Multikulti-förtryck

Boknytt
Mångkulturalism – kvinnor i kläm?
Susan Moller Okin
Daidalos

Multikulti-förtryck

Alla kulturer i tiden och rummet, inklusive vår egen nuvarande, diskriminerar kvinnor. Men att något är ”vana”, ”kultur”, ”tradition”, eller ”långvarigt samhällsarrangemang” kan naturligtvis inte rättfärdiga sexism. Kultur är bara ständigt föränderliga sätt att organisera människors samlevnad på, och det kan självklart kritiseras som allt annat.

Ändå finns det kulturrelativister och ”kulturhelgonförklarare” som slirar på detta. Som inte otvetydigt håller med om att mänskliga rättigheter, demokrati och alla lika värde gäller för alla människor. Speciellt gäller det när kulturer och religioner krockar med kvinnors rättigheter – vilket är alltför vanligt.

Den här debatten skildras lysande i den några år gamla ”Mångkulturalism – kvinnor i kläm?” i form av ett huvudinlägg följt av positiva och negativa reaktioner av andra debattörer. Man häpnar över vissas argumentation. Det är ju så enkelt. Kvinnovåld, hedersmord, tvångsgifte, våldtäkt, änkebränning, barnäktenskap, könsstympning, månggifte, samt ojämlika lagar om äktenskap, skilsmässa och otrohet är fel. Punkt slut.

Hans Norebrink

Läs mer: Feministbiblioteket,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders_S

  Hans:

  Citat: ”Det är ju så enkelt. Kvinnovåld, hedersmord, tvångsgifte, våldtäkt, änkebränning, barnäktenskap, könsstympning, månggifte, samt ojämlika lagar om äktenskap, skilsmässa och otrohet är fel.”

  Ärligt sagt vet jag inte vad detta har med mångkultur att göra. Det finns vad jag vet ingen förespråkare för mångkultur som hävdar att något av det uppräknade är riktigt. Dvs, jag tror att 100% (okej, 99,99%) av Sveriges befolkning håller med om att sånt inte ska vara tillåtet. Och lika stor andel av mångkulturförespråkarna håller nog också med. Påståendet blir alltså meningslöst och okontroversiellt eftersom det i praktiken inte finns nån som förespråkar något av detta.

 • Ja, hela recensionen verkar ju vara ett påhitt där vissa personer som inte finns uppfinns för att recensenten ska ha något att kunna attackera.

  • Anders_S

   Hampus: Jag har dock fått uppfattningen att boken ska vara bra. I alla fall okej.

 • Hans Norebrink

  Jo, tyvärr finns det det. Både folk som av kulturella skäl försvarar sådana saker (till och med hinduer som vill återuppliva änkebränning – fast kinesisk fotbindning på kvinnor verkar sakna förespråkare). Samt kulturrelativister som menar att vi inte kan tvinga på våra egna västliga kulturella värderingar på andra – som de uttrycker det.

  Några snabba nerslag i boken:

  ”Under 80-talet tillät den franska staten i tysthet invandrade män att ta med sig flera fruar in i landet i en sådan utsträckning att antalet polygama familjer i Paris nu uppskattas till 200.000.”

  ”När kongressen 1996 antog en lag som kriminaliserade klitoridektomi invände en rad amerikanska läkare mot beslutet med motiveringen att det rörde sig om en privat fråga…”

  ”Okin påpekar att de kulturella rättigheternas krutdunk ofta är genus álias´ familjen och hon citerar en rad kända rättsfall där invandrare åberopat sin kultur som försvar för hustrumord, barnamord, bortgifte av underåriga döttrar till främmande män och klitoridektomi. Hon kunde också ha nämnt den roll som mångkulturella argument spelar i försvaret av sträng barnuppfostran, homofobi och sexualundervisning.”

  ”Är västerländsk patriarkal feminism bra för tredje världen och minoritetskulturernas kvinnor?”

