Informellt underrättelsesamarbete med USA har varit tradition

USA har tydligen flera gånger kommit med propåer om att underrättelsesamarbetet mellan USA och Sverige skulle ske formellt och öppet. Svenska regeringar har dock motsatt sig detta. Helt enkelt för att de misstänkt att de inte har haft politiskt stöd för detta. Våra svenska politiker, socialdemokraters såväl som borgerliga har alltså sen andra världskriget haft som policy att kringgå demokratin för att samarbeta med USA i underrättelse- och säkerhetsfrågor. Det är verkligen ingen liten sak att den eliten i Sverige med flit åsidosatt den demokratiska insynen i detta samarbete i mer än 60 år.

Helt okänt har det naturligtvis inte varit ändå. Många gånger har samarbete uppenbarats i olika avslöjanden, vid vissa händelser och i olika utredningar. Några sådana tillfällen är IB-affären, Säkerhetstjänstkommissionens utredning om Säpo och IB, Kjell Östbergs böcker om Olof Palme och händelserna och utredningarna kring EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Läs mer i Säkerhetstjänstkommissionens utredning:

Rikets säkerhet och den personliga integriteten
Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945.
Utöver betänkandet ovan har kommissionen lämnat åtta rapporter:
SOU 2002:88, Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen
SOU 2002:89, Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002. Förutsättningarna för säkerhetspolisens politiska registreringar
SOU 2002:90, Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990.
SOU 2002:91, Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002.
SOU 2002:92, Det grå brödraskapet. En berättelse om IB
SOU 2002:93, Övervakningen av “SKP-komplexet”
SOU 2002:94, Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980. SÄPO:s övervakning av svensk högerextremism
SOU 2002:95, Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Scaber Nestor, Jerlerup, Jens Holm, Alliansfritt, Badlands, Klamberg,
Borgarmedia: EX, VG,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements