, men håller definitivt inte alltid med. Speciellt inte på detta område, rasism, nationalism osv. men tycker ändå recensionerna tillför något till min blogg.

 • Hans Norebrink

  Anders: Jag tycker ju också många språk är bra. Men varför inte låta alla läsa, och välja vad de vill.

  Förresten vill jag förtydliga detta med ömsesidig assimilering av svenskar och invandrare in i en ständigt ny gemensam svenskhet som samlar nationen/folket samt arbetarklassen och underlättar solidariteten. Romer vill jag göra ett undantag för. De har inget eget land. Total assimilering av romer skulle därför innebära det romska folkets kulturella utdöende. Det vore en förlust för världen och för romerna själva.

  Språk: jag har hört andra erfarenheter av hemspråk, men underlättar det ska det förstås finnas. Det är en faktafråga inte en tyckarfråga. Liksom det är en faktafråga och ingen tyckarfråga om det finns raser eller inte.

  Rasism: Vi är helt eniga om fenomenet rasism. Titta på min totala sågning av sverigedemokraterna, mina sex år som volontär bland indianer och mestiser i Bolivia, mina åtta år med eget initierat och lett integrationsarbete på jobbet Sahlgrenska som gett araber, somalier, iranier, thailändare etcetera praktik och arbete på vaktmästeriet, köket och städet.

  Nationalism: Jag beskriver forskningen om nationalism som säger den kan vara allt från progressiv vänster till reaktionär höger. Jag ser också positivt på vänsternationalism som den indianska och bolivianska, och som det svenska folkhemsprojektet. En vänsternationalism som inkluderar alla och alltså är totalt emot all nations-splittrande rasism.

  Oenigheten om rasism gäller enbart definitionen där du verkar vara nutids- och vänsterrörelseförblindad av den nya trenddefinitionen av rasism. En ny definition av rasism som även Jan (även han interngrupp-förblindad?) tror har tagit över.

  Skulle den ta över är det en del av språkets förändring. Jag ställer mig också positiv till att kalla den gamla rasismen ras-rasism, och låta ordet rasism övertas för den nya definitionen gruppförakt. Jag är öppen för en diskussion och resonerar om saken, men ni (även Hampus) bara blåser på med er definition.

  Jag tror att utanför vänsterkretsar så ser de flesta svenskar rasism som just ras-ism, att det just handlar om raser och fördomar mot raser och biologiskt skilda folkgrupper. Och det är ju fortfarande de definitioner som står kvar i Svenska akademins ordlista och nationalencyklopedin och Wikipedia. Läste ni inte detta?

  Jag blir skrämd och beklämd av er ton, utan vilja till resonemang och bedömningar. Det handlar ju inte om skilda åsikter i sakfrågan rasism eller ras-rasism, det handlar om skilda bedömingar av hur djupt den nya definitionen av rasism slagit igenom. Hur ska framtidens socialistiska demokrati fungera med en så okamratlig debatton som detta?

  Det är ni som kommer med nya definitioner, den nya vänster-progressiva definitionen av rasism, jag kommer med den gamla vanliga vedertagna historiska definitionen, Det kallas ju rasism just för att det handlar om just ras.

  Men jag är ju beredd att acceptera detta, och i fortsättningen prata om rasism versus ras-rasism Men då får det ju diskuteras offentligt först så att den nya definitionen får genomslag i debatten och blir accepterad av majoriteten (av folket, inte vänstern). Jag föreslog ju till och med att ni kunde göra det.

  Det är verkligen okamratligt att kalla en vänsterkamrats åsikter svammel. Det borde du ta tillbaka, du hetsar upp dig för snabbt.

  Antisemitism: Motståndet mot judar var förr religiöst, de var Kristus-mördare. Senare med kapitalism och vetenskap blev det mot judarna som folk för deras förmenta ekonomiska utsugarroll. Den första tendensen till detta var på 1500-talet i Spanien när man började tala om blodets renhet (”limpieza de sangre”). Det räckte inte med att judarna blev kristna längre, de var ändå blodsbefläckade, alltså en slags begynnande rasism att man inte kan fly från sin ras.

  Det kunde ju inte heller judarna i Tyskland som kunde vara hur tyska och kristna och höger eller vänster som helst men ändå dödades de som rasmässigt judar.

  Det här är ju heller ingen tyckarfråga utan en faktafråga, så jag begriper inte varför ni blir så upphetsade? Ni verkar bli så uppjagade att ni inte kan ta till er min noggranna och mycket tydliga genomgång.

  Även om jag skulle referera fakta fel av okunnighet, varför sån energi? Varför denna hetta? Sakfrågor och definitionsfrågor talar man väl lugnt och sansat om? Att antisemitismen ska fördömas är vi ju helt eniga om, alltså sakfrågan. Jag försvarar ju till och med Israels existens som judisk stat för att ge dem skydd mot antisemitism.

  Om man tittar i nationalencyklopedin ser man att antisemitismen började som kristen ilska mot de judiska kristusmördarna. Något som intensifierades under medeltiden och under tidig modern tid. Med upplysning kom från slutet av 1700-talet vissa förbättringar.

  Sedan står det ”Judarnas situation förvärrades i väst när man under 1800-talet började tillgripa rasbiologiska argument emot dem”.

  Tydligt och klart. Den tidiga antisemitismen var kristen-religiös, den senare från 1800-talet och framåt var rasbiologisk. Varför kalla dessa fakta för svammel?

  Se ”Judehatets svarta bok” sidan 8 om olika former av antisemitism:

  ”För det första den religiöst motiverade antijudaismen, som vi möter under antiken och medeltiden. För det andra den ´moderna´ antisemitismen som utvecklades mot slutet av 1800-talet.”

  Den senare utvecklade ”en rasbaserad antisemitism”.

  Jag svamlar och hittar alltså inte på när jag beskriver antisemitismens utveckling och förändring, jag beskriver sanningen.

  Hampus: Att ge en religiös grupp status som etnisk grupp var förstås rena vansinnet och totalt snurrigt.

  # Allmänt sammanfattande:

  1. Sverigedemokraterna är med den gamla definitionen inte rasister.

  2. Sverigedemokraterna är med den nya definitionen rasister.

  3. Jag tror inte den nya definitionen slagit igenom bland vanligt folk.

  4. Det kanske vore bra försöka få majoritetsstöd för nya definitionen.

  5. Oavsett, som recensionen säger, så är SD ett totalt idiotparti.

  6. Vi är alla eniga i att fördöma rasism & rasrasism och antisemitism.

  • Anders_S

   Hans: Vi är överens om mycket. Att frågan om hemspråk är en faktafråga etc. Att nationalism med nödvändighet inte måste framföras av höger kan jag hålla med om. Men jag är fortfarande av åsikten att nationalism är negativt och inte kan användas positivt.

   Men vi har olika åsikt om hur man definierar rasism. Jag håller mig till den gängse (även bland vanligt folk) att rasism består av vanlig rasism (du är sämre för du är svart, vilket är ovanligt), antisemitism och islamofobi (eftersom det i grunden är samma företeelse som antisemitism). Eftersom det rent vetenskapligt inte finns några mänskliga raser så är det inga problem med ett sådant begrepp. Det finns dock vanligt folk som fortfarande tror att man kan tala om raser, skulle dock tror att det idag är en liten minoritet.

   Jag hoppas att vi är överens om att fördöma islamofobi också. Oavsett hur vi definierar det. Det är nämligen där problemet uppstår med ditt resonemang och därför vi blir upprörda. Därför att det ser ut som om du inte är beredd att fördöma islamofobi. Och du ger hela tiden uttryck för uppfattningar som tyder på att du har fördomar om islam och muslimer.

   Dina fakta om antisemitism är fel. Det är problemet. Antisemitismen har redan från början haft den dubbla betydelsen. Jag hänvisar åter till SKMA, dessutom till Håkan Blomqvist som skrivit många böcker i ämnet. Om du inte har några andra belägg för dina uppgifter än dig själv så har du fel.

   Vidare är det enligt min uppfattning ett försvar av en rasistisk apartheidstat när man försvarar Israel. Så genom att vara för Israel så minskar inte direkt vår misstänksamhet om att du när en mängd fördomar om muslimer och islam.

 • Ja, det är som sagt rasistiskt att förespråka Israels existens som en judisk stat och därmed se ned på den arabiska ursprungsbefolkningen. Om uttalar sig så man hela tiden måste motivera varför man inte är rasistisk genom att hänvisa till att man varit utomlands är det dags att tänka över ordentligt vad man har för åsikter/hur man uttrycker sig.