  ”Varför är de förtryckande att bära huvudduk, men befriande att gå i minikjol?”

  ”Färska anspråk på att tala för den Andre har gjorts i debatter om rituell omskärelse…Det enda som räknas och räknades är ”gnuggandet”…Är inte sexuell njutning lika mycket en själslig som en kroppslig reflex?…Det är inte möjligt att uppnå sexuell njutning med en ”stympad” kropp, enligt den västerländska synen på all rituell förändring av genitalierna.” ”Frågan om lust bör överlämnas till den kultur som definierar den…Häri ligger problemet med Okins världsuppfattning. Hon talar för att andra människors ritualer avskaffas men ser inte ceremoniella handlingar i sin egen kultur som begränsande eller frånstötande”.

  • Anders_S

   Hans: Inget av det du skriver är något som helst bevis för att det finns mångkulturförespråkare som försvarar något av det du säger. Inte heller att det finns fler än 1 promille av folket som är för våldtäkter, kvinnovåld, hedersmord, tvångsgifte, våldtäkt, änkebränning, barnäktenskap, könsstympning, månggifte, samt ojämlika lagar om äktenskap, skilsmässa och otrohet.

   Istället för att ägna dig åt att slåss mot en promille av folket kanske du kunde ägan energi att slåss mot de ojämlika lagar vi fortfarande har. Arvslagstiftningen som exempelvis missgynnar icke-gifta. Den berör en stor del av befolkningen i Sverige. Följande är ju redan olagligt: våldtäkter, kvinnovåld (dvs manligt våld mot kvinnor), hedersmord, tvångsgifte, änkebränning, barnäktenskap, könsstympning, månggifte så det är ju inget att kämpa för att förbjuda. Ingen vill ju heller att det ska bli tillåtet. Fast könsstympning är förstås tillåtet om man som vuxen vill göra det på sig själv (och förmodligen är det vanligare att kvinnor gör detta än att kvinnor bär nikab). Därför ska naturligtvis vuxna människor också få klä sig som de vill, även i skolan.

   Däremot borde månggifte vara tillåtet eftersom det är tillåtet med oändligt antal älskare utanför äktenskapet. Att ha en ojämlik lagstiftning på det området tycker jag är fel. Polygami eller otrohet har dock överhuvudtaget inte med saken att göra. Jag kan hitta hur många argument som helst för att polygami principiellt inte är kvinnoförtryckande. Men det är en helt annan debatt och har inte med mångkultur att göra.

   Frågan ”Varför är det förtryckande att gå i huvudduk men inte minikjol” är ju dessutom relevant. Bägge sakerna kan vara ett resultat av förtryck, men måste inte vara förtryckande i varje enskilt fall. Bägge sakerna bör vara en privatsak och ingenting man lagstiftar om.
   Och förmodligen kan uppnå sexuell njutning även med en stympad kropp. Hur skulle det annars vara för svårt handikappade av olika slag? Ett sådant påstående är ju inte på något sätt ett försvar för könsstympning och inte heller något som har med mångkultur att göra.

 • Hans Norebrink

  Anders: Som de säger i boken: Skär man av snoppen blir det svårt att känna njutning. Samma med könsstympning och avskärning av klitoris som är den kvinnliga motsvarigheten till penis.

  Det står ju att mångkulturella argument spelar roll i försvar av kränkningar.

  Nu var det längesedan jag läste boken av Susan Moller Okin som är professor i etik och statsvetenskap vid Stanford. Men på baksidan står följande:

