Bristande kapacitet är också ett problem för järnvägen

Men bristande underhåll är det också. För det är inte bristande kapacitet som gör att tåg går sönder, som gör att kontaktledningar faller ner. Det är bristande underhåll. Samt förstås att investeringarna i järnvägen varit minimala under lång tid. Och en del av det som gjorts har varit totalt onödigt. Som exempelvis utbyggnaden av en ny järnväg i Norrland. Det har aldrig funnits och finns inte nåt egentligt behov av fler järnvägar i Norrland, förutom uppe i Norrbotten med anledning av att nya gruvor ska öppnas.

När infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inte vill ge mer pengar till underhåll bara för att det finns kapacitetsbrist och det är eftersatt på investeringssidan så är det löjligt. De eftersatta investeringarna leder till att större delen av det rullande materielet på vår järnvägar är gammalt eller mycket gammalt. På samma sätt är det med banorna, som exempelvis västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm där det finns utrustning som installerades 1925 och annan utrustning som installerades vid dubbelspårsutbyggnaden som stod färdig 1958.  Gammal utrustning och gamla tåg kräver mer underhåll så inställningen att inte ge mer till underhåll med hänvisning till bristande investeringar är totalt vansinnig.

Kapacitetsbristen på sträckan Göteborg- Stockholm leder till att varje problem får svåra konsekvenser för inte bara det tåg som fått problem utan för en mängd olika tåg. Förseningar som uppstår vid ett del kan därför kvarstå i dygn efter att det hela hänt. Privatiseringen och styckningen av SJ och Banverket har lett till att de privata företag som oftast sköter underhållet har slimmat organisationen för att maximera vinsterna. Något som gör att det dröjer längre innan folk kan åtgärda problem med banor, vagnar och lok. De privata profitörerna förvärrar alltså problemet.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Det enkelspår som går norrut från Ångermanälven är fullbelamrat med långsamma godståg så det går inte att köra persontåg där. Så visst behövs det ett spår till, gärna mellan de större städerna som man nu har gjort.

    Egentligen är det löjligt att hålla på med den där leken ”ni ska inte ha, det ska vi”. Det behövs enorma utbyggnader av järnvägen om vi ska minska biltrafiken, vilket är nödvändigt. Både här och där.

    • Anders_S

      Jan W: Alla samhällen behöver prioriterat och då kan Norrland inte vara högprioriterat med sin glesa befolkning.

  • Naturligtvis. Men med de satsningar som faktiskt skulle behövas räcker det också till ett norrländskt kustspår. Det är otillständigt att behöva slåss om korvören på det här sättet.

  • Pingback: Vi vet vad som orsakar tågproblemen! | Svensson()