  Annars förstår jag inte: Du anser det vara totalt vansinnigt att ge judar status som en etnisk grupp eftersom den också är religiös? Eller är det som vanligt bara muslimer du vill göra ett sånt undantag för?

 • Hans Norebrink

  # Till Anders: Men herregud, snälla Anders, läs recensionen igen! ”Inte beredd att fördöma islamofobi”, tendenser till fördomar om islam och muslimer”??? Det är ju fruktansvärda anklagelser. Har du verkligen läst recensionen?

  Halva den är ju en attack på sverigedemokraternas ”patologiska islamofobi” (jag citerar mig själv!). Jag förespråkar islams integration som svensk religion och förordar till och med statsbidrag till moskébyggen.

  Jag har skickat dig flera recensioner där jag uttrycker mig positivt om islam:

  1. ”Det muslimska problemet” : ”Hon är väl svartmålande och lyfter verkligen inte fram de positiva sidor islam har – tendenserna till egalitär rättvisa och globalt brödraskap.”

  2. ”Bin Ladin i våra hjärtan”: ”,,,ytterligare andra kopplar islam med demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa, solidaritet, jämlikhet, kvinnorätt, internationalism, antiimperialistisk ”islamnationalism”, antikapitalism, alternativglobalism och folkhem. Vissa muslimer menar att Skandinavien delvis förverkligat islams ideal i en marknadsfundamentalistisk värld.”

  3. ”Korset och halvmånen”: ”Islam och minoritetskristendom är en del av alla människors kulturarv i Mellanöstern. Liksom kristendom och minoritetsislam är en del av alla europeérs kulturarv”.

  4. ”Sharia”: ”Inte minst lyfter han fram islams demokratiska potential.”

  5. ”Samtidsislam”: ”Förhoppningsvis kommer dessa unga muslimers barn att vara helt integrerade och naturliga, självklara delar av framtidens Europa. Den från Mellanöstern komna invandrarreligionen kristendomen klarade av den processen. Varför skulle inte islam klara den?”.

  Det är ju fullständigt självklart att jag fördömer islamofobi. Varför skulle jag annars totalsåga sverigedemokraternas islamofobi i min recension? Varför skulle jag annars arbeta med integration i åtta år som framförallt gynnat muslimer?

  Att jag är helt emot islamsk fundamentalism gör mig inte till islamofob. Att jag är helt emot kristen fundamentalism gör mig inte till kristofob.

  Som jag nämnt i någon recension har jag hela livet (utom en kort tonårsateism) haft en vacklande men dock tro på Gud. Så jag har en positiv inställning till progressiv religion.

  Speciellt uppskattar jag kristendom, islam och buddhism för deras gränsöverskridande internationalism, och för deras människosolidaritetsbudskap – som ligger till grund för socialismen. Vänsterns traditionella religionsskeptisism är jag emot.

  Jag har dock svårt att tro på kristendomens treenighetslära och på buddhismens självavandring. Så egentligen är väl islam den religion som står mig närmast…

  Jag skriver också i debatten ovan att jag vill att islam till 100 procent ska bli en svensk religion som hör hemma här.

  Fördomar om islam? Inte beredd att fördöma islamofobi? Kan anklagelserna bli mer fel än dessa?

  Hela recensionen är ju en attack mot sverigedemokraterna och islamofobi. Och så hänger ni upp er på en enda mening; att jag skriver att de inte är rasistiska (med den gamla smala definitionen). Hur petiga får man vara? Hur total likformighet i åsikt får man kräva?

  Ska det vara en så här dålig diskussion i den framtida socialistiska demokratin då vill inte jag vara med där. Jag ser framför mig kamratliga dagliga spännande ömsesidigt respektfulla diskussioner på arbetsplatser där kreativiteten flödar och tusentals olika blommor frodas i åsiktsträdgården.

  Vad gäller antisemitism måste du kunna vara människa nog att erkänna att du har fel. Visst, fanns det blandningar. Jag skriver själv att rasidén om judar började 1 1500-talets Spanien, men blommade ut i Europa på 1800-talet.