  ”I denna debattbok reser den amerikanska statsvetaren och filosofen Susan Moller Okin en synnerligen aktuell fråga: hur bör demokratiska stater hantera konflikten mellan å ena sidan deras bekännelse till jämlikhet mellan könen och å andra sidan kraven på respekt och särskilda rättigheter från minoritetskulturer som inte internt erkänner denna jämlikhetsidé?
  Moler Okin kritiserar skarpt mångkulturalismens företrädare för att bortse från könsdiskriminerande seder och skillnader i makt mellan könen i de minoritetskulturer som de kräver ska respekteras i sina särdrag. Hon ger principen om män och kvinnors lika värde och lika möjligheter att leva autonoma liv en obetingad förrang framför kulturella rättigheter.
  Bland de femton svaren ryms många olika röster, alltifrån de som kritiserar Okin för att företräda en universalism blind för kulturella skillnader, till dem som kritiserar henne för att inta ett sekulariserat perspektiv, blint för religionens betydelse i människors liv. Kritikerna får i sin tur ett svar från Okin.
  Debatten klargör olika dimensioner av spänningsförhållandet mellan feminism och mångkultur och ger en god förståelse för argumenten på båda sidor”.

  Det finns uppenbart andra än mig som tycker det finns nåt att prata om här.

  Och utan att ständigt bemötas med att man tar upp ett annat angeläget ämne (?).

  Då får man väl ta en annan debatt om det?

  /*vi tar denna debatt en annan gång*/ #AS

  • Anders_S

   Hans: Det är ju det jag säger till dig. Försök ta upp mer angelägna ämnen i dina recensioner.

   Men Moler Okin är ju en liberal individualism-förespråkare så länge den individualismen är exakt som hon vill ha den. Hur kan du lita så på henne? Hon är ju en slags Popova (för att anknyta till en annan recension) fast på ett annat område.

 • Att man måste leta sig tillbaks till 80-talet för att hitta exempel tyder på att det verkligen handlar om halmgubbar och inte något som faktiskt finns i en märkbar omfattning.

 • Hans Norebrink

  Anders:

  1. Rasismen och högerpopulismen växer.

  2. Sammanhållningen i samhället minskar.

  3. Det gör (mång)kultur till ett angeläget ämne.

  4. Alla kan inte specialisera sig på allt, även om mina recensioner
  spänner över ett vitt fält. Efter mina Boliviaår har jag dock ett
  särskilt intresse för nationella, etniska och (mång)kulturella
  problem och konflikter. Därav också mitt stora intresse och
  engagemang för integration på min arbetsplats.

  5. Räcker det att stämpla en etikett på folk? Har de då per defintion
  inget att komma med i debatten? Även en blind höna…

  Hampus:

  Din argumentation är ett desperat halmstrå…

  • Anders_S

   Hans: Rasismen i Sverige växer inte. Alla undersökningar visar att den minskat varje år sen början av 1990-talet. Istället växer flyktingvänligheten och toleransen.

   Stödet för högerpopulistiska partier har ökat, men det har sen 1970-talet funnits en latent stödgrupp för denna typ av partier på 20% och den har under perioden varit ganska oförändrad. Att stödet för dem växer har inget med mångkultur (hur det nu ska defninieras) att göra utan med ökade ekonomiska klyftor att göra. Är du intresserad av högerpopulismens tillväxt ska du läsa om ekonomiska klyftor (Böcker som Frp-koden, Jämlikhetsanden, Trondheimsmodellen, Andreas Malms böcker osv, tidningen Expo).

   Att vänstern inte får ökat stöd kan däremot förklaras med en fokusering på identitetspolitik som feministiska frågor, som invandringsfrågor, som etnicitet, som subkulturer. Vi borde istället fokusera på ekonomiska frågor. Då skulle vi ha en chans.

   Jag är helt överens om punkt 4 förstås och vet inte vad du menar med punkt 5.

 • Hans Norebrink

  Anders: Punkt fem är ”Men Molin Oker är ju en liberal individualism-förespråkare”. Då kan hon alltså inget bra säga?

  Självklart handlar det också om ekonomiska klyftor och klass. Annars hade Hitlers nationalsocialister förblivit en liten sekt. Det är i politisk kris och ekonomisk nöd som människor tvingas leta efter alternativ till den rådande samhällsordningen, ibland till vänster, ibland till höger. Vore allt bra, alla hade jobb, inga nerskärningar så fanns det ju ingen grogrund för att leta efter alternativ.

