Vi vet vad som orsakar tågproblemen!

En trafikforskare vill att SJ öppet redovisar vad alla förseningar och problem för tågen beror på. Det behövs knappast för det vet vi ju redan.

 • Bristande underhåll, som ett resultat av privatiseringar, avregleringar, styckningar, upphandlingar och utförsäljningar. Resultat: Många fel.
 • Bristande nyinvesteringar som ett resultat av politiska beslut, privatiseringar, vinstmaximering och upphandlingssystem som är felkonstruerade. Resultat: Bristande kapacitet, bristande underhåll och många fel.
 • Oklara ansvarsförhållanden som ett resultat av privatiseringar, styckning, avregleringar och upphandlingar. Resultat: Långsamma insatser vid fel, bristande underhåll och för små investeringar.

Svårare än så är det faktiskt inte. Och i slutändan är det politisk beslut som lett fram till detta. Politiska beslut om avreglering, styckning, utförsäljning, privatisering och vinstmaximering.

I detta perspektiv är det inte heller  speciellt svårt att förstå varför SJ:s chefer inte kommer en beredskapsövning. Det är helt enkelt inte deras uppdrag och ansvar att tågen går utan störningar. Deras uppdrag ansvar är att leverera så stor vinst som möjligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Mr Profit

  ”Svårare än så är det faktiskt inte.”

  Lite mer ödmjukhet kanske? Om det nu är pengarna som styr fullständigt, vilket du säger, så kunde man ju undra om det inte skulle dra in mer kulor att faktiskt sköta trafiken på ett vettigt sätt som på allvar kunde konkurrera med bil och flyg. Det skulle vara möjligt för SJ dra in mer intäkter OCH betala mer till Trafikverket för underhåll. Så jag tror inte det är vinstsyftet som är problemet – utan att det är ett naturligt monopol. Hade vem som helst kunnat lägga in egna räls vid sidan om och kört med sina tåg där, så hade SJ vara nedlagt för länge sedan.

  • Anders_S

   Mr Profit: Jag har ju rätt så varför ska jag inte säga det? Ett naturligt monopol kräver att det är en och samma organisation som sköter det hela. En organisation som ägs av oss alla och som står under demokratisk kontroll. Alltså behöver gamla SJ återskapas. Det bör återregleras och det som privatiserats tas tillbaka till gemensam ägo.

 • gg

  Marknadsekonomin innebär ju att kombinationen billigt och bra inte finns, ja den SKA inte finnas – konsumenten ska kunna välja mellan å ena sidan bra och dyra produkter samt dåliga och billiga å den andra. Ett upphandlingssystem som innebär att billigast vinner ger billigt skräp som produkt – i detta fall ju till konsumenter som inte har något val… Järnvägen är sannerligen ett naturligt monopol och ett återupprättande av SJ enda vägen till att få kvalitet och säkerhet tillbaka. Vet inte hur långt Reinfeldts landsfaderlighet förslår när den stora tågkatastrofen inträffar; och den lär komma.

 • L Olov

  Men om man nu återupprättar tåg-monopolet genom tvångsinlösen av alla försålda bolag och slitna tåg, måste man då inte även förhindra ”illojal konkurrens” från flyg, bussar, lastbilar om motorvägar?

  • Anders_S

   L Olov. Flyg borde vara förbjudet på distanser där tåg går lika fort. Av miljö- och klimatskäl. Det finns ingen anledning att begränsa busstrafik eller lastbilstrafik mer än med avgifter (tränsgelavgifter, broavgifter etc). Det finns dock anledning att även här anvädna klimat- och miljöskäl för att begränsa trafiken där spårbunden trafik är överlägsen.

 • Pingback: Vad som fattas är den politiska viljan « Ett hjärta RÖTT()