  1. Men i stort var antisemitismen först religiös mot Kristusmördarna och sedan från 1800-talet och framåt rasistisk. Du hänvisar till Svenska Kommittén mot antisemitism (SKMA) och det gör jag med. De skriver på nätet om antisemitismens ursprung:

  ”Fördomar och fientlighet mot judar har i Europa funnits sedan tidig medeltid…framför allt inom ramen för kristen teologi och förkunnelse…Under den senare delen av 1800-talet blev nationalism och rasism viktigare krafter i Europa…angreps judarna med politiska, nationalistiska och rasistiska argument.”

  Kan det vara tydligare? Från övervägande religiös antisemitism, till övervägande raslig antisemitism?

  2. Läs även nationalencyklopedin på nätet: Från Kristusmördare till rasbiologi.

  3. Se på nätet även Forum för levande historia: ”Rationaliseringarna har förändrats (från religiösa rättfärdiganden till nationalistiska, rasistiska, ideologiska och politiska)…

  4. Se även Wikipedia: Från religiös motivering (Kristusmördare) till förkastliga medfödda egenskaper (en ras i kamp med den ariska rasen).

  Jag har verkligen belägg för mina åsikter som du ser. De är inte personliga påhitt.

  Vad är problemet. Det är ju en detaljfråga. Antisemitismen riktade sig förr mot judisk religion, senare mot judisk ras.

  Därför är dagens antisemitism rasistisk enligt den gamla definitionen av rasism (den riktar sig mot en ”rasgrupp”), medan islamofobin inte är det (den riktar sig mot en religion).

  Däremot är både antisemitism och islamofobi rasistiska enligt en nya breda definitionen av rasism (gruppförakt).

  Och dessa definitioner har förstås inget som helst att göra med att islamofobi och antisemitism är lika felaktiga och förkastliga och bör bekämpas med kraft.

  # Om raser: Det råder oenighet om det finns raser/underarter. I denna faktafråga får jag intrycket att de flesta forskare menar att skillnaderna är så små och gränserna så flytande mellan huvudpolerna vita i Europa, svarta i Afrika och gula i Asien att man inte kan tala om raser.

  Men det spelar ingen roll för rasismdebatten. Raser finns i alla fall som sociala konstruktioner. Den svarte som lynchades av Ku Klux Klan och juden som hämtades av nazibödlarna kunde argumentera sig blåa för att raser inte existerade. De blev mördade ändå.

  Jag är övertygad om att de flesta människor ännu har kvar den gamla definitionen av rasism. Du är övertygad om att de flesta tror på den nya definitionen av rasism. Vem av oss som bedömer verkligheten mest korrekt här kan ingen av oss med säkerhet veta.

  # Om nationalism: Det är väl som med ordet kommunism, begreppen är förbrukade. Samhällsgemenskap, samhällssolidaritet, nationell samhörighet, det kanske är bättre begrepp istället för vänsternationalism.

  # Om mitt påstådda försvar av Israel som rasistisk apartheidstat som ger er misstankar att jag har fördomar om islam. Man tar sig för pannan.

  Jag läste i en sajt mot antisemitism jag hittade nyss på nätet att det var antisemitiskt och rasistiskt att vara emot staten Israel som det judiska folkets hem. Lika tokigt det.

  Jag är som jag alltid sagt för ett Palestina vid sidan av Israel, det ser jag som den vettigaste lösningen, och det gör de flesta, fredssamtalen går ut på det. Jag är vansinnig på bosättarpolitiken som uppenbart verkar vara ett smygande övertagande av hela Palestina, alltså att man inte erkänner det palestinska folkets rätt till existens och självbestämmande på ett eget territorium (som man kräver för det judiska folket).

  Jag är vidare för en israelisering och ”avjudisering” av Israel. Att judar, araber. druser, kristna, beduiner assimileras tillsammans till ett israeliskt, inte judiskt, folk.

  Att man alltså tar bort den här förvirrande dubbelheten kring judar, som religion och judar som folk, att man skiljer på detta. I framtiden bör judendomen vara en religion bara.

  Det judiska folket har fått en egen stat och där blandas de som i alla andra länder med invandrare och minoriteter till en ständigt ny israelisk nation. Med historiska och kulturella band till judendomen precis som Sverige har kulturella och historiska band till kristendomen. Men där religionen är en privatsak som inte påverkar ens svenskhett eller israeliskhet. Där alla där boende hör hemma där lika mycket och med lika rättigheter.