  Men eftersom vi av naturen är sociala varelser som avskiljer oss från andra grupper finns det hela tiden en risk att det ekonomiska missnöjet kanaliseras i etniska konflikter, att vi tolkar våra problem i kulturtermer. Därför måste alla integreras och assimileras in i en enad arbetarklass och ett enat folk – som omfattar alla.

  Det är förekomsten av etnisk splittring och ensidig identitets-fokusering som i en situation med resursbrist eller hotande sådan gör att den folkliga kampen kan ta sig etniska istället för klassuttryck.

  Som Göran Greider skriver i min kommande recension av ”Det måste finnas en väg ut ur det här samhället” är nationell sammanhållning en förutsättning för att kunna föra klass-vänsterpolitik. Visserligen talar han om Afrika, men samma gäller här.

  En etnisk uppsplittring av arbetarklassen försvårar klasskampen, precis som rasfrågan i USA visar. En mångkulturalism som menar att folket och arbetarklassen ska fortsätta att vara uppdelade på olika kulturer, delade i olika grupper, det försvårar den enade klasskampen.

  ”Andra, tredje och fjärde generationens invandrare”. Rena tramset. Är man född i Sverige är man svensk. Är man invandrad blir man svensk, på samma sätt som vi som är infödda blir svenskar genom insocialisering.

  Det är alltså ingen motsättning att prata om etnicitet och klass som jag gör det. Jag vill ha bort mångkulturell och etnisk splittring till förmån för en arbetarklass och ett folk som integreras och assimileras med varandra till en ständigt ny enhet.

  Att bekämpa den etniska mångkulturalismen stärker alltså kraften i den ekonomiska klasskampen.

  För en enad arbetarklass, ”svarta” och ”vita” tillsammans.

  Jag ser hur rasismen och främlingsfientligheten växer i hela Europa och ser inget skäl till att inte också Sverige skulle haka på den trenden. Speciellt som vi också fått ett högerpopulistiskt parti i riksdagen. en spärr har därmed rivits, och de ökar säkert nästa gång.

  Eftersom jag arbetade på Sahlgrenska på 70-talet och nu på 00-talet så är mitt intryck att det definitivt finns mer främlingsovilja nu än då.

  Redan potentiella 20 procent låter fasanstullt mycket. Lägg en klimat- och finanskris på det så växer de lätt än mer.

  • Anders_S

   Hans. Om detta är vi överens: ”Det är alltså ingen motsättning att prata om etnicitet och klass som jag gör det. Jag vill ha bort mångkulturell och etnisk splittring till förmån för en arbetarklass och ett folk som integreras och assimileras med varandra till en ständigt ny enhet.” : men ditt problem är att förespråkar reaktionär lösningar som ökar splittringen i arbetarklassen. Dessutom överdriver du mycket små problem på ett sätt som också ökar splittringen och gynnar högerextremister. Man kan aldrig minska splittring genom att fara med en osann bild av verkligheten (som du gör i detta fall och i fallet med nikab, dvs utmåla icke-problem som stora problem och dessutom hitta på en definition av mångkultur som allt som inte är bra samt projicera detta på en viss grupp i samhället).

   Vad du upplever om främlingsovilja eller hur det är på just din arbetsplats är ointressant i det stora hela. Faktum är att rasismen minskat sen 1990-talet. Fram till dess ökade den med start vid mitten av 1970-talet. Det görs undersökningar om detta i princip varje år. Du har samma problem här med att acceptera vetenskapen och verkligheten som du har när det gäller brottslighet. Jag har aktivt arbetat med antirasism, invandring och flyktingfrågor i 30 år. När det gäller statistik och liknande är jag oslagbar. Jag vet hur det är. Precis som med brottslighet är jag en av de kunnigare i Sverige på området.

   Vi har haft ett högerpopulistiskt parti i riksdagen förut. på 1990-talet när främlingsfientlighet var en majoritetsuppfattning i Sverige. Det är den inte idag. Denna gång har vi ett fascistiskt parti i riksdagen (jag har skrivit en mängd inlägg om varför de är fascister och inte högerpopulister och mitt sista inlägg har stått helt utan mothugg och motargument. Såväl på bloggen som i andra diskussonsmiljöer).

   Nationell sammanhållning och Afrika är en speciellt problem (Det kräver förmodligen att dagens gränser görs om, så att nationer i den rätta bemärkelsen hamnar i egna länder. Greiders resonemang är inte överförbart till Sverige. Men den debatten får vi ta i samband med den recensionen.

 • Hans Norebrink

  Anders: I antal är nikab ett litet problem, även i övrigt. Men nu handlade ju denna diskussion om nikaben. Den har dock stor potential att reta, främliggöra och splittra. Många upplever den som ett slag i ansiktet på Sverige och de värderingar om jämställdhet som gäller här, som ett avståndstagande och en gränssättning.

  Mångkultur har jag medvetet inte definierat eftersom det finn så många definitioner. Ännu värre med begreppet kultur, och ändå använder vi även det.

  Varför skulle det vara reaktionärt att kräva att ett patriarkalt, reaktionärt och kvinnoförtryckande plagg förbjuds i skolor och på arbetsplatser. Det tycker jag är att stå upp för demokrati, jämställdhet och mänskliga och kvinnliga rättigheter. Progressivt.

  Min kritik mot muslimer riktar sig till fundamentalister. Samma med andra religioner. Samt att jag tycker att de vanliga muslimerna, kristna och buddhisterna borde höja sina röster på extremisternas bekostnad.

  Min kritik mot mångkulturalism-modet riktar sig i första hand mot andra svenskar, de svenska intellektuella som driver den här negativa splittringstrenden. Det här apartheidliknande grupptänkandet. Jag tror det är en 35-årig återvändsgränd i den sociala ingenjörskonstens historia. Välmenande absolut. Men funkar inte, det är bara att se sig omkring.

  Jag kan inte se sd som fascister, men det behöver vi inte ta upp här. Däremot Nationella fronten i Frankrike. Men här kan förstås finnas för mig förborgad kunskap om sd. Eller olika definitioner.

  Rasismens (i bred bemärkelse) omfattning ändrar inte att det finns för mycket. Och det gynnas av islamofober och islamister i samverkan.

  Man kan jämföra med socialismen. Den förtalas av borgarna, och å andra sidan smutskastas den också av de som kallar sig socialister och kommunister, och förtryckande stater i då- och nutid. Stalin, Mao, Pol Pot, Nordkorea etcetera.

  Taktiken då är inte att bara skylla all antikommunism för att komma uppifrån och prackas på oss. Den kommer också ”nerifrån” oss själva, från de som kallar sig socialister och kommunister men har en extrem fundamentalistisk och förtryckande tolkning av socialismen. Och därmed ger socialismen dåligt rykte.

  Då måste vi vettiga socialister höja våra röster för att inte de dåliga socialisterna ska få hela uppmärksamheten. Vi måste också fördöma det dåliga som sker och skett i socialismens namn. Inse att det har skadat och skadar socialismen.

  Att hålla tyst om realsocialismens brott för att det gynnar antikommunismen och antisocialismen är fel väg att gå. Det måste ut i ljuset och fördömas. Visas på att det är falsk socialism.

  På samma sätt ska vi inte hålla tyst om realislams brott (fundamentalisternas), det är fel väg att gå. Det måste ut i ljuset och fördömas. Visa att det är falsk islam.

  Vi ska bekämpa både antikommunism och realsocialismens brott.

  Vi ska bekämpa både islamofobin och fundamentalismens brott.

 • Hans, du är inte för att nikab ska förbjudas i skolorna. Du är för att kvinnor iklädda nikab inte ska få en utbildning. Du påstår att det är bra för jämlikhet att en grupp kvinnor inte ska få gå i skola, inte få utbilda sig och istället dömas till en roll i hemmet. Det är snarast ett kolonialt beteende.