  Så jag är alltså fullständigt mot det rasistiska apartheidinslaget i Israel. Jag vill tvärtom integrera judar, araber, kristna, muslimer etcetera till ett religionsneutralt israeliskt folk. Ett folk som alla andra folk som ständigt förändras genom att integrera minoriteter och invandrare.

  Och än en gång. Se på min recension. Är den skriven av en islamofob med fördomar om islam och muslimer? Ärligt?

  Hampus: Som jag skriver till Anders förespråkar jag inte Israel som en varken religiöst eller ”rasmässigt” judisk stat utan som en israelisk stat med plats för judar och minoriteterna av araber, palestinier, kristna, muslimer, druser, beduiner, vilka tillsammans bör assimileras med varandra till ett israeliskt folk som bryter banden med den judiska religionen (men erkänner det kulturella och historiska bandet till judendomen precis som vi i Sverige erkänner det historiska och kulturella bandet till kristendomen utan att kristendomen längre är statsreligion).

  Rasistisk? Du skriver svenska ord efter varandra till grammatiskt fungerande meningar, men jag ser inget innehåll i dem. Inget att svara på. Det verkar vara med det vänstriga slarvandet med begreppet rasism som med följande uttryck: ”Har du slutat att slå din fru?”. Hur man än svarar blir det per definition fel. Skrämmande.

  Judar är en etnisk grupp och judar är en religion. Det är det förvirrande. Men så är verkligheten (muslimer däremot är en religion men ingen etnisk grupp)

  Jag vill att begreppen skiljs åt. Judendom bör bli en ren religion som alla kan ansluta sig till. Israel bör bli en ur en judisk historiekulturell tradition sprungen israelisk stat där den judiska majoriteten och de icke-judiska minoriteterna smälter samman till en israelisk nation.

  • Anders_S

   Hans: Din näst senaste kommentar är för lång.

   Recensionen kan jag bara se ett enda fel med, men annars är den inte problematisk . Att du hävdar att islamofobi inte är rasism. Jag anser inte att du är islomfob. Men du uttrycker dig otroligt slarvigt och klantigt kring detta. Här är finkänslighet och fingertoppskänsla nödvändigt.

   Jag har inte läst hela den näst senaste kommentaren på grund av längden, men ett par saker. Det du gör när du inte vill ha det Israel som finns idag är att du inte försvarar Israel. Du är då mot Israel. Så sluta då hävda då att du försvarar Israel. Du kan inte göra bägge delarna.

   Följande är problematiskt om rasism från en tidigare kommentar (finns fler liknande grejer):

   ”Vi är alla eniga i att fördöma rasism & rasrasism och antisemitism.”

   Varför skiljde du ut islamofobi och nämner det inte? Om jag hade skrivit det hade jag tagit med även islamofobi. Speciellt om jag menat att islamofobi inte var rasism som du menar. Man måste var noga med hur man skriver och uttrycker sig i dessa sammanhang.

 • Hans Norebrink

  Tillägg från SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism”:

  ”Antisemitismen kan motiveras genom fientlighet mot…den judiska religionen…eller föreställda rasmässiga egenskaper”.

  Förr religiös antisemitism

  Senare rasistisk antisemitism.

  • Anders_S

   Hans: Nej, antisemitism har alltid varit både religiös och ”rasmässigt” baserat. Som SKMA skriver, och du också skriver nu. Bägge delarna. Alltid.

 • Först är du för Israel som en judisk stat. Sen är du för en avjudaisering. Du får helt enkelt ta och bestämma dig. Och nej, det ”judiska folket” har inte fått en egen stat. Det är en minoritet av det judiska folket som numera delar ett land med landets ursprungsinvånare.

  Och det folket som flyttat dit hade inga som helst kulturella band till landet och inte mer historisk anknytning än greker, egyptier, perser, syrianer, turkar, armenier, osv.