  En reaktionär lösning.

 • Hans Norebrink

  Dom får gå i skolan. Dom uppmanas gå i skolan. /*felktigt påstående som inte gäller vuxna som detta handlar om, borttaget*/ #AS Det är i så fall deras val och fel om de bojkottar skolan för att de inte får som de vill. Då uppför de sig som extemnyliberala individualister som vägrar anpassa sig till samhällets kollektiva regler.

  Jämför Jehovas vittnen som inte vill att deras skadade barn får blodtransfusion på sjukhusen om de behöver det. Då kan samhället gå in med tvång.

  Men låt oss säga att samhället inte gick in med tvång, men sa att de som kommer till sjukhuset får den vård läkarna anser behövs. Och så stannar ungarna hemma. Är det då samhällets eller Jehovas vittnens fel att de dör? Självklart Jehovas vittnen, de erbjuds hjälp, men kräver att den ska ske på deras och inte på samhällets villkor.

  Samma om nikabister stannar hemma. Deras eget fel.

  Progressiv och reaktionär är egentligen meningslösa ord som bygger på den deterministiska linjära västerländska koloniala framstegstanken. Då kan man säga att det är reaktionärt att kräva folkhemmet tillbaka. Och att återgå till ett samhälle som håller sig inom naturens ramar är reaktionärt. Att fortsätta producera som vi gjort och öka tillväxten kan kallas progressivt för vi går framåt på den kapitalistiska väg vi vandrar på.

  Kolonialt? Vi har inga kolonier, vi har svenska medborgare och människor med uppehållstillstånd i vårt land och där gäller vissa regler och lagar lika för alla. Speciellt som det lär finnas etniskt svenska kvinnor som konverterat och börjat med slöja, burka och nikab.

  Så det handlar inte om annan kulturell bakgrund eller hudfärg eftersom nikabister kan vara vita svenskor. Det handlar om en (reaktionär höll jag på att säga) religiös fundamentalism som inte vill ta del av samhället på lika villkor med andra medborgare.

  Jag fördömer dålig socialism och gillar bra socialism.

  Jag fördömer dålig kristendom och gillar bra kristendom.

  Jag fördömer dålig islam och gillar bra islam.

  Varför har ni fått för er att försvaret av just islam måste inkludera försvaret av högerfundamentalism?

  Ni försvarar ju inte stalinistisk socialism, eller högerfascistisk kristendom?

  Var är logiken?

 • Skitsnack. Det är du som likt en taliban vill införa en lag där kvinnor vissa kvinnor inte kommer att gå till skolan. Och därför döms till att vara hemma med barn. Allt i jämställdhetens namn.

  Konstiga liknelser är inte nödvändiga utan förvirrar bara. Och självklart finns det koloniala tänkandet kvar. Och varför försöker du hitta på att saker som vi skulle ”fått för oss”?

 • Hans Norebrink

  Hampus: Inte mycket till svar.

  Inom vården där jag jobbar måste man av hygieniska skäl ha bara underarmar. En del vägrar det av religiösa skäl och då får de gå. Är det samhällets eller deras fel då? Självklart deras fel. Samma om de vägrar ta av sig nikaben i skolan.

  Man ska inte försvara allt som sker i islams, kristendomens och socialismens namn. Man ska försvara det goda och fördöma det onda.

  Problemet är inte islam, islam är bra. Problemet är islamism, det är dåligt.

  Islamofobi bekämpas bland annat genom att bekämpa islamism, och försvara islam. Det är min linje.

  Att försvara allt i islam tro jag är fel metod. Eller att urskuldra, tysta ner islamistförtryck av rädsla för att det föder islamofobi.

  Det är som att tona ner kritiken av Nordkorea för det kan föda antikommunism

 • Det fanns helt enkelt inte mycket att svara på. Blanda inte äpplen och bananer, ingen har förespråkat att man ska ha religiösa undantag när det inte är förenbart med arbetsuppgift eller utbildning.