 • Hans Norebrink

  Till Hampus och Anders: Israel är väl off topic egentligen. När Armenien blev självständigt fick det armeniska folket en egen stat oavsett om många bor utanför landet. Skulle det romska folket få en egen stat (en bra idé om det går att utföra utan att kränka andra) och bara en minoritet flyttade dit skulle ändå det romska folket få en egen stat. Så att Israel har upprättats innebär att det judiska folket har fått en egen stat, även om majoriteten bor utanför. Skulle de irakiska kurderna bli självständiga skulle det kurdiska folket få en egen stat även om majoriteten fortfarande skulle bo i Iran och Turkiet. När Grönland blir självständigt får inuiterna en egen stat även om många bor i Kanada, Alaska och Sibirien.

  Alla etniska grupper och folk har historiska och kulturella myter, vanligen påhittade eller halvsanna. De är ändå en kraft i historien. Som judarnas känslomässiga anknytning till landet Israel. Eller som indianernas påhitt att de härstammar från Amerika och inte från Asien.

  Jag är för en stat för det judiska folket som etnisk grupp med skyddsbehov och rätt till nationellt självbestämmande. Jag inser att det finns en historisk-kulturell koppling till den judiska religionen, men kopplingen till själva den judiska religionen bör ersättas med ren sekularism.

  Sedan bör samma process accepteras som i andra icke rasistiska eller främlingsfientliga stater. Alla som bor i staten oavsett ursprung bör bli likvärdiga medborgare, och de båda grupperna, majoritet och minoritet assimileras och blandas med varandra till en ständigt ny nation, precis som överallt annars bör ske. En israelisk nation som bygger på det judiska folket (inte religionen teologiskt) men som välkomnar andra i nationsbygget.

  Människor i USA som är svenskättade kan känna sig befryntade md Sverige, fast Sverige numera är förändrat och inblandat med 20 procent invandrare. Judar i världen som anser sig stamma från det judiska folket kan på liknande sätt känna sig befryntade med Israel, även om det förändras till ett Israel där de 80 procent judarna (tror jag) blandas med de 20 procent andra till en israelisk nation.

  Att förneka att det existerar ett judiskt folk för att de är uppblandade sedan de lämnade Israel en gång är fel. Alla folk är blandade på ett eller annat sätt, även om myterna kan påstå något annat. Ett folk är en grupp människor som känner sig som ett folk, en subjektiv skapelse, ingen objektiv.

  Israel ska vara en stat för det judiska folket, men inte för den judiska religionen. Och detta folk fortsätter att förändras som andra folk. Genom att smälta samman med de 20 procenten icke-judar till en israelisk nation till exempel. Det menar jag med en avjudaiserad judisk stat, att man utgående från det judiska folket öppnar sig för inblandning och förändring av befolkningen.

  Precis som skett i Sverige där katoliker, judar och muslimer en gång var portförbjudna. Och där alla partier en gång sjöng den etniska renhetens lov.

  Så jag försvarar Israels rätt till existens på grunden av det judiska folket. Men inte dess etniska inlåsning. Som alla andra vettiga länder får de acceptera att landet förändras med invandring och minoriteter som har rätt till likvärdig behandling och nationsstatus. Och som måste vara med och definiera och skapa framtidens Israel. Alla inom dess gränser ska tillhöra nationen Israel.

  Till Anders: Vi diskuterade definitionerna och innehållet i rasism och antisemitism, därför nämnde jag dem. Jag borde förstås även ha haft med islamofobi. Men hela recensionen är ju ett enda avvisande av islamofobi, hur misstänksamma får man vara?

  • Anders_S

   Hans: I såna här frågor måste man alltid vara precis och försiktig i vad man skriver. Alltid. Det är nödvändigt då det är känsliga frågor. Och man ser ofta bara det senast skrivna.

 • Hans Norebrink

  Till Anders: Du har tydligen bara läst den korta grejen från SKMA. Längre ner skriver de:

  ”Fördomar och fientlighet mot judar … medeltid … Europa … kristen teologi …”

  ””Under … 1800-talet … angreps judarna med … rasistiska argument …”

  Läs själv på nätet. Läs där även att nationalsencyklopedin, Forum för levande historia och Wikipedia säger samma (som jag skrev i mitt förra inlägg du inte orkat läsa hela). Religöst motiverad antisemitism går mot slutet av 1800-talet i Europa över i rasistiskt motiverad antisemitism.

  Förr var antisemitismen främst religiös, från 1800-talet var den främst rasistisk.

  Alla kan vi göra fel. Jag gav maoismen fem år av mitt liv, ett stort misstag.

  Du kan väl vara storsint nog att erkänna att du har fel i denna lilla detaljfråga.

  Antisemitismen har inte alltid varit raslig och religiös som du säger, även om sådana tendenser fanns, finns. Den var främst religiös förr och främst rasistisk i modern tid.

  Är vi överens nu och kan lämna detta sidospår?

  • Anders_S

   Hans: Ja, de bekräftar vad jag sagt hela tiden. Antisemitismen är densamma idag som på 1930-talet och på 1800-talet. Medeltiden är i sammanhanget ointressant och irrelevant (jag har aldrig heller hänvisat till nåt annat än 1930-talet). Därför är ditt resonemang fel ur min synpunkt.

   Islamofobin funkar precis som antisemitismen. Och därför är islamofobin precis som antisemitismen en sorts rasism.

   Men det verkar också som om vi diskuterat förbi varandra med olika djup på det historiska perspektivet som utgångspunkt. Med ditt perspektiv så håller jag med dig. Och i det perspektivet har jag fel.

 • Känslomässig anknytning är något helt annat än historisk eller kulturell. Och jag håller självklart med dig om att ett folk har rätt att defineira sig själva. Precis som sekulariserade muslimer har rätt att se sig som en etnisk grupp och inte bara som en religiös. Judarna som folk har funnits sedan 1800-talets början, jag håller med dig om att det innan framförallt var en religiös tillhörighet.

  Men självklart är det rasistiskt att kräva att Israel ska vara en stat för det judiska folket som etnisk grupp. Judiska medborgare ska inte ha några andra rättigheter än ursprungsbefolkningen och självklart ska de som inte är medborgare inte ha mer rättigheter i det landet än de har i Venezuela eller Papa Nya Guinea.

  Sådant tal är raka motsatsen till att önska en sammansmältning av befolkningen i Israel.

 • Hans Norebrink

  Till Hampus: Skulle jag då vara sekulär kristen som etnisk grupp? Nej att blanda etnicitet och religion är bland det farligaste man kan göra, för människor är ovilliga att kompromissa på de områdena, vilket gör konflikterna svårare och hårdare. Etnicitet är ett gruppfenomen, religion är en individuell privatsak.

  Jag instämmer ju tydligt i vad du skriver, att judarna inte ska ha mer rättigheter än andra. Däremot kan man väl tänka sig att förföljda judar kunde fly dit, på samma sätt som förföljda romer skulle kunna ta sig till en tänkt romsk nationalstat.

  Jag har inte tänkt ut några detaljer i detta projekt med ett nytt Israel som ju tyvärr är djupt teoretiskt som utvecklingen ser ut idag. Som du påpekar finns en viss motsägelse i mina tankar. Men då kan man ju alltid säga att verkligheten själv är motsägelsefull…

  Men vad säger du om att antisemitismen förr var religiös, senare rasistisk. Att du säger att judarna förr var en religiös grupp och senare blev en etnisk grupp/folk tyder på det. Då riktade sig ju antisemitismen först mot de religiösa judarna och deras tro, sedan mot dem som etnisk grupp/folk, alltså ras-rasism?

 • Hans Norebrink

  Till Anders: Att man oftast bara ser det senast skrivna är en bra poäng. Då ser kanske någon att jag inte skriver ut islamofobi som ett problem, utan att denna person har läst min islamofobi-ätande recension i början. Ska försöka tänka på detta.

  Jag utryckte mig tidigare slarvigt i en sak, men det rättade jag till. Det vill säga jag påpekade att antisemitismen självklart var lika idag som på trettiotalet. Vändpunkten från religiös till raslig antisemitism kom på 1800-talet. Vi är alltså överens om att antisemitismen har varit likadan och rasistisk på 1800-talet, på 30-talet och nu idag.

  Vi är också överens om att islamofobin fungerar som antisemitismen. Att de är lika förkastliga. Och att de båda är rasistiska med den breda definitionen av rasism som allt gruppförakt.

  Mitt enda påpekande är att bara antisemitismen (från 1800-talet) är rasistisk i även den smalare definitionen av rasism (ras-rasism), däremot inte islamofobi. När jag skrev att sverigedemokraterna inte var rasister använde jag uppenbarligen den smala definitionen av rasism.