  Hur i hela friden fick du in Nordkorea i det hela? Dina liknelser blir bara konstigare och konstigare.

 • Hans Norebrink

  Hampus:

  1. Man kan inte försvara allt som sker i islams namn (exempelvis
  skolnikab) av rädsla för att gynna islamofobi.

  2. Man kan inte försvara allt som sker i socialismens namn
  (exempelvis Nordkorea) av rädsla för att gynna
  antikommunism/socialisthat.

  3. Man kan inte försvara allt som sker i kristendomens namn
  (exempelvis abortklinikattacker) av rädsla för att det kan gynna
  religionsfientliga krafter.

  Logiken övertydligt förklarad:

  Man kan inte försvara allt som sker i en viss livsåskådnings namn av rädsla för att det kan gynna de som är emot hela livsåskådningen.

  Logiken extra övertydligt förklarad:

  ”Viss livsåskådning”: (sätt in islam, kristendom eller socialism).

  ”De som är emot hela livsåskådningen”: sätt in islamofober, antikommunister eller kristendomshatare.

  Jag är ledsen, men förstår du inte dessa liknelser och logik kan jag inget mer göra. Kanske du kan få hjälp av någon som kan förklara bättre än mig?

  ”Inte religiösa undantag när det inte är förenbart med arbetsuppgift”. Men nikab-människan i skolan vill ju ha nikab på sitt barnomhändertagarobb, åtminstone gentemot föräldrarna. Det stör den nödvändiga arbetskommunikationen med barn och föräldrar.

 • Det finns ingen här som försvarat Nordkorea. Det finns ingen här som försvarat attacker mot terrorkliniker. Det vi sagt är att kvinnor har rätt till en utbildning. Och du som har sagt att de inte har det om de har fel klädsel. Du gynnar däremot självklart islamofobin genom att dra upp det som en viktig fråga.

  Nikabkvinnan kommer inte att få jobb (i alla fall inte i Sverige) om hon vill klä sig som hon gör på sin arbetsplats. Hon kommer inte ens få praktik. Så den frågan är irrelevant. Du förespråkar ju inte ett förbud enbart för de på barnskötarutbildningar.

 • Hans Norebrink

  Det var väl Anders som började diskutera nikab.

  Vem har sagt att någon här försvarar Nordkorea och abortklinikattacker? Jag försöker föra ett principiellt resonemang som du antingen inte fattar eller inte vill fatta.

  Ställer man krav på bara underarmar i vården och de vägrar har DE gjort ett val. Ställer man krav på nikabfri kommunikation i utbildningar och de vägrar har DE gjort ett val. Samma princip.

  Vi har olika taktik att bekämpa islamofobi. Du vill försvara hela islam, jag vill försvara islam, men fördöma islamism.

  Principen extremt väl förklarad:

  Det är fel att försvara allt i livsåskådning X av rädsla för att det kan gynna motståndare Y som är mot hela livsåskådningen.

  X = islam, socialism, kristendom etcetera.

  Y = islamofober, antikommunister, antikristna etcetera.

  Det är rätt att försvara det goda och fördöma det onda i livsåskådning X, för annars kommer motståndare Y att använda det onda för att slå mot hela livsåskådning X, även det goda.

  Hade du filosofi på gymnasiet? Där tog man upp sådana här logiska resonemang.

 • Jag, jag läste filosofi. Där fick jag lära mig att din typ av resonemang är s.k ”skruvad logik”. Aristoteles var grek, Aristoteles hade skägg, alltså har alla greker skägg.

  Endast på sånt sätt kan man likna en kvinna i heltäckande klädsel med Nordkorea eller med terrorattacker mot abortkliniker. Eller blanda in krav på hygien i sjukvården och säga att det ska förbjuda utbildning till telefonförsäljare eftersom man inte ser folks ansikte.

 • Hans Norebrink

  Jag ger upp.