  Med mitt djupare historiska perspektiv på antisemitismen håller du nu med mig om dess förändring av inriktning. Bra, jag är nöjd, och då kan vi lämna detta.

 • Israel som stat är byggd på arabisk mark. Det är ett faktum. Att då ge privilegier till en etnisk grupp som saknar anknytning till landet är rasism. Ren och skär.

  Vad man kan tänka sig låter fint, men Israel har som stat inte mer förpliktelser att ta emot judar än Sverige. Inte mindre förpliktelser att ta emot araber eller afrikaner än Sverige. Etnisk tillhörighet ska inte spela roll för hjälpbehov. Ska vi blanda in nationalism bör kraven snarast komma på att Israel tar emot några hundra tusen irakier för att inte tala om de palestinska flyktingarna.

  Jag håller med dig om att antisemitismen från början var religiös, liksom nästan alla mindre religiösa grupper i världen förtryckts av de större. Men det är helt fel att säga att den bara riktat sig mot tron. Den har lika mycket riktat sig mot en grupp människor som kunnat identifieras med hjälp av klädsel, vanor och kultur. Som bott tillsammans i ghetton. Judarna må inte ha sett sig som ett folk innan 1800-talet, men religionen i sig har haft etniska tendenser långt innan och således och antisemitismen.

 • Mikel

  ”Om raser: Det råder oenighet om det finns raser/underarter. I denna faktafråga får jag intrycket att de flesta forskare menar att skillnaderna är så små och gränserna så flytande mellan huvudpolerna vita i Europa, svarta i Afrika och gula i Asien att man inte kan tala om raser.”

  Råder det verkligen en oenighet om rasernas existens eller ej? Om man nu inte vill närma sig ett mer pseudovetenskapligt läger vill säga.

  Om man nu med ras inte enbart menar vissa karakteristiska drag.

 • Hans Norebrink

  Till Mikel: Ja det finns en minoritetsopinion som menar att skillnaderna är stora nog för att man ska kunna säga att människan har underarter/raser. Det kanske är en bedömningsfråga.

  Hade däremot neanderthalarna överlevt till idag hade det inte varit någon diskussion. De hade definitivt varit en annan underart, alltså en annan mänsklig ras.

  Nyss kom man ju på att neanderthalarna och vi kunde para sig med varandra eftersom alla vita och gula människor på jorden (alla utom de svarta i Afrika) har neanderthalgener i sig. Vi tillhör alltså samma djurart, men olika underarter, raser.

  Exempelvis alla vita nazister har alltså neanderthalgener i sig, men inte de svarta i Afrika…

 • Skälet varför kristna europeer vände sig mot judarna på 1100-talet och framåt var att judarna var det romerska imperiets handelsfolk, på samma sätt som kineserna är Sydostasiens. De hade utbildning medan de flesta kristna europeer var bönder.

  Under handelsuppsvinget efter 1100 fick även kristna europeer möjlighet att lägga under sig profitabla nischer och blev ofördröjligen judarnas bittra konkurrenter. Och på samma sätt som det förekommer pogromer mot kineser i Indonesien så började pogromerna mot judar, understödd av den mäktiga kyrkan.

  Se vidare R.I. Moore: The Formation Of A Persecuting Society: Power And Deviance In Western Europe, 950-1250, Blackwell 1987.

  Med andra ord handlar det som alltid vid diskriminering och rasism om konkurrens om resurser.

 • Och för den som vill se den judiska sidan av saken där våld mot kristna var en del av konkurrensen kan de läsa Reckless Rites: Purim and the Legacy of Jewish Violence. Där kan man konstatera att trätorna härstammar från 200-talet då judendomen började konkurreras ut av kristendomen.

 • Hans Norebrink

  Jag håller med om det mesta senast skrivna. Jag antar bara att du Hampus kollat upp att det inte är något skumt med den där boken ”Reckless Rites”

 • Hans, jag har boken själv hemma och har läst den. Den har recenserats positivt både i Jewish Chronicle och Jerusalem Post.

 • Hans Norebrink

  Bra Hampus. Så kanske dags att avsluta denna diskussion om de gruppföraktande, samhällssöndrande, nationssplittrande, islamofobiska och rasistiska (i begreppets breda definition) sverigedemokraterna.